ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

หัวข้อ

 • Document Contents
  การทำงาน
  ไม่สามารถเชื่อมต่อ wifi ได้
  ไม่สามารถเชื่อมต่อ wifi ได้หากท่านพบปัญหาการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต แบบไร้สาย แนะนำให้ตรวจสอบดังนี้ 1. ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตภายในบ้านของท่าน ใช้งานได้ปกติหรือไม่ (ตรวจสอบอุปกรณ์ อื่นๆ ใช้งานได้หรือไม่) 2. หากระบบอินเตอร์เน็ตที่ภายในบ้าน ขอ...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ไม่มีเสียง
  ไม่มีเสียง อาการ1.※<span style'color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language:en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕";mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt;...
 • Document Contents
  การทำงาน
  ไม่สามารถใช้งานด้วยเสียงบน Magic Remote ได้
  สาเหตุของปัญหา ไม่ได้ลงทะเบียน Magic Remote ไม่ได้เชื่อมต่อ internet ลองทำการทดสอบดังนี้ กรณียังไม่ได้ ลงทะเบียนเมจิกรีโมท ให้กดปุ่มวงล้อเพื่อลงทะเบียนหากไม่ปรากฎลูกศรหรือคอล์เซอร์เมาส์บนหน้าจอเมื่อคุณเขย่ารีโมทนั้นหมายความว่าคุณยังไม่ได้ลง...
 • Document Contents
  การทำงาน
  # ไม่มีสัญญาณบนจอภาพ
  ลักษณะอาการเมื่อเราทำการเปิดเครื่องแล้วเลือกรับสัญญาณจากแหล่งกำเนิดต่างๆ อาทิสัญญาณระบบดิจิตอล เครื่องเล่น player เคเบิล หรือจานรับดาวเทียมแต่ยังไม่มีสัญญาณภาพ การแก้ไข1. ตรวจสอบสัญญาณทางเข้าจากแหล่งกำเนิดทั้งหมด※ ถ้าเราเชื่อมต่อสัญญาณสายอ...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  หน้าจอเป็นเส้น แนวนอน/แนวตั้ง
  หน้าจอเป็นเส้น แนวนอน/แนวตั้งหากพบเส้นที่ปรากฎบนหน้าจอ ให้ตรวจสอบเบื้องต้น ดังนี้ * ตรวจสอบว่าเส้นที่ปรากฎนั้นเกิดจากการส่งสัญญาณมาจากอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อหรือไม่ เช่น สายสัญญาณ , อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ * ตรวจสอบว่าเป็นทุกช่องทางการรับชมหรือ...
 • Document Contents
  การทำงาน
  ต้องการเชื่อมต่อกับหูฟัง บูทูธ
  อาการต้องการฟังทีวีพร้อมหูฟังไร้สายสำหรับรุ่นที่มี LG Sound ซิงค์(Wireless) เท่านั้น - ตรวจสอบว่าหูฟังและ SoundBar มี LG Sound ซิงค์ (ไร้สาย) ฟังก์ชั่น-ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่ได้รับการติดตั้งขึ้นอยู่กับรุ่นโปรดดูที่คู่มือและตรวจสอบชื่อรุ่น2013 ...
ดูเพิ่มเติม