ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

หัวข้อ

 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ไม่สามารถเชื่อมต่อ internet ไร้สายได้
  อาการ การเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็คไรสาย สาเหตุเบื้องต้นตัวรับสัญญาณไร้สายที่รองรับทั้งมาตรฐาน IEEE 802.11n (5GHzและแบนด์วิดธ์ 2.4GHz) และ 802.11a / b / g เปคสำหรับประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ดีที่สุดคุณจะแนะนำให้ใช้เราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เครื...
 • Document Contents
  การทำงาน
  ไม่มีสัญญาณ / จอดำ / ไม่มีภาพ
  .
 • Document Contents
  การทำงาน
  การเชื่อมต่อขั้นพื้นฐานของระบบเครือข่ายสำหรับ Music Flow
  การเชื่อมต่อขั้นพื้นฐานของระบบเครือข่ายสำหรับ Music FlowA เชื่อมต่อผ่านสาย หรือไร้สาย กับเราต์เตอร์B เชื่อมต่อผ่านสายและไร้สายC เชื่อมต่อผ่านสายหรือไร้สาย โดยใช้ Music Flow R1B, C เชื่อมต่อแบบผสม
 • Document Contents
  การทำงาน
  เสียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ ( Generated sound from Products )
  เสียงของพลาสติกที่เกิดขึ้นเมื่อขณะรับชมหรือปิดโทรทัศน์แล้ว อาจจะเกิดขึ้นได้จากโดยการหดตัวของพลาสติกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นเป็นเรื่องปกติสำหรับที่จะต้องเปลี่ยนรูปความร้อนเสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า โดยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผ...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  จะเชื่อมต่อลำโพงวิธีเมื่อมีมากกว่า 2 เราเตอร์?
  -สำหรับรุ่น : NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M วิธีการ ตั้งค่า - ลำโพงสามารถจัดกลุ่มโดยการเชื่อมต่อเราเตอร์ที่แตกต่างกันแต่กลุ่มของลำโพงแต่ละคนจะแยกกันทำงาน - เมื่อเราเตอร์มีการเชื่อมต่อลำโพงและเราเตอร์ B คือการเชื่...
ดูเพิ่มเติม