Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Ochrana osobních údajů

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

LG Electronics Inc. („LGE“), spolu se svými přidruženými společnostmi a pobočkami („Skupina LG“, „my“, „naše“ nebo „nás“) respektují vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají osobních údajů, které zpracováváme prostřednictvím internetové stránky („Internetová stránka“), dalších internetových stránek, poskytovaných Skupinou LG, Účty LG, našimi službami SmartHome, prostřednictvím našich aplikací ThinQ (všeobecně, „Služby“). Také se týkají jakýchkoli dalších osobních údajů, které poskytnete svému členovi místní Skupiny LG.

Uživatelé LG Smart TV nebo Chytrého mediálního produktu, podívejte se, prosím, na samostatné Zásady ochrany osobních údajů o Členství v Chytrém mediálním produktu na podrobnosti, jak LGE zpracovává osobní údaje během poskytování své služby Smart TV/Mediální produkt. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zpracování, které je obsaženo v Zásadách ochrany osobních údajů o Členství v Chytrém mediálním produktu, ačkoli Skupina LG může také používat osobní údaje, shromažďované prostřednictvím služby Smart TV/Mediální produkt, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a LGE může používat osobní údaje, shromažďované prostřednictvím služeb, jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů o Členství v Chytrém mediálním produktu. Na podrobnější informace se, prosím, podívejte do Zásad ochrany osobních údajů o Členství v Chytrém mediálním produktu v nabídce správa Účtu nebo v nabídce Účtu LG v nastavení Smart TV/Mediálního produktu.


PŘEHLED ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů popisujeme typy osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb, jak tyto údaje používáme, jak dlouho je uchováváme a se kterými stranami je sdílíme. Také vysvětlíme, jaké volby a práva máte vy, ve spojení s používáním vašich údajů, včetně práva vznést námitku proti zpracování, která provádíme (pokud to stanoví příslušný zákon). Více informací o vašich právech a jak je uplatňovat, je stanoveno v části „Vaše práva“. Také poskytujeme naše kontaktní informace, abyste nás mohli kontaktovat, pokud budete mít otázky ohledně Zásad ochrany osobních údajů a našeho vykonávání těchto zásad.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Naposledy aktualizováno: 15 / 09 / 2023

 

1. Kdo je zodpovědný za vaše osobní údaje?

Váš místní subjekt LG je zodpovědný za provozování Internetové stránky nebo jiných Internetových stránek Skupiny LG ve vaší zemi a za údaje o vás, shromážděné prostřednictvím této Internetové stránky. Váš místní subjekt LG je také zodpovědný za jakékoli osobní informace, které mu poskytnete přímo, například během hovoru se zákaznickým oddělením nebo z registračních listů produktu. Společnost LGE je zodpovědná za provozování všech dalších Služeb a za údaje o vás, které shromáždila prostřednictvím nebo ve spojení s těmito Službami.

Název a kontaktní informace vašeho místního subjektu LG a LGE můžete nalézt v části „Kontaktujte nás“ níže.

 

2. Osobní údaje, které shromažďujeme

Když odkazujeme na „osobní údaje“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, tak tím míníme informace, které souvisejí s identifikovatelným jednotlivcem (např. jméno, kontaktní údaje, informace o zakoupení). Ve spojení s našimi Službami shromažďujeme následující typy osobních informací:

Informace, které poskytnete přímo nám nebo třetím stranám

Některé Služby nám povolují shromažďovat informace přímo od vás nebo od jiných společností, se kterými máte nějaký obchodní vztah. Například:

• Když si vytvoříte Účet LG a zaregistrujete se pro naše Služby nebo je budete používat, tak nám poskytnete údaje, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, hlas mluvícího, fotografie, video, údaje o platební kartě, informace o nákupu a vzájemné komunikaci s připojenými elektronickými zařízeními.

• Až se přihlásíte pomocí účtu třetí strany nebo profilu, tak získáme přístup k údajům, jako je vaše jméno a e-mailová adresa a tagy sociálních médií.

• Až budete komunikovat se zaměstnanci vašich zákaznických služeb nebo zaměstnanci jiné Skupiny LG, tak budeme zpracovávat tyto komunikace a další informace, vyžadované k zodpovězení vašich dotazů a ke splnění vašich požadavků.

Informace o vašem používání našich Služeb

Kromě informací, které poskytujete, budeme shromažďovat informace u vašem používání našich Služeb prostřednictvím softwaru na vašich zařízeních a pomocí dalších elektronických prostředků (jako např. použití cookies a senzorů). Budeme shromažďovat:

• Informace o zařízení: Název vašeho zařízení, IMEI, UUID, verzi OS, zemi, polohu, jazyk, IP adresu a nastavení zařízení.

• Informace o přihlášení: Informace o používání, jako např. URL, přesměrovaná URL, časování výkonu, odkaz (informace o zdroji návštěvy), typ sítě, informace o síti, stav nabití, informace o blokování reklamy a cookies. Ohledně dalších informací o tom, jak používáme cookies pro naše Služby, se prosím, podívejte na naše zásady cookies, týkající se Služeb, které používáte.

• Informace o poloze: Informace o poloze zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v případech, kdy je to nezbytné pro poskytnutí Služby, které jste si vyžádali (například vyžadujeme informace o vaší poloze, abychom vám mohli poskytnout pokyny)

• Další informace o vašem používání našich Služeb, jako např. internetové stránky, které navštěvujete, způsob vašeho psaní (automatické vyplňování), informace o chování připojených zařízení a záznamy o použití, výkon připojeného zařízení a informace o spotřebě energie a jak vzájemně komunikujete s obsahem, poskytovaným prostřednictvím našich Služeb..

Níže vysvětlujeme podrobněji, jaké typy informací shromažďujeme, když používáte naše Služby:

Bod shromáždění

Typy osobních údajů

Informace, shromážděné prostřednictvím Internetové stránky

Informace, shromažďované prostřednictvím Účtu LG (podívejte se níže na další podrobnosti), registrační formuláře na internetových stránkách, formuláře průzkumů, formuláře žádostí o ukázku nebo zakoupení, kontaktní formulář zákaznických služeb nebo povídání přes internet.

 

Informace o produktech a službách, včetně informací o produktech a službách, které jste si zakoupili nebo používáte prostřednictvím Internetové stránky, včetně kódu země, kategorie produktu, kódu a čísla modelu, ID zařízení, informací o fakturaci a placení, informace o registraci, IP adresy a firmwaru a informacích o softwaru.

 

Informace o používání Internetové stránky: včetně informací o tom, jak komunikujete s Internetovou stránkou a jaké k tomu používáte zařízení. Podívejte se na naše předpisy o cookies ohledně dalších informací o tomto tématu.

 

Hlasové a obrazové informace.

 

Připomínky nebo podobné příspěvky na Internetové stránce, pokud lze uplatnit, včetně času příspěvku, vaší e-mailové adresy a přezdívky, přiloženého snímku nebo souborů

 

Informace, shromážděné prostřednictvím Účtu LG

 Informace o totožnosti, včetně zobrazení vašeho jména, kódu země, jazyka, vašeho jména, data narození, adresy, kontaktních informací a fotografie vašeho profilu a ověření uživatele podle jména. Pokud jste obchodní zákazník nebo zaměstnanec jednoho z našich obchodních zákazníků, tak to také zahrnuje jakékoli informace, týkající se vaší společnosti např. kontaktní informace, název pracovní pozice a úsek činnosti.

 

Informace o zařízení, včetně informací o identifikaci zařízení, jako např. čísla IMEI a sériového čísla produktu, UUID, ID inzerce a IP adresy.

Informace, shromážděné prostřednictvím služby ThinQ

Identifikace dat, včetně hlasu mluvícího a jeho přeložený text. Pokud jste člen virtuální domácnosti nebo místnosti: číslo uživatele, fotografii vašeho profilu, e-mailovou adresu

 

Informace o profilu, včetně stavu uživatele hostitele, ID sdíleného domova, zákazníkem vytvořené informace o domově a místnosti (jako např. název domova, ID domácnosti, URL obrazovky na pozadí, adresy, kódu oblasti, zeměpisné polohy)

 

Informace o produktu (používají se pro účely výhod záruky produktu): datum a místo zakoupení, fotografie pokladního dokladu

 

Informace o místě: včetně PSČ, adresy serveru, informací o zeměpisné poloze

 

Informace o komunikaci: včetně podrobností o vašem dotazování a přiložených snímcích, když používáte službu Dotazování nebo Jedno zastavení

 

Technické informace, včetně informací o připojení vaší sítě, přístupu k aplikaci (např. kolikrát jste ji použili, časová osa) a informací, vytvořených během vašeho použití naší Služby (jako např. data o přihlášení, data o cookies)

 

Informace, shromážděné prostřednictvím elektronických zařízení propojených s ThinQ

Informace o zařízení, včetně informací o registraci zařízení (jako např. hodnotu unikátní identifikace, typ, název, výrobce, číslo modelu, číslo výrobce, zemi prodeje, informace o verzi), stavu zařízení, nastavení zařízení, chování zařízení a záznamů o použití, informací o vypnutí/zapnutí a o používání, informací o připojení k síti a sousedícímu prostředí sítě, informací o provedení a fungování různých funkcí Služeb LG Electronics, informací o chybách produktu/špatném fungování, IP adrese

Informace, shromážděné během procesu dodávání služeb Proactive Customer Care (PCC)

Informace o produktu, včetně názvu modelu, čísla výrobce, informací o stavu produktu, záznamů o produktu, informací o diagnostice produktu, informací o žádostech o opravu, datu a místu zakoupení

Informace, shromážděné během používání Smart Care o klimatizaci

Informace o produktu a nastavení, včetně informací o rezervaci, filtrech, informací o teplotě jednotky, hodnotách nastavení, úrovni znečištění uvnitř a sledování energie

 

Prostorová data, včetně místa uživatele (podle vzdálenosti a úhlu), informací o teplotě (teplotě použitého místa, nastavené teplotě), informací o snímání osob a informací o zatížení uvnitř

Informace, shromážděné při používání kamery nebo funkce nahrání fotografie na internet z galerie
 

(Toto se týká následujících funkcí: panoramatický vzhled chladničky, obrazovka na pozadí chladničky „insta-view“ (okamžité zobrazení) zobrazení domovské stránky Roboking/strážce domova, klimatizace)

Informace o snímcích a videu: včetně informací o fotografiích, fotografiích v galerii chytrého telefonu, zobrazení informací domova/obrazovky určování polohy strážce domova, zobrazení fotografií domova/informací o videu, stanovená hodnota Strážce domova, informace o fotografiích Péče o domov, zobrazení Mého domova (streaming) (přenášení audiovizuálního obsahu).

 

Tyto informace budou shromažďovány pouze, pokud využijete funkce, které vyžadují nebo podporují fungování snímků nebo videa a/nebo poskytují přístup ke kameře nebo ke galerii fotografií na vašem zařízení prostřednictvím nastavení operačního systému. Informace o snímcích a videu budou uloženy pouze na vašem zařízení a pouze tak dlouho, jak to bude nutné k poskytování Služeb.

Když použijete funkce Zobrazení našeho domova/Strážce domova, tak budete vyžádáni, abyste informovali jednotlivce, kteří se vyskytují v jakémkoli zaznamenaném prostoru, ve kterém bude námi zpracován záznam jejich snímků nebo videa a abychom pro ně učinili dostupnými tyto Zásady ochrany osobních údajů.
 

Informace, shromážděné, když se připojujete k robotickému vysavači.

Snímky a nakreslená mapa, informace o vymazání rezervace, záznamy o vymazávání, seznam o vymazávání diáře a informace o videu.

Informace, shromážděné, když použijete hlasový odkaz

Informace o identifikaci zařízení,

Technické informace, nezbytné ke spojení s externími zařízeními a

Informace o produktu: včetně názvu a typu modelu produktu, přezdívky produktu, stavu (zapnutí/vypnutí, zbývající doby úkonu, hodnoty stavu spotřebiče) a stavové vlastnosti, rozsahu hodnot vlastností výrobku, výsledků ovládání produktu, klíče relace

Hlasové informace.

Informace, shromážděné při připojení ke Smart TV.

ID OTA, verze operačního systému TV, nastavený kód funkcí zařízení, ID seznamu doporučeného obsahu, ID obsahu

 

Další informace, které shromažďujeme

Až budeme žádat o váš souhlas, tak vám vysvětlíme, v okamžiku, kdy získáme váš souhlas, jaké informace budeme shromažďovat a jak je budeme používat.

Někdy o vás obdržíme informace od třetích stran, jiných společností, jako jsou např. Facebook, Google, Amazon nebo Line. Například můžeme obdržet informace o vás od poskytovatelů sociálních sítí třetích stran, pokud zvolíte, že chcete připojovat naše služby pomocí účtu vaší sociální sítě.

Ověříme si určité informace, které poskytujete třetím stranám, např. identifikujeme ověření poskytovatelů, abychom vás chránili před podvody.

Také používáme osobní údaje, zpočátku shromážděné prostřednictvím služby LGE Smart TV/Mediálního produktu pro účely, popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Na další podrobnosti se, prosím, podívejte do samostatných Zásad ochrany osobních údajů o Členství v Chytrém mediálním produktu LGE.

Také o vás shromažďujeme informace od dalších třetích stran, například marketingových společností a zprostředkovatelů dat, aby bylo možné lépe porozumět vašim zájmům a poskytovat vám více přizpůsobené Služby a reklamu. Například, obdržíme souhrnné informace o životním stylu nebo nákupním chování určitých demografických skupin, abychom mohli lépe porozumět vašim pravděpodobným zájmům.

Můžeme také shromažďovat jiné informace o vás, vašich zařízeních nebo vašem používání našich Služeb, kde to vyžaduje zákon (jako např. když jsme zákonem pověřeni, abychom shromažďovali záznamy o vyhledávání na internetu) nebo s vaším souhlasem.

Odkazy na jiné internetové stránky, zařízení, aplikace a funkce

Naše služby vám mohou povolit, abyste se připojili k jiným internetovým stránkám, zařízením, aplikacím a jiným funkcím, které mohou být provozovány nezávisle na nás a mají své vlastní vyhlášky nebo předpisy, týkající se soukromí, které důrazně doporučujeme, abyste si přečetli. Do té míry, že jakékoli spojené internetové stránky, zařízení, aplikace nebo jiné funkce, které námi nejsou vlastněny ani řízeny, nejsme zodpovědní za její obsah, použití ani provozování Zásad ochrany osobních údajů.

 

3. Jak tyto informace používáme

V této části popisujeme právní důvod, na který spoléháme, abychom mohli zpracovávat vaše osobní údaje a v rámci každého právního důvodu, vysvětlujeme účely, kvůli kterým shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje.

Pokud používáte více než jednu naši službu, včetně Služeb, popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a naši službu Smart TV/Chytrý mediální produkt, propojíme informace, které o vás shromažďujeme ve spojení s každou z těchto služeb a použijeme je pro účely, stanovené níže, nebo popsané v Zásadách ochrany osobních údajů, týkající se služeb, které používáte. To vás například zbaví nutnosti používat různá přihlašovací jména pro různé služby.

Poskytování služeb, na základě vašeho smluvního vztahu s námi

Vaše údaje zpracováváme, když je to nutné v rámci smlouvy s vámi, což zahrnuje:

• Poskytování našich služeb a konkrétních funkcí, které si zvolíte při používání našich služeb, které mohou vyžadovat přizpůsobení obsahu našich Služeb.

• Zpracování objednávek a plateb a dodávání našich produktů nebo produktů třetích stran, které si zakoupíte prostřednictvím našich služeb a které vám umožní uplatňovat vaše záruční práva nebo jiná práva, která máte v rámci vaší smlouvy.

• Vaši identifikaci a ověření, abyste mohli používat některé z našich služeb.

Usnadnění instalací a registrací, vyřešení technických problémů, poskytování podpory zákaznické péče a posílání nezbytných informací, týkajících se těchto služeb.

Oprávněné zájmy Skupiny LG a/nebo třetích stran

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění našich oprávněných zájmů (nebo zájmů třetích stran), mezi které patří:

• Účinnému řízení našeho vztahu s našimi zákazníky, včetně komunikace s vámi a odpovídání na vaše dotazy;

• Provádění činností přímého marketingu, pokud zákon nevyžaduje, abychom obdrželi váš souhlas, včetně posílání marketingových zpráv prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, pošty, textových zpráv, kanálů sociálních médii nebo prostřednictvím okamžitých upozornění (push notification), prostřednictvím naší mobilní aplikace, nabízení internetové inzerce našich služeb. Máte kdykoli právo vznést námitku proti používání vašich údajů k přímému marketingu – prosím, podívejte se na část „Vaše volby“ níže.

• Ochraně našich obchodních činností, identifikaci a zabránění podvodům a dalším nezákonným činnostem nebo činnostem, zakázaným našimi Podmínkami užívání.

• Ochraně bezpečnosti, dostupnosti a integrity našich služeb a informačních systémů, včetně případů, kdy jsou použity ověřovací mechanismy a další bezpečnostní opatření, sledování našich systémů kvůli bezpečnostním hrozbám, uchovávání záloh, anonymizování dat a provádění služeb údržby systému.

• Ochraně našich zákonných práv a bezpečnosti koncových uživatelů, včetně vyřizování stížností, nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků, které se týkají nás nebo jiných společností v naší skupině a našich Služeb;

• Zlepšení vašeho uživatelského zážitku, včetně případů, kdy vám poskytneme přizpůsobené funkce, jako např. funkce automatického vyplnění, funkce rychlého vyhledání na základě vámi nejčastěji navštívených internetových stránek;

• Zlepšení našich služeb a péče o zákazníky, včetně vyhledávání vašich zpětných vazeb a provádění anket a průzkumu trhu, provádění analýz o používání našich služeb kvůli zjišťování regionálních a globálních trendů uživatelů a globální optimalizaci našich nabídek zákazníkům;

• Účinnému řízení našeho obchodu, včetně vytváření hlášení a analyzování výkonu našich služeb (prostřednictvím používání úhrnných informací), provádění auditu našich obchodních procesů, používání statistik k vytváření informovaných obchodních rozhodnutí.

Tam, kde se můžeme spolehnout na naše oprávněné zájmy, jsme provedli balanční test, abychom zvážili, jaký bude dopad zpracování na jednotlivce a k tomu, abychom stanovili, zda zájmy jednotlivců převáží nad naše zájmy v probíhajícím zpracování. Více informací o tomto balančním testu můžete získat prostřednictvím kontaktních údajů na konci Zásad ochrany osobních údajů.

Váš souhlas

Žádáme o váš souhlas, abychom mohli zpracovávat vaše osobní údaje v případech, které považujeme za vhodné nebo kdy je to vyžadováno zákonem. Souhlas používáme k:

• Umístění cookies a podobných technologií ve shodě s našimi zásady cookies a informacemi, které vám poskytujeme, když takové technologie použijeme. Ohledně dalších informací se podívejte do zásad cookies, týkajících se služby, kterou používáte.

• Posílání marketingových komunikací (kdy je to vyžadováno zákonem nebo když zvolíme, že se budeme spoléhat na váš souhlas).

• Poskytovat vám doporučení a přizpůsobenou reklamu obsahu, produktů a služeb, o kterých si my nebo jiní myslí, že by se vám líbily, analyzováním informací, týkajících se vašeho používání Služeb ve spojení s různými informacemi, které nám poskytujete jinými prostředky, pro účely, které jsou v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. To může zahrnovat poskytování marketingu prostřednictvím různých kanálů, včetně prostřednictvím e-mailu, prostřednictvím Účtu LG, na našich internetových stránkách nebo na platformách třetích stran (včetně sociálních sítí).

Při jiných příležitostech, když vás požádáme o souhlas, použijeme údaje k účelu, který vám v danou chvíli sdělíme.

Když se spolehneme na váš souhlas, tak máte vždy právo kdykoli váš souhlas odvolat. To neovlivní legitimnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli předtím, než jste odvolali váš souhlas. Ohledně uplatnění tohoto práva se, prosím, podívejte do části „Vaše práva“ níže.

Zákonné povinnosti

Osobní údaje zpracováváme do takové míry, která je nezbytná ke:

• Splnění našich zákonných požadavků podle platných zákonů (např. daňové a účetní povinnosti, povinnosti týkající se bezpečnosti produktu, záruky a ochrany spotřebitelů).

• Splnění dožádání dozorových úřadů či soudů a odpovídání na zákonné požadavky státních orgánů, policie a bezpečnostních složek, a/nebo jiných regulačních orgánů.

Když potřebujeme vaše údaje k uzavření smlouvy s vámi nebo ke splnění zákonných povinností, tak jste povinni nám takové údaje poskytnout. V jiných případech nejste povinni poskytnou osobní údaje, nicméně když je neposkytnete, může to mít dopad na způsob používání Služeb.

 

4. Sdílení informací

Osobní údaje o vás předáváme, zveřejňujeme nebo jinak zpřístupňujeme třetím stranám způsobem popsaným níže:

• Skupina LG a zaměstnanci: Osobní údaje sdílíme mezi členy Skupiny LG a našimi zaměstnanci, včetně smluvních stran a zástupců a dalších společností v naší skupině do takové míry, která je nezbytná nebo přiměřená k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby a splnili účely, vytyčené v části 3 výše nebo které jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů, týkajících se našich dalších služeb. Sdílíme například vaše osobní údaje s LGE kvůli vývoji produktů a pro účely zlepšování a s členy naší místní Skupiny LG kvůli marketingovým účelům.

• Poskytovatelé služeb. Osobní údaje o vás předáváme nebo zveřejňujeme pečlivě vybraným společnostem a jednotlivcům, kteří nám poskytují služby; například společnostem, které nám pomáhají vyvíjet a provozovat systémy pro naše Služby, poskytovatelům služeb IT, bezpečnosti, hostingu, údržbě Internetové stránky, údržbě dat a analýz, péči o zákazníky a komunikaci, zpracování a splnění objednávek, zasílání, účtování, službám marketingu a průzkumu trhu, autorizovaným servisním a opravným centrům, dalším administrativním službám a společnostem, které organizují soutěže, loterie a další propagace naším jménem. Tyto subjekty mají povolení pouze k přístupu a použití vašich osobních údajů do takové míry, která je nezbytná k tomu, aby nám poskytovali své služby a oni se řídí smluvními závazky s cílem, kromě jiného, jim zabránit v tom, aby vaše údaje použily k jiným účelům. Někteří z poskytovatelů služeb sídlí v Korejské republice nebo v jiných zemích mimo EU/EHP.

• Poskytovatelé třetích stran: když aktivujete funkce připojení třetích stran, například když připojíte IoT zařízení k našim Službám, tak budeme sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli těchto IoT zařízení, aby vám bylo umožněno používat související funkce v našich Službách.

• Autorizovaní prodejci. V některých zemích jsou výrobky na naší Internetové stránce prodávány našimi autorizovanými prodejci. Když si v těchto zemích zakoupíte produkty z naší Internetové stránky, tak vaše osobní údaje budeme sdílet s těmito prodejci.

• Reklamní partneři. Sdílíme osobní údaje, včetně údajů o tom, jak komunikujete s našimi Službami, inzercí, kterou vidíte a nákupy, které učiníte pomocí sociálních sítí a dalších reklamních partnerů, abychom měřili účinnost naší reklamy, zlepšovali naše marketingové praktiky a aby nám pomáhaly vám dodávat více související inzerci. V souladu s vašimi marketingovými preferencemi také můžeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami, které nabízejí produkty nebo služby, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat nebo které jinak provádějí průzkum trhu a analýzu. Tyto strany mohou používat vaše osobní údaje k tomu, aby vás kontaktovaly se svými nabídkami nebo inzercí.

• Další obchodní partneři. Vaše osobní údaje zpřístupníme dalším obchodním partnerům, když to bude nezbytné, z důvodu umožnění vám přistupovat ke Službám, které jste si vyžádali prostřednictvím našich Služeb nebo propagačních materiálů, týkajících se našich Služeb.

• Uživatelé naší Internetové stránky. Zprávy, které zveřejníte v příslušných záložkách Internetové stránky, včetně fór na hodnocení produktů, chatovacích místností, fór nebo jiných veřejných oblastí s komentáři, které mohou být zhlédnuty ostatními uživateli naší Internetové stránky. Na naší Internetové stránce zřetelně uvádíme, že váš komentář bude viditelný ostatními uživateli.

• Obchodní poradci: například naši advokáti, účetní, obchodní konzultanti, pojišťovatelé, auditoři, a to do takové míry, která je pro ně nezbytná k tomu, aby nám pomohli poskytovat své služby.

• Státní orgány, soudy, dozorové úřady nebo jiné třetí strany, kde je to vyžadováno: Zpřístupníme osobní údaje státním orgánům, soudům nebo dozorovým úřadům nebo třetím stranám, které mají zákonný požadavek tak činit nebo když jsme přesvědčeni, že je to nezbytné:

- ke splnění zákona nebo k reakci na zákonný proces (jako např. soudní příkaz);

- k ověření nebo vynucení splnění podmínek a předpisů, kterými se řídí naše Služby a k vyšetření a prevenci podvodu nebo jiné nezákonné činnosti, týkající se použití našich Služeb nebo ovlivnění našich obchodních aktivit do takové míry, do jaké je takové zpřístupnění povoleno příslušnými zákony na ochranu údajů; a

- k ochraně a bránění našich práv, majetku a zabezpečení nebo bezpečnosti našich obchodních aktivit a případně také těch, kteří jsou z našich vlastních poboček, jako zaměstnanci, obchodní partneři či naši zákazníci.

• Firemní transakce. Vaše údaje můžeme zpřístupnit třetí straně (a jejím obchodním poradcům), jako součást fúze nebo převedení, reorganizace, získání nebo prodeje (včetně když to bude v kontextu vyjednávání) nebo jiné firemní transakce nebo v případě bankrotu.

• Další strany s vaším souhlasem nebo na váš požadavek. Kromě zveřejnění, popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme sdílet údaje o vás se třetími stranami, když vyjádříte souhlas samostatně nebo při žádosti o takové sdílení.

• Google Analytics/FireBase.  Můžeme shromažďovat osobní údaje o vašich aktivitách na internetu, na internetových stránkách a připojených zařízeních v průběhu času, apps (aplikacích) a dalších funkcích a službách. Můžeme používat analytické služby třetích stran, jako např. Google Analytics a FireBase. Informace, které dostáváme, mohou být shromažďovány přímo těmito poskytovateli a dalšími souvisejícími třetími stranami, které tyto informace používají, např. aby vyhodnocovaly používání Služeb. Pokud se chcete dozvědět více o Google Analytics, tak prosím, navštivte „Jak Google používá údaje, když používáte naše partnerské stránky nebo aplikace,“ (naleznete je na https://www.google.com/policies/privacy/partners/), „Zabezpečení vašich údajů“ (naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) a „Odstoupení od přídavné funkce prohlížeče Google Analytics“ (naleznete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Uchovávání osobních údajů

Podnikáme příslušné kroky, abychom zajistili, že údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s následujícími zásadami:

• nejméně po dobu trvání, po kterou se údaje používají, abychom vám mohli poskytovat naše Služby;

• jak je vyžadováno zákonem, smlouvou nebo s ohledem na naše zákonné povinnosti (např. daňové zákony); nebo

• pouze tak dlouho, jak je to nezbytné k účelu, pro který byly shromážděny, jsou zpracovávány, nebo déle, pokud je to vyžadováno nějakou smlouvou, příslušným zákonem nebo v anonymizované formě, pro statistické účely podle příslušných bezpečnostních opatření. Například, když dojde ke sporu mezi vámi a Skupinou LG nebo když neprovedete splátku za naše Služby, můžeme uchovat související informaci, dokud takový spor nebude vyřešen nebo dokud taková splátka nebude učiněna, a to v uvedeném pořadí. Pokud vymažete svůj celý Účet LG, tak vaše údaje budou uchovány po dobu tří měsíců a poté okamžitě zničeny, pokud to jinak nebude vyžadováno příslušným zákonem.

• V případě, že zpracováváme vaše údaje, tak budeme zpracovávat data, dokud nás nepožádáte, abychom s tím přestali a po krátkou dobu poté (abychom mohli realizovat vaše požadavky). Můžeme také uchovávat záznam toho, že jste nás požádali, abychom vám neposílali přímý marketing nebo zpracovávali vaše údaje na dobu neurčitou, abychom tak mohli respektovat vaši žádost v budoucnu.

 

6. Vaše volby

V případě, kdy je to povoleno, můžeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonního hovoru, textové správy nebo okamžitého upozornění (push notification), prostřednictvím naší mobilní aplikace. K odeslání žádosti, týkající se dostávání takových komunikací od nás, nás prosím, kontaktujte pomocí informací, uvedených v části „Kontaktujte nás“ níže.

Z našich marketingových komunikací se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „odhlásit“ v dolní části e-mailů nebo tak, že nás budete kontaktovat přímo (viz část „Kontaktujte nás“ níže). Jak je uvedeno níže v části Vaše práva, máte právo kdykoli vznést námitku proti používání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte z našich marketingových komunikací, tak vaše odhlášení zpracujeme co nejdříve, ale mějte prosím na paměti, že za určitých okolností můžete po krátkou dobu dostávat marketingová sdělení, dokud vaši žádost nevyřídíme. Uvedené neplatí, pro zasílání servisních zpráv, abychom vám mohli poskytnout nezbytné informace, týkající se vaší smlouvy a Služeb, které používáte (například abychom vás informovali o změnách našich podmínek používání).

 

7. Vaše práva

Do takové míry, kterou povoluje příslušný zákon, můžete požádat člena vaší místní Skupiny LG o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete nás také požádat abychom vymazali osobní údaje nebo opravili jakékoli nepřesnosti, zakázat nebo omezit zpracování vašich osobních údajů, odvolat váš souhlas a poskytnout vám osobní údaje, které jste nám poskytli kvůli smlouvě nebo s vaším souhlasem ve strukturovaném, strojem čitelném formátu a požádat nás, abychom sdíleli (převedli) tyto údaje jinému regulátorovi.

Do takové míry, kterou povoluje příslušný zákon, můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů za některých okolnosti (konkrétně v případě, kdy nemusíme zpracovávat údaje, abychom splnili smluvní nebo jiné zákonné požadavky). Máte právo kdykoli vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, týkající se přímého marketingu.

Nicméně takto práva mohou být omezena, například pokud by splnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje další osoby, když by to porušovalo práva třetí strany (včetně našich práv) nebo pokud nás požádáte, abychom vymazali informace, které jsme si vyžádali podle zákona, abychom splnili nebo měli v záznamech přesvědčivé oprávněné zájmy. Související výjimky jsou obsaženy jak v GDPR, tak i v národních zákonech. Budeme vás informovat o souvisejících výjimkách, na které spoléháme, při odpovídání na jakoukoli žádost, kterou učiníte. K učinění žádosti, týkající se vašich práv nebo učinění dotazu, použijte kontaktní podrobnosti, uvedené v části „Kontaktujte nás“ níže. V některých případech také můžete uplatňovat vaše práva přímo prostřednictvím Internetové stránky.

 

8. Jak chráníme osobní údaje

Ochranu vašich údajů bereme vážně a máme fungující bezpečnostní opatření, navržená k ochraně údajů, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb. Nicméně si povšimněte, prosím, že ačkoli činíme přiměřená opatření k tomu, abychom ochránili vaše údaje, žádná internetová stránka, přenos po internetu, počítačový systém ani bezdrátové připojení není úplně bezpečné.

 

9. Mezinárodní přenos informací

Vaše používání našich Služeb bude zahrnovat přenos, ukládání a zpracování vašich osobních údajů v zemi vašeho trvalého pobytu a mimo ni, ve shodě s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budou konkrétně přenášeny do Korejské republiky a Spojených států. Prosím povšimněte si, že zákony na ochranu dat a ostatní zákony zemí, do kterých mohou být vaše údaje přenášeny, nemusejí být tak komplexní, jako jsou ty, ve vaší zemi.

[Pro obyvatele Evropy]

Pokud jste v EHP (Evropský hospodářský prostor, to jest v Evropské unii a Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku), UK nebo Švýcarsku, tak vaše osobní údaje pošleme do jiných zemí mimo EHP, UK nebo Švýcarsko, včetně Korejské republiky a Spojených států. Zákony Evropské unie uznávají Korejskou republiku, jako zemi, adekvátně chránící osobní údaje. Nicméně, v případě, že vaše osobní údaje pošleme jurisdikci, která není příslušným zákonem považována za adekvátní, tak učiníme náležitá opatření, v souladu s příslušnými zákony, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou chráněné. Taková opatření zahrnují například používání modelových případů, které byly schváleny EU, US a Švýcarskem. V některých případech se budeme spoléhat na váš výslovný souhlas, a to v případech, kdy to bude možné. Pokud si chcete vyžádat více informací nebo získat kopii smluvních dohod nebo dalších platných bezpečnostních opatření, tak použijte kontaktní podrobnosti, vytyčené v části „Kontaktujte nás“ níže.

 

10. Aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizujeme, když změníme způsob, jakým používáme vaše osobní informace nebo když budeme požádáni, abychom tak učinili na základě zákonů na ochranu údajů. Upozorníme vás na jakékoli materiální změny v našich Zásadách ochrany osobních údajů vhodným způsobem (například zveřejněním oznámení na internetových stránkách a v apps (aplikaci) prostřednictvím které vám poskytujeme naše Služby a uvedeme v horní části oznámení, kdy to bylo naposledy aktualizováno).

 

11. Kontaktujte nás

Pro uplatnění vašich práv nebo ohledně dalších informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje nás, prosím, kontaktujte.

Ohledně požadavků a dotazů, týkajících se údajů o vás, shromážděných prostřednictvím Internetové stránky nebo členem vaší místní Skupiny LG, prosím, kontaktujte člena vaší místní Skupiny LG. Název a kontaktní podrobnosti člena vaší místní Skupiny LG můžete nalézt zde.

Ohledně požadavků a dotazů, týkajících se údajů o vás, shromážděných prostřednictvím všech ostatních služeb, prosím kontaktujte LGE na [zde] nebo poštou [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korejská republika]. Kontakt na společnost LGE v EHP je [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Název a kontaktní podrobnosti člena vaší místní Skupiny LG můžete nalézt zde.

Našeho úředníka na ochranu dat můžete kontaktovat na [dpo-eu@lge.com].

Pokud nejste spokojeni s tím, jak používáme vaše osobní údaje nebo věříte, že to není v souladu se zákony na ochranu dat, tak máte právo si stěžovat orgánu na ochranu dat, v místě kde žijete, pracujete nebo kde si myslíte, že dochází k porušování zákonů na ochranu dat.

 

12. Osobní údaje dětí

Naše služby jsou navrženy pro obecnou veřejnost a nejsou zaměřeny na děti. Ve spojení s našimi Službami vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme osobní údaje o nikom, kdo je mladší 18 let ani vědomě takovému člověku neumožňujeme používat naše Služby. Prosím, neposkytujte nám žádné osobní údaje, týkající se osob mladších 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, tak se, prosím, nepokoušejte zaregistrovat do našich Služeb ani nám poskytovat jakékoli osobní údaje. Pokud se dozvíme, že člověk mladší 18 let nám poskytl jakékoli osobní údaje, tak takové osobní informace okamžitě vymažeme. Pokud věříte, že dítě, mladší 18 let, nám poskytlo osobní údaje, tak nás, prosím, kontaktujte pomocí informací, uvedených v části „Kontaktujte nás“ výše.

V některých jurisdikcích můžeme přijmout přísnější předpisy ohledně ověřování věku. Ohledně dalších informací, si prosím, přečtěte dodatečné informace týkající se vaší jurisdikce v dolní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

 

Subjekty LG

Země

Subjekt LG

Zapsaná adresa

Kontaktní údaje

Česká republika

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

jednající v České republice prostřednictvím

LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod

LG Electronics Polska Sp. z o.o.: ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika

LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika

infogdpr@lge.com
www.lg.com/cz/podpora/email

 

Služby

Služba

Subjekt LG

Zapsaná adresa

Kontaktní údaje

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korejská republika

thinq@lge.com

https://www.lg.com/cz

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

jednající v České republice prostřednictvím

LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod

LG Electronics Polska Sp. z o.o.: ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika

LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika

infogdpr@lge.com
www.lg.com/cz/podpora/email

 

 

Zásady používání souborů cookie

 

Naposledy aktualizováno: 14 / 12 / 2023

 

Tyto zásady se týkají ukládání souborů cookies internetovými stránkami a službami („Stránky“), které spravuje společnost LG Electronics Inc. („LGE“) společně se svými dceřinými a přidruženými společnostmi („Skupina LG“, „my“, „naše“ nebo „nás“).

Stránky používají soubory cookies. Níže naleznete informace o souborech cookies a o tom, jak je omezit.

S výjimkou souborů cookies nezbytně nutných pro zajišťování a správné fungování Stránek si můžete vybrat, zda poskytnete souhlas s ukládáním souborů cookie prostřednictvím našeho příslušného banneru nebo podle níže uvedených pokynů.

 

Co je to soubor cookie?

Když si procházíte Stránky, tak soubory cookie nebo podobné technologie, jako například „webové majáky“, SDK, pixely a další (dále společně jen jako „cookies“), mohou být umístěny na zařízení, ze kterého přistupujete na Stránky, jako např. váš počítač, mobilní telefon nebo tablet. Cookies mohou zaznamenávat informace týkající se navigace na našich Stránkách (stránky, které jste si prohlíželi, datum a čas prohlížení atd.), které můžeme číst při vašich dalších návštěvách.

Cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se stahují do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když navštívíte internetovou stránku. Cookies se potom odešlou zpět na původní internetovou stránku při vaší každé následující návštěvě nebo na jinou internetovou stránku, která takovéto cookies rozezná. Cookies jsou užitečné, protože internetovým stránkám umožňují rozeznat zařízení uživatele.

Cookies plní spoustu různých úkolů, např. umožňují efektivní navigaci mezi jednotlivými stránkami, pamatují si vaše preference a obecně zlepšují uživatelský komfort. Mohou také pomoci zajistit, aby reklamy, které se vám zobrazují na internetu, budou relevantnější pro vás a vaše zájmy.

 

Jaké cookies používáme na Stránkách?

Používáme následující cookies.

1) Nezbytně nutné cookies.

To jsou cookies, které jsou vyžadovány k fungování našich Stránek. Patří mezi ně např. cookies, které umožňují přihlášení do zabezpečených oblastí našich Stránek. Tyto cookies mohou internetovým stránkám umožnit odlišit vás, jako individuálního návštěvníka, od všech ostatních návštěvníků internetové stránky. Tyto cookies se používají k udržování relace serveru, aby umožňovaly funkce, které požadujete. Tuto kategorii cookies nelze zablokovat. Pokud nastavíte váš prohlížeč tak, aby tyto cookies odmítl, pak některé služby Stránky nebudou poskytovány optimálně nebo vám dokonce nebudou moci být poskytnuty.

 

2) Funkční cookies (preferenční cookies).

Tyto cookies se používají k tomu, aby vás rozeznaly, když se vrátíte na naše Stránky. Tyto cookies se používají k tomu, aby vám během prohlížení poskytovaly pohodlné funkce, jako jsou recenze produktů a přehrávání videí o produktech. Tyto cookies nám umožňují, abychom vám přizpůsobili náš obsah a zapamatovali si vaše preference (např. váš výběr jazyka nebo regionu). Tyto cookies mohou internetovým stránkám umožnit odlišit vás, jako individuálního návštěvníka, od všech ostatních návštěvníků internetové stránky. Cookies se používají k udržování relace serveru, aby umožňovaly funkce, které požadujete. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní a používají se pouze ke zlepšení fungování našich Stránek.

Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme moci nadále analyzovat funkčnost našich Stránek a doporučovat vám přizpůsobený obsah.

 

3) Analytické cookies (výkonové cookies).

Tyto cookies nám dále umožňují zlepšovat funkce našich Stránek prostřednictvím analýzy provozu a doporučovat vám přizpůsobený obsah. Umožňují nám rozpoznat a sečíst počet návštěvníků a zjišťovat, jak se návštěvníci pohybují na naší Stránce, když ji používají. To nám pomáhá zlepšovat fungování našich Stránek, např. tím, že zajišťujeme aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní a používají se pouze ke zlepšení fungování Stránek. Nicméně třetí strana, která poskytuje tyto statistické služby – společnost Google Analytics, zpracovává osobní údaje o vás, aby nám mohla poskytovat agregovaná data o návštěvnících našich Stránek.

Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme moci nadále analyzovat funkčnost našich Stránek a doporučovat vám přizpůsobený obsah.

Naše Stránky používají cookies Google Analytics. Informace shromážděné pomocí cookies služby Google Analytics budou předávány a ukládány na servery Google ve Spojených státech Amerických v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na https://policies.google.com/privacy. Google Analytics můžete zcela deaktivovat pro váš prohlížeč na následujícím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

4) Reklamní cookies (marketingové cookies).

Tyto cookies nám umožňují zobrazovat vám reklamy a další obsah, který podle našeho názoru  nejvíce odpovídá vašim zájmům a digitálnímu chování. Tyto cookies mohou na naše Stránky ukládat naši reklamní partneři. Cookies mohou být také využívány těmito společnostmi k vytvoření profilu vašich zájmů a k tomu, aby vám zobrazovaly související reklamy na jiných stránkách.

Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudete moci dostávat přizpůsobenou reklamu.

 

Jak cookies spravovat, zakázat nebo vymazat?

Kdykoli můžete udělit nebo odvolat váš souhlas s ukládáním výše uvedených cookies (kromě nezbytně nutných), a to kliknutím na „Změnit nastavení cookies“ na kterékoliv podstránce našich Stránek.

Cookies můžete zakázat aj tak, že ve vašem prohlížeči aktivujete nastavení, které vám umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých cookies. Pokud však pomocí nastavení vašeho prohlížeče zakážete všechny cookies (včetně nezbytně nutných), je možné, že nebudete mít přístup ke všem našim Stránkám nebo jejich částem.

Deaktivace cookies nebo kategorie cookies nevymaže cookies z vašeho prohlížeče. To musíte provést samostatně ve vašem prohlížeči.

Pokud chcete změnit nastavení cookies, přejděte do nabídky „Možnosti“ nebo „Preference“ ve vašem prohlížeči. Případně další podrobnosti naleznete v „Nápovědě“ vašeho prohlížeče.

Chcete-li se dozvědět více o nastavení cookies ve vašem prohlížeči, vyberte si prosím z odkazů uvedených níže:

• Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

• Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

• Android : https://support.google.com/chrome/answer/95647

• Safari : https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

• iOS : https://support.apple.com/en-gb/HT201265

 

Aktualizace Zásad používání souborů cookie

Společnost LGE může tyto Zásady používání souborů cookie aktualizovat; o jakýchkoli důležitých změnách vás však budeme informovat prostřednictvím oznámení zveřejněného na Stránkách s přiměřeným předstihem, abychom vám poskytli čas, bude-li to nutné, k ukončení používání Stránek. Je důležité, abyste vždy zkontrolovali aktualizace těchto zásad, jelikož je čas od času můžeme změnit, aby odrážely změny v používání cookies. Zkontrolujte datum zásad, abyste zjistili, kdy byly naposledy změněny.

 

Další informace o ochraně osobních údajů

Další informace o cookies a ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Kontaktujte nás

S žádostmi a dotazy týkajícími se informací, které o vás prostřednictvím Stránek či jinak shromažďuje člen vaší lokální Skupiny LG, prosím, kontaktujte člena vaší lokální Skupiny LG. Název a podrobnosti pro kontaktování člena vaší lokální Skupiny LG můžete nalézt zde.

Našeho pověřence na ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese [dpo-eu@lge.com].

 

Jak používáme cookies a jak dlouho vydrží?

Cookies používáme pro účely, stanovené níže. Pokud budeme v budoucnu používat další cookies za účelem poskytování jiných a lepších služeb, budete o tom informováni.