ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

หัวข้อ

 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ไม่มีเสียง
  ไม่มีเสียง อาการ1.※<span style'color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language:en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕";mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt;...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ภาพขาวดำหรือมีสัญญาณรบกวน
  ภาพขาวดำหรือมีสัญญาณรบกวน อาการ<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span> การแก้ไข- ภาพ※ เปลี่ยน PAL ↔ NTSC. <span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;">- เปลี่ยนเป็นสัญญาณจากภายนอกหรือ componentขึ้นอยู่กับวิธีที่จะเชื่...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  #ไม่สามารถเล่นไฟล์วีดีโอจากช่อง USB
  ไม่สามารถเล่นไฟล์วีดีโอจากช่อง USB ได้<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"> ตรวจสอบพื้นฐานตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังใช้รองรับคุณสมบัติที่คุณสามารถชมวิดีโอใน USBของคุณได้</span> การแก้ไขทำการตรวจสอบว่าได้ทำการเลือกรับสัญญาณจ...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  หน้าจอเป็นสีแดง
  Screen color is red<span style"font-family: Arial; font-size:12pt;"><p> สาเหตุ</p><p>สัญญาณการปล่อยออกมาจากเครื่องเล่นอาจมีระบบไม่ตรงกันกับเครื่องรับภาพ</p><p></p><p style"text-align:left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  #เย็นเกินไปในด้านแช่เย็น
  เย็นเกินไปในด้านแช่เย็น อาการ อาหารเป็นน้ำแข็ง , อาหารในส่วนนี้โดนอากาศเย็นเมากกินไป<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"> สาเหตุ1. ปรับอุณหภูมิ<p> </p><p style"text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;margin-left: ...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ไม่มีคำบรรยายใต้ภาพ
  ไม่มีคำบรรยายใต้ภาพSymptomไม่มีคำบรรยายใต้ภาพ How to fixกดปุ่ม SUB และ เลือกภาษาที่คุณเล่นแผ่นดิสก์※ สำหรับบางดิสก์ อาจไม่มีคำบรรยาย.ปุ่มของรีโมทคอลโทรล (อาจแตกต่างกันใรแต่ละรูปแบบ)
ดูเพิ่มเติม