ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

(เครื่องซักผ้าฝาบน สองถัง) ไม่ระบายน้ำทิ้ง

การแก้ไขปัญหา

(เครื่องซักผ้าฝาบนสองถัง) ไม่ระบายน้ำทิ้ง

ิธีการตรวจเช็คเบื้องต้น ดังนี้ 

1.เช็คท่อน้ำทิ้งว่าวางราบกับพื้นหรือไม่หากไม่ให้วางราบกับพื้น
2.หากถังซักไม่ระบายน้ำทิ้ง ให้เช็คลูกบิดระบายน้ำว่าเปิดลูกบิดระบายน้ำทิ่งหรือไม่ หากยังให้ทำการเปิดลูกบิดระบายน้ำ
3.หากถังปั่นหมาดไม่ระบายน้ำทิ้ง ให้เช็คซอกถังปั่นหมาดว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ เช่น ถุงเท้า กางเกงในอยู่ซอกถังหรือไม่
  ถ้ามี ให้ใช้ไม้แขวนทำเป็นตะขอเกี่ยวออกมา
4.ดึงสายท่อน้าทิ้งที่ติดกับตัวเครื่องออก แล้วดูที่ท่อน้ำทิ้งที่ติดกับตัวเครื่อง
  (ชุดวาล์ที่ติดกับเครื่องว่ามีเศษผ้า หรือสิ่งแปลกปลอมติดหรือไม่ถ้ามีให้เอาออก)
5.เปิดฝาหลังเครื่องที่เป็นพลาสติกด้านหลังออก จากนั้นทำการถอดลูกยางระบายน้ำทิ้งออกล้างทำความสะอาด เช็คชุดวาล์วท่อด้านในว่ามีเศษผ้า
  หรือสิ่งแปลกปลอมติดหรือไม่ ถ้ามีให้อาออกแล้วเทสใช้งานอีกครั้ง หากไม่หาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการเพื่อให้ช่างเข้าตรวจเช็ค 

ยเหตุ  

สำหรับเครื่องซักผ้าสองถังที่ชุดวาล์เป็นแนวนอน

- หากมีน้ำอยู่ในถัง ต้องทำการตักน้ำที่อยู่ในถังซักทิ้งให้หมดก่อน

- ต้องทำการขันน็อตตรงชุดวาล์วออก ถึงจะนำลูกยางระบายน้ำทิ้งออกมาล้างทำความสะอาดได้

- หากลูกค้าลองทำตามคำแนะนำแล้วไม่หาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการเพื่อให้ช่างเข้าไปทำการตรวจเช็ค

  

 

ข้อควรระวัง

 

กรณีปลดล็อคเชือกออกจากตัวคล้องตรงชุดวาล์วนั้นให้ค่อยๆปลด เพราะถ้าหากดึงแรงเเล้วนั้นอาจทำให้พลาสติกตรงที่คล้องหรือเชือกขาดได้

*คำถามที่จำเป็น