ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

หัวข้อ

 • Document Contents
  การทำงาน
  [LG webOS TV] วิธีการเล่นเสียงผ่านลำโพงภายใน / ภายนอก
  เสียงจะถูกเล่นผ่านลำโพงภายในของโทรทัศน์ คุณลักษณะนี้จะใช้ได้ เฉพาะรุ่นที่มีลำโพงในตัวโทรทัศน์ วิธีการเล่นเสียงผ่านเครื่องเสียงภายนอก ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตแบบ optical หรือพอร์ตช่องต่อ HDMI (ARC) เสียงโทรทัศน์ที่มีการเล่นผ่านเครื่องเสียงภายนอ...
 • Document Contents
  การทำงาน
  ต้องการเชื่อมต่อกับหูฟัง บูทูธ
  อาการต้องการฟังทีวีพร้อมหูฟังไร้สายสำหรับรุ่นที่มี LG Sound ซิงค์(Wireless) เท่านั้น - ตรวจสอบว่าหูฟังและ SoundBar มี LG Sound ซิงค์ (ไร้สาย) ฟังก์ชั่น-ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่ได้รับการติดตั้งขึ้นอยู่กับรุ่นโปรดดูที่คู่มือและตรวจสอบชื่อรุ่น2013 ...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ไม่สามารถเล่น ยูทูปได้
  อาการ<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"> การตรวจสอบพื้นฐานตรวจสอบระบบการเชือมต่อ อินเตอร์เน็ต</span> การแก้ไข<span style'color: black; font-family: Tahoma; language: en-US;mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-fam...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  #ไม่สามารถเล่นไฟล์วีดีโอจากช่อง USB
  ไม่สามารถเล่นไฟล์วีดีโอจากช่อง USB ได้<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"> ตรวจสอบพื้นฐานตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังใช้รองรับคุณสมบัติที่คุณสามารถชมวิดีโอใน USBของคุณได้</span> การแก้ไขทำการตรวจสอบว่าได้ทำการเลือกรับสัญญาณจ...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ภาพถูกขยายออกล้นจอ
  อาการ ภาพขยายออกล้นนอกจอ<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span> การแก้ไขคุณสามารถปรับอัตราส่วนโดยใช้การควบคุมระยะไกล (โปรดดูที่คู่มือของผู้ใช้.)คุณอาจเลือกที่ 4: 3, 16: 9 หรืออื่น ๆ
 • Video Contents
  การติดตั้งและการเชื่อมต่อ
  แนะนำการตั้งค่า LG Music Flow สำหรับผู้ใช้ Sound Bar
ดูเพิ่มเติม