ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

#ไม่สามารถเล่นไฟล์วีดีโอจากช่อง USB

การแก้ไขปัญหา

ไม่สามารถเล่นไฟล์วีดีโอจากช่อง USB ได้

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 ตรวจสอบพื้นฐาน

ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังใช้รองรับคุณสมบัติที่คุณสามารถชมวิดีโอใน USB ของคุณได้

</span>


 การแก้ไข


ทำการตรวจสอบว่าได้ทำการเลือกรับสัญญาณจากช่อง USB แล้ว

หรือเกิดจากไฟล์ที่นำมาเล่นไม่รองรับไฟล์  สามารถตรวจสอบได้จากตารางการเล่นที่แนบมา

<span style="font-family: Arial;"><p></p>


</span>*คำถามที่จำเป็น