Přejít na obsah

OCHRANA SOUKROMÍ

Pravidla ochrany soukromí

LG Electronics Group (dále jen „LG Electronics“) klade velký důraz na to, aby se s vašimi osobními údaji zacházelo zodpovědně a v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu soukromí a osobních údajů. Věříme, že je pro vás důležité vědět, jak se s vašimi osobními údaji nakládáme po tom, co nám je poskytnete prostřednictvím této internetové stránky anebo jakýchkoliv jejich postranek na doméně www.lg.com (dále jen „Stránky“).

Pro účely tohoto dokumentu:
„Osobní údaj“ je informace umožňující identifikaci fyzické osoby;
„LG Electronics Group“ je společnost LG Electronics Inc. a její dceřiné společnosti;
„Dceřiná společnost“ je společnost, ve které LG Electronics Inc. vlastní či přímo anebo nepřímo ovládá 50 (padesát) anebo více procent základního kapitálu.

Shromažďování osobních údajů

I když můžete Stránky navštívit bez poskytování Osobních údajů, můžete být o jejich poskytnutí požádáni v případě, když se budete chtít zúčastnit určitých činností anebo když budete využívat naše služby. Osobní údaje mohou být zpracovávané v případě vzniku a trvání zákaznického vztahu. LG Electronics bude zpracovávat Osobní údaje získané prostřednictvím Stránek, aby:

    • mohla poskytovat vámi požadovanou informaci anebo službu
    • vás mohla informovat o nových výrobcích anebo službách, které občas nabízí (např. formou informačního bulletinu),
    • a mohla zvyšovat kvalitu poskytovaných výrobků a služeb

Osobní údaje budou zpracovány ve Vámi poskytnutém rozsahu, tedy obvykle jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně další údaje, které nám poskytnete, a to na dobu 5 let od jejich poskytnutí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže být provedena požadovaná služba. Máte právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla příslušné společnosti LG Electronics, a dále máte práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se Vás týkají, a právo je opravit, doplnit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na informace, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno Vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci.

Příslušná společnost patřící do LG Electronics Group

Všechny osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím Stránek, budou zpracované příslušnou společností ze skupiny LG Electronics Group, se sídlem v České republice anebo která je jinak v rámci LG Electronics za Českou republiku odpovědná. Odkaz na příslušnou společnost ze skupiny LG Electronics Group najdete na www.lg.com.

Předání osobních údajů

Může se stát, že vaše osobní údaje budou předané do Korejské republiky (dále jen „Jižní Korea“), které leží mimo Evropskou unii. Důvodem takového předání je skutečnost, že hlavní databázové servery jsou umístěné v Jížní Korei, a proto můžou být vaše Osobní údaje přesměrované na servery v Jížní Korei a tam zpracované, před tím, než budou předané na místní servery ve vašem státě.

Když budete požádán(á) o poskytnutí souhlasu s těmito Pravidly ochrany soukromí, a v případě vaší kladné odpovědi poskytnete také souhlas s předáním svých Osobních údajů do Jižní Korei v souladu s těmito Pravidly ochrany soukromí.

Cookies

V okamžiku, když navštívíte Stránky, mohou být do vašeho počítače uložené soubory cookies. Tyto soubory cookies budou do vašeho počítače uložené pro vaše pohodlí a získané údaje nebudou využité na další zpracování Osobních údajů bez toho, abyste o tom nebyli dopředu informovaný(á). Například s pomocí získaných údajů LG Electronics zjišťuje návštěvnost na svých stránkách, vylepšuje jejich obsah. Soubory cookie např. umožňují, aby při jste se mohli při další návštěvě Stránek přihlásit bez toho, abyste znovu poskytovali vaše registrační údaje. Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval, když budou do vašeho počítače uložené soubory cookie a nebo zakázat ukládání souborů cookie do vašeho počítače.

Pravidla používání cookies

Stránky využívají cookies. Více o cookies a tom, jak se spravují, najdete níže.
Používáním Stránek vyjadřujete souhlas s využíváním cookies podle těchto pravidel používání cookies. Pokud s využíváním cookies nesouhlasíte, deaktivujte je prosím podle pokynů v těchto pravidlech používání cookies.

Co je cookie?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou stahovány do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když navštěvujete webovou stránku. Cookies jsou při každé následující návštěvě zasílány zpět na původní webovou stránku nebo na jinou webovou stránku, která cookie rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele.
Cookies plní množství různých úkolů, například vám umožňují přecházet snadno mezi jednotlivými stránkami, přičemž si pamatují vaše preference a obecně zlepšují vaše uživatelské zkušenosti. Pomáhají také zajistit, aby reklama, kterou vidíte on-line, lépe odpovídala vám a vašim zájmům.
Další informace o cookies, včetně údajů o tom, které cookies byly na vašem zařízení nastaveny a jak je lze spravovat a mazat, jsou k dispozici na www.allaboutcookies.org/.

Jaké cookies na Stránkách používáme?

Používáme následující cookies:

    • Nezbytně nutné cookies. Jsou to cookies, které jsou nutné k provozu naší webové stránky. Patří mezi ně například cookies, které vám umožňují přihlásit se k zabezpečeným oblastem naší webové stránky. Tyto cookies neshromažďují vaše údaje, které by bylo možné použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, kde jste se na Internetu pohybovali. Tuto kategorii cookies nelze deaktivovat.

    • Analytické cookies. Umožňují nám rozpoznávat a počítat uživatele a sledovat, jak se uživatelé pohybují na naší webové stránce, když ji používají. Pomáhá nám to zlepšit způsob fungování naší webové stránky například tím, že uživatelům umožníme snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují údaje, z nichž by bylo možné určit vaši totožnost. Všechny údaje, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní a používají se pouze ke zlepšení způsobu fungování webové stránky.
Naše webová stránka používá cookies služby Google Analytics. Informace shromažďované prostřednictvím cookies Google Analytics budou odesílány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech amerických v souladu s jejími zásadami ochrany soukromí. Zásady ochrany soukromí společnosti Google a způsob, jakým se vztahují na službu Google Analytics, najdete na http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Odmítnout sledování prostřednictvím služby Google Analytics můžete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB

    • Funkční cookies. Jejich prostřednictvím vás dokážeme rozpoznat, když se vrátíte na naši webovou stránku. Umožňuje nám to přizpůsobit vám náš obsah a zapamatovat si vaše preference (například váš výběr jazyka nebo regionu). Tyto cookies neshromažďují údaje, z nichž by bylo možné určit vaši totožnost. Všechny údaje, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní a používají se pouze ke zlepšení způsobu fungování webové stránky.

Další informace o jednotlivých cookies, které používáme, a o účelu jejich použití najdete v tabulce níže:

cookie polycy LG CZ

Jak cookies deaktivovat nebo vymazat?

Cookies můžete deaktivovat prostřednictvím nastavení ve svém prohlíženi, které vám umožňuje odmítnout všechna nebo některá cookies. Pokud však pomocí nastavení prohlížeče deaktivujete všechny cookies (včetně nezbytně nutných cookies), je možné, že nebudete mít přístup ke Stránkám nebo jejich částem.
Deaktivováním cookie nebo některé kategorie cookie nedojde k vymazání cookie z vašeho prohlížeče. Vymazání budete muset provést v prohlížeči samostatně.
Pokud chcete provést změny v nastavení cookies, otevřete prosím nabídku „Možnosti“ nebo „Preference“ svého prohlížeče. Případně zvolte v prohlížeči možnost „Nápověda“, kde najdete podrobnější informace.
Chcete-li se dozvědět více o nastavení cookies ve vašem prohlížeči, použijte prosím odkazy níže:

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
iOS

Pokud jste deaktivovali některé analytické cookies, můžeme stále využívat informace shromážděné prostřednictvím těchto cookies před jejich deaktivací, nebudeme však deaktivované cookies používat ke shromažďování žádných dalších informací.
Všechny cookies kromě nezbytně nutných cookies zaniknou po dvou letech.

Bezpečnost

Vyvineme největší možné úsilí, abychom ochránili vaše Osobní údaje před zneužitím, přičemž budeme používat nejvyspělejší technologické opatření.

Přístup

LG Electronics se zavazuje zpracovat Osobní údaje co nejvíc transparentně. V případě, když chcete získat přístup je svým Osobním údajům anebo požadujete více informací, dejte nám, prosím vědět. Kontaktovat příslušnou společnost ze skupiny LG Electronics Group můžete Zde....

© LG Electronics Inc. 2012. Všechna práva vyhrazená.

Stát Sídlo LG Electronics
Česká republika Název: LG Electronics CZ, s. r. o.
Adresa: Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 93
Telefon: +420 234 094 600
Fax: +420 234 094 696
Slovenská republika Sídlo kancelárie LG Electronics CZ, s. r. o., v Slovenskej republike:
Štětinova 1, 811 06 Bratislava
Slovenská republika
Telefon: : +421 254 642 024 (recepce)
Fax: +421 254 642 033