Udržitelnost

Seznamte se se závazky společnosti LG v oblasti udržitelnosti a snahou o lepší budoucnost pro všechny.
obrázek západu slunce na samém vrcholu údolí obrázek západu slunce na samém vrcholu údolí
  • Odkazujete na webovou stránku mimo kontrolu České republiky, která je určena pro mezinárodní prohlížení. Informace obsažené na této webové stránce nemusí v České republice platit. Je třeba vycházet z marketingových a informačních materiálů distribuovaných ve vaší domovské zemi a řídit se jimi. Tyto webové stránky obsahují také „výhledová prohlášení“, tedy prohlášení týkající se budoucích, nikoli minulých událostí. Výhledová prohlášení se ze své podstaty týkají záležitostí, které jsou v různé míře nejisté. Tyto nejistoty mohou způsobit, že skutečné budoucí výsledky společnosti LG se budou podstatně lišit od výsledků vyjádřených ve výhledových prohlášeních na těchto webových stránkách.

  • Globální LG

  • Udržitelnost

  • Vztahy s investory