Giải pháp nước nóng (Hydro Kit)

Khám phá Giải pháp nước nóng Hydro Kit từ LG. Làm ấm sàn & cung cấp nước nóng để mang tới môi trường ấm áp trong nhà với tính năng tiết kiệm năng lượng, giảm thải CO2
  • Hydro_Kit_04_VN Hydro_Kit_04_VN_M

    Tiết kiệm năng lượng nhờ MULTI V

    Chi phí năng lượng được giảm thiểu tối đa nhờ tái sử dụng nhiệt thải từ dàn lạnh.

So sánh

0