Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Ochrana osobních údajů

Společnost LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika, IČO: 0000121072 (KRS), podnikající v České republice prostřednictvím své pobočky LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 056 34 903 („LGE“) se zavazuje chránit Vaše soukromí v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na www.lg.com/cz a všechny další webové stránky a služby spravované společností LGE, na nichž jsou tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejněny nebo je na ně odkázáno (společně „Stránky“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na informace shromažďované v režimu off-line a ani na informace zveřejněné či poskytnuté třetími osobami. Před použitím Stránek si pečlivě přečtěte zásady ochrany osobních údajů.

1. Podmínky použití

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na osobní údaje shromažďované prostřednictvím Stránek a na údaje, které poskytnete při následné komunikaci se společností LGE. Nevztahují se na osobní údaje shromažďované společností LGE jiným způsobem.

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace, které Vás přímo identifikují nebo informace, ze kterých lze identifikovat Vaši osobu, jako je například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo v určitých případech Vaše IP adresa, pokud je možné na jejím základě Vaši osobu identifikovat.

Vaše osobní údaje shromažďované na těchto Stránkách používáme především k následujícím účelům:

- k poskytování služeb;

- k realizování transakce nebo poskytnutí služby, kterou jste si objednali;

- k vyřízení záruční reklamace nebo opravy, o kterou jste požádali;

- ke správě Vašeho účtu u společnosti LGE;

- abychom Vám umožnili přístup do části Stránek s omezeným přístupem;

- k přizpůsobení Stránek Vašim potřebám;

- k vytváření a zveřejňování obsahu, který je nejlépe přizpůsobený Vaší osobě;

- abychom Vás upozornili na zvláštní speciální nabídky, aktualizované informace a jiné výrobky nebo služby společnosti LGE nebo jiných třetích osob (pokud jste udělili souhlas) nebo abychom Vám mohli zasílat reklamní materiály společnosti LGE;

- k vývoji, propagaci, prodeji nebo poskytování výrobků a služeb;

- abychom Vás mohli kontaktovat v návaznosti na registrační formuláře, jako je například formulář „Kontaktujte nás“ nebo jiné;

- k informování o důležitých změnách těchto zásad ochrany osobních údajů v případě, že to je zapotřebí;

- ke zkvalitňování našich služeb, zejména pokud jde o nahrávání telefonních hovorů

Vaše osobní údaje používáme k těmto účelům na základě toho, že takové využití Vašich osobních údajů je nezbytné i) pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, ii) k dodržování zákonných povinností, kterým podléháme, iii) na základě souhlasu v případě, že jste nám jej poskytli nebo iv) pro účely oprávněného zájmu společnosti LGE nebo třetích osob (včetně legitimních obchodních a souvisejících zájmů, jako je například pochopení chování našich zákazníků a potenciálních zákazníků prostřednictvím cookies a poskytování informací o našich výrobcích a službách).

2. Shromažďované osobní údaje

Společnost LGE shromažďuje a uchovává osobní údaje, které jste jí poskytli. Níže uvádíme několik způsobů, jak můžeme shromažďovat Vaše osobní údaje na Stránkách:

- Můžeme shromažďovat Vaše jméno, příjmení a informace o výrobku nebo službě, pokud se na nás obrátíte s otázkou, která souvisí s našimi výrobky nebo službami;

- Můžeme shromažďovat Vaše jméno, příjmení, poštovní adresu a fakturační údaje, pokud si prostřednictvím našich Stránek koupíte výrobek nebo službu;

- Můžeme shromažďovat údaje o registraci produktu nebo jakéhokoliv zařízení, které si koupíte od společnosti LGE, a tyto informace mohou být navázané na Vaše jméno a poštovní adresu;

- Můžeme shromažďovat údaje o registraci zakoupeného výrobku LG, Vaši adresu a kontaktní údaje, pokud zašlete žádost o poskytnutí záručních služeb přes LG.com, například když požádáte o opravu LG zařízení;

- Můžeme shromažďovat Vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu, pokud si stáhnete nějaké informace z našich Stránek;

- Můžeme shromažďovat jméno, příjmení a e-mailovou adresu, pokud se rozhodnete vyplnit dotazník průzkumu či příslušný formulář;

- Můžeme shromažďovat Vaše jméno, příjmení, datum narození a e-mailovou adresu, pokud se rozhodnete zúčastnit se soutěže nebo losování o dárky;

- Můžeme shromažďovat Vaši e-mailovou adresu (ID účtu), heslo, jméno, zemi, telefonní číslo, datum narození, hlas, fotografie, video, informace o platební kartě, informace o Vašich nákupech, interakcích s připojenými elektronickými zařízeními (např. název Vašeho zařízení, IMEI, verze OS, země, umístění, jazyk, IP adresa a nastavení zařízení), logy (např. URL, přesměrovaná URL, informace o síti, soubory cookies apod.), fakturační údaje a kontaktní údaje, pokud se rozhodnete vytvořit si u společnosti LG účet;

- Můžeme shromažďovat Vaše jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo pro vyřízení Vaší reklamace a také informace o Vaší reklamaci, kterou uplatníte v rámci záruční doby na výrobek v některém z našich autorizovaných servisních středisek, například když výrobek odevzdáte k opravě v autorizovaném servisním středisku;

- Můžeme shromažďovat Vaše jméno, příjmení a telefonní číslo, pokud nás kontaktujete prostřednictvím naší zákaznické telefonní linky, příp. další údaje, které nám poskytnete;

- Můžeme taktéž shromažďovat informace o Vašem počítači, mobilním telefonu, osobním elektronickém zařízení a každém jiném podobném elektronickém anebo mobilním zařízení včetně informací o IP adrese, operačním systému a typu prohlížeče, pokud jsou tyto informace dostupné, pro účely správy systému a shromažďování souhrnných informací. Jde o statistické údaje o akcích a návycích uživatelů při prohlížení a nikoliv o osobní údaje, které by mohly přímo identifikovat Vaši osobu. Můžeme shromažďovat i informace o registraci anebo jiné informace o Vašem výrobku anebo službě.

2.1 Dotazy prostřednictvím video hovorů

Pokud svůj požadavek pošlete naší zákaznické podpoře prostřednictvím video hovoru, uchováme video a audio data po Vašem předchozím výslovném souhlasu, včetně detailů o Vašem kontaktu (e-mail, adresa, telefonní číslo), informací o zařízení, OS použitého chytrého telefonu, názvu použitého webového prohlížeče a dat uložených na serveru včetně IP adresy.

Pro účely realizace video hovoru používáme webovou službu “Telepresence”, publikovanou společností LG Inc. Video hovor se zákaznickým servisem a techniky společnosti LGE je zaznamenán a uchován jako součást Vašeho dotazu. Data využijeme k dalšímu zpracování Vašeho požadavku a pro ověření Vašich záručních služeb. Dále se záznam video hovoru použije pro detailnější a efektivnější zpracování Vašeho dotazu, protože přenášený obraz či zvuk mohou již samy v zárodku identifikovat podstatu technického problému a následně pomohou problém vyřešit rychleji. Pokud Váš popis chyby obsahuje technicky nebo právně relevantní informace o produktech, použijeme Váš popis také v zájmu vyloučení chyby a zdokonalení našich produktů.

V zájmu poskytování zákaznické podpory LGE využíváme smluvních zpracovatelů, kteří konají v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů a kteří mohou nahlížet do záznamů za účelem poskytování služeb, které požadujete. Seznam subjektů, které obdrží Vaše osobní údaje, Vám poskytneme na vyžádání.

Vaše záznamy budou po šesti měsících smazány. Ve výjimečných případech budou data smazána až poté, co bude případ zákaznické podpory ukončen právní cestou.

Výše uvedený výčet není vyčerpávající a uvádí pouze příklady možného shromažďování osobních údajů prostřednictvím Stránek. Pokud nechcete, aby společnost LGE shromažďovala Vaše osobní údaje, prosíme, neposkytujte nám je.

3. Zásady používání cookies   

Naše Stránky používají cookies. Více informací o cookies a způsobu jejich správy najdete níže.

Používáním našich Stránek souhlasíte s podmínkami používání cookies. Pokud s používáním cookies nesouhlasíte, zakažte je podle pokynů uvedených v těchto zásadách používání cookies v bodě 3.3 níže.

3.1 Co je cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě Stránky stahují do Vašeho počítače anebo mobilního zařízení. Cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na původní webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která cookie rozpozná. Cookies mají praktické využití, protože umožňují Stránce rozpoznat zařízení uživatele.

Cookies plní vícero různých úkolů, například umožňují efektivní navigaci mezi stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Další užitečné informace o cookies včetně informací o tom, jaké cookies byly uloženy na Vašem zařízení a jak se spravují a odstraňují, naleznete na stránkách http://www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu nebo www.aboutcookies.org.

3.2 Jaké cookies na Stránkách používáme?

Používáme následující cookies:

- Esenciální cookies. Jde o cookies, které jsou zapotřebí k provozu naší Stránky. Zahrnují například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí naší Stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o Vaší osobě, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky jste na internetu navštěvovali. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

- Analytické cookies. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají naši Stránku. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým funguje Stránka, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní a slouží pouze ke zlepšování  fungování Stránky.

- Funkční cookies. Tyto slouží k rozpoznání Vaší osoby při návratu na naše Stránky. Umožňují nám přizpůsobit obsah, který se vám zobrazuje, a zapamatovat si vaše preference (například výběr jazyka nebo regionu). Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás dokázaly identifikovat. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní a slouží pouze ke zlepšování fungování Stránky.

- Reklamní cookies. Marketingové cookies se používají ke sledování preferencí a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.

V následující tabulce najdete další informace o jednotlivých cookies, které používáme, a o účelech, ke kterým je používáme:

Više informacija o pojedinačnim kolačićima koje upotrebljavamo i svrhe za koje ih upotrebljavamo možete pronaći u donjoj tablici
Typ souboru cookie Nezbytně nutný
Název FRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, MKT_JSESSIONID, DOWN__JSESSIONID, MOBR_JSESSIONID, plbw, WMONID
Vydavatel LG
Typ souboru cookie a popis cookies Udržuje relaci. Tato cookies jsou důležitá pro fungování internetové stránky.
Expirace Do konce relace nebo až do 1 roku
Typ souboru cookie Funkční
Název LG_COMPARE_CART
Vydavatel LG
Typ souboru cookie a popis cookies Umožňuje funkci porovnávání.
Expirace Do konce relace
Typ souboru cookie Funkční
Název LG5_RECENTLY_VIEW
Vydavatel LG
Typ souboru cookie a popis cookies Umožňuje funkci „Nedávno zobrazené".
Expirace 1 měsíc
Typ souboru cookie Analytický
Název s_cc
Vydavatel Adobe
Typ souboru cookie a popis cookies Soubor cookie slouží k zapamatování, zda prohlížeč povoluje cookies.
Expirace Do konce relace
Typ souboru cookie Analytický
Název s_fid
Vydavatel Adobe
Typ souboru cookie a popis cookies Obsahuje záložní unikátní ID návštěvníka (včetně údajů o datumu/čase).
Expirace 5 let
Typ souboru cookie Analytický
Název s_invisit
Vydavatel Adobe
Typ souboru cookie a popis cookies Identifikuje, zda uživatel vyvolal doménu poprvé. V souboru cookies se zaznamená hodnota TRUE nebo FALSE.
Expirace 30 minut
Typ souboru cookie Analytický
Název s_nr
Vydavatel Adobe
Typ souboru cookie a popis cookies Slouží k identifikaci, zda webovou stránku navštívil nový zákazník, nebo zákazník, který ji již navštívil.
Expirace 1 měsíc
Typ souboru cookie Analytický
Název s_ppv, s_ppvl
Vydavatel Adobe
Typ souboru cookie a popis cookies Tyto soubory cookies nesou informaci o procentu zobrazení stránky, na které může uživatel rolovat dolů.
Expirace Do konce relace
Typ souboru cookie Analytický
Název s_vi
Vydavatel Adobe
Typ souboru cookie a popis cookies Používá se k určení jednoznačného uživatele. K tomu se přiděluje informační kód ID a časové razítko. Díky tomu služba Adobe Analytics rozpozná uživatele při opakované návštěvě.
Expirace 2 roky
Typ souboru cookie Analytický
Název s_vnum
Vydavatel Adobe
Typ souboru cookie a popis cookies Sleduje počet návštěv jedinečného návštěvníka.
Expirace 3 týdny
Typ souboru cookie Reklamní
Název C
Vydavatel AdForm
Typ souboru cookie a popis cookies Pomocná marketingové cookies reklamního systému AdForm. Ověřuje, zda prohlížeč podporuje cookies.
Expirace 1 měsíc
Typ souboru cookie Reklamní
Název uid
Vydavatel AdForm
Typ souboru cookie a popis cookies Cookies zpracovávající ID prohlížeče pro funkci reklamního systému AdForm.
Expirace 2 měsíce
Typ souboru cookie Analytický
Název test_cookie
Vydavatel Google
Typ souboru cookie a popis cookies Cookies používaná službou Google DoubleClick sloužící k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě předchozích návštěv na webových stránkách
Expirace 15 minut
Typ souboru cookie Analytický
Název __utma
Vydavatel Google
Typ souboru cookie a popis cookies Určuje jedinečné návštěvníky vaší webové stránky. Aktualizuje se prostřednictvím jedinečného ID, které nástroj Google Analytics používá coby dodatečné bezpečnostní opatření pro zajištění jak platnosti, tak dostupnosti souboru cookies.
Expirace 2 roky
Typ souboru cookie Analytický
Název __utmb
Vydavatel Google
Typ souboru cookie a popis cookies Ukládá typ odkazu, který uživatel použil pro přístup na vaši webovou stránku přímo, prostřednictvím odkazu, vyhledáváním na webové stránce nebo prostřednictvím reklamy či e-mailového odkazu v rámci kampaně. Používá se pro výpočet provozu vyhledávače, reklamní kampaně a navigace mezi okny webové stránky.
Expirace 30 minut
Typ souboru cookie Analytický
Název __utmc
Vydavatel Google
Typ souboru cookie a popis cookies Zaznamenává časovou stopu s přesným časem, kdy uživatel stránky opustí. Používáno systémem Google Analytics k výpočtu délky pohybu uživatele na stránkách.
Expirace Do konce relace
Typ souboru cookie Analytický
Název __utmz
Vydavatel Google
Typ souboru cookie a popis cookies Sbírá data o uživatelově místě původu, jaký vyhledávač byl použit, na jaký link bylo kliknuto a jaké klíčové slovo bylo použito. Využíváno nástrojem Google Analytics.
Expirace 6 měsíců
Typ souboru cookie Analytický
Název __utmt_UA-49360723-1
Vydavatel Google
Typ souboru cookie a popis cookies Další ze souboru cookies Google Analytics. Pomáhá ukázat chování návštěvníků na webu.
Expirace 10 minut
Typ souboru cookie Analytický
Název _ga
Vydavatel Google
Typ souboru cookie a popis cookies Základní cookies nástroje Google Analytics obsahující ID prohlížeče. Je potřebná pro úplné fungování analytiky.
Expirace 2 roky
Typ souboru cookie Analytický
Název _gat, _gat_gtag_UA_49360723_1,_gat_UA-101423321-1
Vydavatel Google
Typ souboru cookie a popis cookies Soubory cookies služby Google Analytics využívá jen ke sledování a omezení míry požadavků na webech s velkou návštěvností.
Expirace 1 minuta
Typ souboru cookie Analytický
Název _gid
Vydavatel Google
Typ souboru cookie a popis cookies Soubor cookies nastavený službou Google Analytics, používaný k odlišení uživatelů. Využívá soubor cookies _gat[UID] pro snížení četnosti požadavků
Expirace 1 den
Typ souboru cookie Analytický
Název _gcl_au
Vydavatel Google
Typ souboru cookie a popis cookies Soubor cookies používaný   pro zkoumání účinnosti reklamy napříč weby .
Expirace 3 měsíce
Typ souboru cookie Reklamní
Název IDE
Vydavatel Google
Typ souboru cookie a popis cookies Cookies služby Google DoubleClick sloužící k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě předchozích návštěv na webových stránkách.
Expirace 1 rok
Typ souboru cookie Funkční
Název NID
Vydavatel Google
Typ souboru cookie a popis cookies Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.
Expirace 6 měsíců
Typ souboru cookie Reklamní
Název _fbp
Vydavatel Facebook
Typ souboru cookie a popis cookies Marketingové cookies zpracovávající id prohlížeče pro funkci reklamního systému Facebook
Expirace 3 měsíce
Typ souboru cookie Reklamní
Název AA003
Vydavatel Facebook
Typ souboru cookie a popis cookies Tato cookies jsou používány pro zobrazování reklam v rámci sociální sítě Facebook. Na webu toto cookies může cílit a vyhodnocovat reklamní sdělení podle chování uživatelů.
Expirace 3 měsíce
Typ souboru cookie Reklamní
Název ATN
Vydavatel Facebook
Typ souboru cookie a popis cookies Tato cookies jsou používány pro zobrazování reklam v rámci sociální sítě Facebook. Na webu toto cookies může cílit a vyhodnocovat reklamní sdělení podle chování uživatelů.
Expirace 2 roky
Typ souboru cookie Reklamní
Název xs
Vydavatel Facebook
Typ souboru cookie a popis cookies Cookies reklamního systému Facebook. Obsahuje informaci o počtu návštěv.
Expirace 3 měsíce
Typ souboru cookie Reklamní
Název datr
Vydavatel Facebook
Typ souboru cookie a popis cookies Cookies reklamního systému Facebook. Identifikuje uživatele nepřihlášené na Facebooku.
Expirace 2 roky
Typ souboru cookie Reklamní
Název locale
Vydavatel Facebook
Typ souboru cookie a popis cookies Cookies reklamního systému Facebook. Uchovává informaci o odhlášení uživatele.
Expirace 1 týden
Typ souboru cookie Reklamní
Název fr
Vydavatel Facebook
Typ souboru cookie a popis cookies Využívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase.
Expirace 3 měsíce
Typ souboru cookie Funkční
Název YSC
Vydavatel Youtube
Typ souboru cookie a popis cookies Technické cookies pro sledování funkčnosti a výkonnosti YouTube videa vloženého do stránek na webu
Expirace Do konce relace
Typ souboru cookie Analytický
Název GPS
Vydavatel Youtube
Typ souboru cookie a popis cookies Tento soubor cookies je nastaven službou YouTube a registruje jedinečné ID pro sledování uživatelů na základě jejich geografické polohy.
Expirace 30 minut
Typ souboru cookie Funkční
Název Bc-visit-id
Vydavatel BoldChat
Typ souboru cookie a popis cookies Soubor cookies domény BoldChat, který ukládá jedinečné ID návštěvy pro identifikaci návštěvy webové stránky.
Expirace Do konce relace
Typ souboru cookie Funkční
Název Bc-visitor-id
Vydavatel BoldChat
Typ souboru cookie a popis cookies Soubor cookies domény BoldChat, který ukládá jedinečné ID návštěvníka pro identifikaci návštěvníka webové stránky.
Expirace 1 rok
Typ souboru cookie Funkční
Název _bcvm_vid_xxx:
Vydavatel BoldChat
Typ souboru cookie a popis cookies Soubor cookies první strany na doméně webové stránky. Ukládá stejná data jako ID návštěvy.
Expirace Do konce relace
Typ souboru cookie Funkční
Název _bcvm_vrid_xxx:
Vydavatel BoldChat
Typ souboru cookie a popis cookies Soubor cookies první strany na doméně webové stránky. Identifikuje zobrazení okna. Vytvoří se, když uživatel okno opustí.
Expirace 1 rok
Typ souboru cookie Funkční
Název tgvi
Vydavatel Mluvii
Typ souboru cookie a popis cookies Sbírá informace o návštěvách uživatele a o referreru pro personalizaci nabídek a sledování chování uživatelů stránek.
Expirace 100 let
Typ souboru cookie Funkční
Název tgid
Vydavatel Mluvii
Typ souboru cookie a popis cookies Sbírá ID návštěvníka pro spárování s jeho dalšími návštěvami.
Expirace 100 let
Typ souboru cookie Funkční
Název ach
Vydavatel Mluvii
Typ souboru cookie a popis cookies Pomáhá udržet aktivní chat.
Expirace Do konce relace

3.3 Souhlas s cookies a jak cookies zakázat anebo odstranit?

Souhlas s reklamními cookies můžete vyjádřit prostřednictvím banneru anebo rovněž prostřednictvím nastavení webového prohlížeče.

Cookies můžete zakázat aktivováním nastavení v prohlížeči, které umožňuje odmítnout používání všech nebo jen vybraných cookies. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se Vám podařit získat přístup na Stránky nebo do některých jejích částí.

Zakázáním cookies či souborů cookie se cookie z webového prohlížeče neodstraní. Cookie budete muset odstranit ve Vašem webovém prohlížeči.

Pokud chcete nastavení cookies změnit, použijte nabídku „Možnosti“ nebo „Předvolby“ ve Vašem webovém v prohlížeči, případně spusťte „Nápovědu“, kde najdete další informace.

Pokud se o nastaveních cookies ve Vámi používaném webovém prohlížeči chcete dozvědět více, klikněte na následující odkazy:

Chrome   / Firefox / Explorer / Opera / Safari / Microsoft Edge

3.4 Třetí strany

Naše Stránky používají cookies Google Analytics. Informace shromažďované cookies Google Analytics budou odeslány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech amerických v souladu s postupy společnosti Google v oblasti ochrany soukromí. Pokud si přejete zobrazit a zkontrolovat zásady společnosti Google a zjistit, jak souvisí se službou Google Analytics, navštivte stránku https://support.google.com.

Pokud chcete zrušit službu Google Analytics, můžete tak učinit na https://tools.google.com.

4. Poskytování a zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout nebo zpřístupnit v následujících případech těmto kategoriím příjemců:

- Doručovatelům – provozovatelům poštovních služeb, autorizovaným servisům LG. V případě, že jste si zakoupili produkt nebo stáhli nabízený obsah z našich Stránek, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem poskytnutí dané služby. Pokud si na našich Stránkách zakoupíte produkt, může být navíc zapotřebí, abychom Vaše údaje poskytli třetím osobám, aby Vám mohli zakoupený produkt doručit a nainstalovat tak, jak jste o to požádali;

- Organizátorům soutěží. Pokud se přihlásíte do soutěže nebo slosování o dárky, můžeme Vaše osobní údaje použít k tomu, abychom splnili podmínky dané akce v souladu s podmínkami konkrétní soutěže;

- Naší mateřské nebo dceřiné společnosti s cílem poskytnout Vám lepší služby. Společnost LGE může mít potřebu Vaše údaje takovým osobám zpřístupnit, aby Vám mohla poskytnout služby, které jste si objednali nebo aby dokázala zajistit, že její služby a výrobky vyhovují Vašim potřebám. V určitých případech může být potřebné, aby společnost LGE předala Vaše osobní údaje do naší mateřské společnosti v Korejské republice, abychom Vám mohli poskytnout objednaný výrobek nebo službu. Takové předání osobních údajů se uskuteční v souladu se všemi platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (viz bod 9. níže);

- Poskytovatelům služeb, zástupcům nebo dodavatelům, kteří nám pomáhají spravovat naše Stránky a poskytovat nám jiné administrativní služby (včetně zpracování a plnění objednávek, poskytování služeb zákazníkům, správy a analýzy údajů, odesílání informací zákazníkům jménem společnosti LGE a sběru zadaných údajů, výběru vítězů a odevzdání cen při soutěžích a jiných propagačních akcích). Vynakládáme úsilí, abychom zajistili, že tyto nezávislé třetí osoby nebudou používat osobní údaje k žádnému jinému účelu, než jakým je poskytování administrativních služeb, za které nesou zodpovědnost;

- Třetím osobám jako advokátům či auditorům, např. v rámci reorganizace společnosti včetně fúzí, akvizic a prodeje celého majetku nebo jeho podstatné části;

- Strategickým partnerům, zástupcům, externím obchodníkům, a to s Vaším souhlasem. Uvedené osoby mohou Vaše osobní údaje využívat k tomu, aby Vás kontaktovaly s nabídkou nebo reklamou související s výrobkem nebo službou;

- Státním orgánům či oprávněným třetím osobám v souvislosti s ochranou práv a právem chráněných zájmů společnosti LGE či třetích osob a v zájmu dodržování zákonů a právních předpisů, kterými jsme vázáni.

- S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v době, kdy o informace žádáme, nebudeme Vaše osobní údaje používat, sdílet, ani je poskytovat jakékoliv třetí osobě.

5. Marketingové účely, průzkumy trhu a spokojenost zákazníků

Příležitostně komunikujeme s uživateli, kteří se přihlásili k odběru našich služeb prostřednictvím e-mailových nebo SMS zpráv. Vaši e-mailovou adresu můžeme využít například k potvrzení Vaší žádosti, odeslání oznámení o platbách, zasílání informací o změnách souvisejících s našimi výrobky a službami a zasílání oznámení a jiných informací tak, jak to vyžadují zákony. Od odběru marketingových zpráv se však můžete odhlásit, pokud si nepřejete dostávat od nás informace, jako jsou například e-maily nebo novinky týkající se nových služeb a výrobků.

5.1 Zrušení odběru

Odběr marketingových zpráv můžete zrušit zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí příslušného políčka na místech, kde se shromažďují osobní údaje anebo tak, že se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailového formuláře na stránkách LG.com. Zrušení odběru zpracujeme, jakmile to bude možné. Prosím, pamatujte však, že za určitých okolností můžete dostat ještě několik dalších zpráv, dokud nebude Vaše žádost o zrušení odběru zpracována. Pokud se chcete z odběru marketingových zpráv odhlásit, můžete také kliknout na odkaz „odhlášení odběru“ v textu každé e-mailové zprávy, která je obchodním sdělením. Nicméně za účelem plnění smlouvy Vám můžeme zasílat tzv. transakční zprávy, které se netýkají marketingu, jako jsou například oznámení o platbách.

6. Shromažďování a používání osobních údajů dětí mladších 16 let

Společnost LGE vědomě neshromažďuje ani nepožaduje osobní údaje od osoby mladší 16 let, ani vědomě neumožňuje takovýmto osobám používat Stránky. Pokud je Vám méně než 16 let, neregistrujte se na našich Stránkách ani nám neposílejte žádné osobní údaje.

7. Fóra, chatovací místnosti a jiná místa pro veřejné příspěvky

Každá informace, kterou uvedete ve zprávě, uveřejníte v recenzi produktu, v chatovací diskusi, ve fóru nebo jiném veřejném místě, je k dispozici každému, kdo má přístup na internet. Pokud nechcete, aby lidé zjistili Vaši e-mailovou adresu, nevkládejte ji do žádné zprávy, kterou zveřejňujete.

8. Webové stránky třetích osob

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na osobní údaje shromažďované na našich Stránkách. Naše Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. U jiných webových stránek neneseme odpovědnost za jejich obsah a způsob zpracování osobních údajů a ochranu soukromí těmito jinými webovými stránkami.

9. Předávání osobních údajů do zahraničí

V souvislosti s naší globální působností a z důvodu zajištění poskytování služeb může být nutné, aby společnost LGE předala Vaše osobní údaje mateřské společnosti v Korejské republice. Podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR společnost LGE přijala vhodné záruky ochrany osobních údajů a se společností LG Electronics Inc. uzavřela standardní smluvní doložky o ochraně údajů. Pokud potřebujete další informace o těchto zárukách, obraťte se na naši společnost (viz bod 15 níže).

Pokud jste zatrhnul příslušné políčko ve formuláři na našich Stránkách, společnost LGE může dále osobní údaje v nezbytném rozsahu předat do svých poboček a dceřiných společností nebo jiným třetím osobám za hranice Vaší země nebo jurisdikce zemí mimo EU/EHP, ve kterých nemusí být poskytována stejná úroveň ochrany osobních údajů, jaká platí ve Vaší zemi. Zatrhnutím příslušného políčka o předání osobních údajů mimo EU/EHP souhlasíte:

- s užíváním Vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a

- s přenosem Vašich osobních údajů do jiné země, než je země Vašeho bydliště tak, jak je uvedeno výše.

Vaše osobní údaje předáme pouze, pokud je to nevyhnutné, např. pro služba ThinQ je využíván server umístěný v Irsku, nicméně požadujeme souhlas s předáváním údajů za účelem diagnostiky, a to pouze v případě, kdy vzdáleně detekujeme chybu zařízení nebo poskytujeme zákaznickou podporu, kterou místní servisní středisko nedokáže k spokojenosti zákazníka vyřešit. Pro úplnost dodáváme, že naše servery v Koreji a také v Irsku jsou certifikovány dle norem ISO27001 a ISO27018, abychom ochránili osobní údaje našich zákazníků a dostáli povinnostem vyplývajícím zejména z čl. 24 a 32 GDPR. Pokud potřebujete další informace o těchto zárukách, obraťte se na naši společnost LGE.

10. Převedení

V případě, že se všechna naše aktiva nebo jejich část prodají nebo v případě, že jich nabude jiná osoba nebo v případě sloučení, berete na vědomí, že osobní údaje a informace, které jsme shromáždili, máme právo předat této osobě. O případném převedení budete samozřejmě informováni.

11. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Pokud tak učiníme, zároveň Vás v případě významných či podstatných změn budeme v souladu s doporučením Evropského sboru pro ochranu osobních údajů informovat o provedených změnách.

12. Bezpečnost

Není možné zaručit 100% bezpečnost přenosu dat přes internet, a proto nedokážeme zajistit a ani zaručit bezpečnost osobních údajů, které nám posíláte po síti. Každý přenos dat do společnosti LGE vykonáváte na vlastní riziko.

Po přijetí Vašich osobních údajů vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom v našich systémech zajistili bezpečnost dat. Na ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením používáme brány firewall a odpovídající software. Prosím, mějte však na paměti, že to nepředstavuje záruku, že takové informace není možné zpřístupnit, zveřejnit, změnit anebo zničit, dojde-li k prolomení těchto bran firewall a softwaru zajišťujícího bezpečnost serveru.

Pokud se dozvíme, že došlo k prolomení bezpečnostních systémů, můžeme se Vás pokusit informovat elektronicky, abyste mohli vykonat příslušné kroky k ochraně svých údajů, jako např. změna hesla. Používáním těchto Stránek nebo poskytnutím osobních údajů naší společnosti berete na vědomí, že s Vámi v souvislosti s otázkami zabezpečení, ochrany soukromí a administrativy, které se týkají používání těchto Stránek, budeme moci komunikovat elektronicky. Při prolomení zabezpečení můžeme vydat oznámení na našich Stránkách. V podobných situacích Vám můžeme také zaslat e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.

13. Doba uchování

Vaše osobní údaje budou uchovány po nezbytně nutnou dobu k zajištění řádného a včasného poskytování služeb a dále po dobu, po kterou je společnost LGE povinna, jakožto správce, osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou byl společnosti LGE ke zpracování udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba z účelu, kterému musí být přiměřená. Např. v případě uděleného souhlasu s nahráváním telefonních hovorů jsou nahrávky uchovávány za účelem zvyšování kvality služeb po dobu max. 2 měsíců, následně jsou vymazány.

V anonymní podobě můžeme uchovávat informace, které nebudou dále identifikovat Vaši osobu. Takovéto uchování slouží ke statistickým účelům a není časově omezené, pokud k tomu máme legitimní a zákonný důvod.

Se žádostí o další informace o příslušných lhůtách uchování se můžete obrátit na naši společnost.

14. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo: i) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR); ii) na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás uchováváme (čl. 15 GDPR); iii) požádat o opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních, které uchováváme (čl. 16 GDPR); iv) na výmaz osobních údajů, které o Vás uchováváme, pokud jsou splněny podmínky výmazu (čl. 17 GDPR); v) na omezení zpracování (čl. 18 GDPR); vi) na přenositelnost osobních údajů (můžete požádat o přenesení Vašich osobních údajů k externímu poskytovateli služeb) (čl. 20 GDPR); vii) vznést námitky proti určitým způsobům zpracování Vašich osobních údajů, které vykonáváme, včetně práva na zrušení odběru přímého marketingu (čl. 21 GDPR); viii) podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz (čl. 77 GDPR).

V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (čl. 7 odst. 3 GDPR). Odvolání souhlasu je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, např. prostřednictvím níže uvedeného formuláře (viz bod 15. níže).

15. Kontaktování společnosti LGE

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu zpracování Vašich osobních údajů společností LGE, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové zprávy na info.gdpr@lge.com nebo dpo-eu@lge.com.

V souvislosti s Vaším právem – podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, doporučujeme, abyste se před podáním stížnosti dozorovému úřadu obrátili nejprve na společnost LGE, nejlépe zasláním vyplněné žádosti prostřednictvím  e-mailového formuláře na stránkách LG.com, jelikož je možné, že záležitost budeme schopni vyřešit přímo s Vámi efektivnějším způsobem.

Vyplněný formulář můžete odeslat na adresu: LG Electronics Polska Sp. z o.o., Českomoravská 2420/15a, 190 93 Praha 9. Na obálku prosíme uvést „GDPR“. Formulář ke stažení naleznete zde: Formulář – žádost k GDPR.

Vaše žádosti posoudíme a odpovíme Vám do 30 dní. V případě, že Vaše žádost bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se žádosti opakují, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek a při poskytnutí kopie Vašich osobních údajů můžeme požadovat ověření Vaší totožnosti.

LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika

Datum účinnosti: 2. dubna 2018
Datum poslední aktualizace: 21. září 2020