ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

หัวข้อ

 • Document Contents
  การทำงาน
  (เครื่องปรับอากาศ)อาการไม่เย็น
  แอร์ไม่เย็นสาเหตุ1. การติดตั้งไม่ดี2. ขนาดห้องไม่เหมาะสมกับ BTU ของเครื่อง ห้องอาจกว้างหรือยาวเกินไปทำให้แอร์ไม่สามารถหมุนเวียนความเย็นได้ทั่วถึง3. ฟิลเตอร์ตัน คอยเย็น คอยร้อน สกปรก ทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนแย่ลงแอร์ไม่เย็น4. อาจเกิดจากการ...
 • Video Contents
  งานซ่อม
  วิธีการล้างฟิลเตอร์แอร์เบื้องต้น
 • Document Contents
  การทำงาน
  การทางานของระบบ Plasmaster
  คือระบบที่สร้างสถานะที่สี่ของสสารที่นอกเหนือจากของแข็ง ของเหลวและก๊าชได้โดยทั้งประจุบวกและลบจะ อยู่ร่วมกันละทา ปฏิกริยากับความชื้นในอากาศพลาสมาสเตอร์ คือเทคโนโลยีล่าสุดของ LG โดยได้นา เทคโนโลยี Plasma มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและเพิ่มฟังก์ชั...
 • Document Contents
  การทำงาน
  # อยากทราบวิธีปรับทิศทางใบส่งลมของแอร์
  ปัญหาที่เกิดขึ้น : อยากทราบวิธีปรับทิศทางใบส่งลมของแอร์
 • Document Contents
  งานซ่อม
  การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
  การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศควรถอดทำ ความสะอาดทุกๆ 2 สัปดาห์ หรือมากกว่า1. ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดคัตเอาท์หรือถอดปลั๊ก2. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน- ยกฝาขึ้นเล็กน้อย*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน3. จับแผ่นกรองอากาศยกขึ...
 • Video Contents
  การทำงาน
  (Video) วีธีการเคลียร์ WIFI ของเครื่องปรับอากาศ กรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อ App Smart ThinQ ได้
  (Video) วีธีการเคลียร์ WIFI ของเครื่องปรับอากาศ กรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อ AppSmart ThinQ ได้
ดูเพิ่มเติม