Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Mobile accessibility

Ve společnosti LG jsme se zavázali poskytovat zákazníkům přístupné produkty. Níže naleznete seznam funkcí, které pomáhají uživatelům, kteří mají zhoršené vidění, sluch nebo zhoršenou motorikou.
V této sekci najdete, jak:

Vizuální funkce

Změna velikosti písma

01.Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.
02.Zvolte Zobrazení pod volbou Usnadnění.
03.Zvolte Písmo pod vobou Zobrazení.
04.Upravte velikost písma.

Zvětšit dotykem

 • 01.Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.
 • 02.Zvolte Zobrazení pod volbou Usnadnění.
 • 03.Zvolte Zvětšit dotykem.
 • 04.Trojitým ťuknutím na obrazovku můžete zvětšovat nebo změnšovat zobrazovaný obsah

Zprávy / Hlasová oznámení

 • 01.Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.
 • 02.Zvolte Zobrazení pod volbou Usnadnění.
 • 03.Zvolte Hlasová oznámení pod volbou Zobrazení.
04.Podle volby aktivace bude přečtěn volající, odesílatel zprávy, popř. obsah zprávy.

TalkBack

 • 01.Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.
 • 02.Zvolte Zobrazení pod volbou Usnadnění.
 • 03.Zvolte TalkBack pod volbou Zobrazení.
04.Podle volby aktivace bude po dotyku na displej přečten obsah obrazovky, tlařítka budou reagovat na dvojdotek.

Vylepšení obrazu

 • 01.Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.
 • 02.Zvolte Zobrazení pod volbou Usnadnění.
 • 03.Proveďte volbu optimalizace obrazu, kterou chcete provést za účelem zlepšení čitelnosti.
04.Modifikace proveďte u vybrané funkce zvlášť.

Sluchové funkce

Titulky

01.Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.
02.Zvolte Sluch pod volbou Usnadnění.
03.Zvolte Titulek pod volbou Sluch.
04.Vyberte jazyk, velikost a podobu titulků, které se budou zobrazovat u kompatibilního videa.

Upozornění bleskem

 • 01.Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.
 • 02.Zvolte Sluch pod volbou Usnadnění.
 • 03.Zvolte Upozornění bleskem pod volbou Sluch

Mono audio

 • 01.Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.
 • 02.Zvolte Sluch pod volbou Usnadnění.
 • 03.Zvolte Audio kanál pod volbou Sluch
04.Vyberte Mono

Motorika & Rozpoznávání

Touch Assistant

01.Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.
02.Zvolte Motorika & Rozpoznávání pod volbou Nastavení.
03.Zvolte Touch Assistant pod volbou Motorika & Rozpoznávání.
04.Ovládání proveďte tlačítkem zobrazujícím se ve spodní části obrazovky.
05.Zvolte požadovanou interakci.
V této sekci najdete, jak:

Vizuální funkce

Změna velikosti písma

01.Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.
02.Zvolte Zpřístupnění pod volbou Obecné.
03.Zvolte Větší text pod volbou Zpřístupnění.
04.Nastavte velikost textu.

Zvětšení

 • 01.Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.
 • 02.Zvolte Zpřístupnění pod volbou Obecné.
 • 03.Zvolte Zvětšení pod volbou Zpřístupnění.
04.Nastavte velikost přiblížení.

VoiceOver

 • 01.Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.
 • 02.Zvolte Zpřístupnění pod volbou Obecné.
 • 03.Zvolte VoiceOver pod volbou Zpřístupnění.
04.Nastavte rychlost a jazyk čtení.

Sluchové funkce

Skryté titulky

01.Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.
02.Zvolte Zpřístupnění pod volbou Obecné.
03.Zvolte Titulky a skryté titulky pod volbou Zpřístupnění.
04.Upravte styl pod volbou Titulky a skryté titulky
05.Vyberte, co chcete upravit.

Výstrahy bleskem LED

 • 01.Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.
 • 02.Zvolte Zpřístupnění pod volbou Obecné.
 • 03.Zapněte Výstrahy bleskem LED pod volbou Zpřístupnění.

Monofonní zvuk

 • 01.Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.
 • 02.Zvolte Zpřístupnění pod volbou Obecné.
 • 03.Zapněte Monofonní zvuk pod volbou Zpřístupnění.

Motorika & Rozpoznávání

Přizpůsobení dotyků

 • 01.Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.
 • 02.Zvolte Zpřístupnění pod volbou Obecné.
 • 03.Zvolte Přizpůsobení dotyků pod volbou Zpřístupnění.
 • 04.Upravte nastavení požadované interakce.