Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Ochrana osobních údajů

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

LG Electronics Inc. („LGE“), spolu se svými přidruženými společnostmi a pobočkami („Skupina LG“, „my“, „naše“ nebo „nás“) respektují vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají osobních údajů, které zpracováváme prostřednictvím internetové stránky („Internetová stránka“), dalších internetových stránek, poskytovaných Skupinou LG, Účty LG, našimi službami SmartHome, prostřednictvím našich aplikací ThinQ a SmartWorld (všeobecně, „Služby“). Také se týkají jakýchkoli dalších osobních údajů, které poskytnete svému členovi místní Skupiny LG.

Uživatelé LG Smart TV nebo Chytrého mediálního produktu, podívejte se, prosím, na samostatné Zásady ochrany osobních údajů o Členství v Chytrém mediálním produktu na podrobnosti, jak LGE zpracovává osobní údaje během poskytování své služby Smart TV/Mediální produkt. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zpracování, které je obsaženo v Zásadách ochrany osobních údajů o Členství v Chytrém mediálním produktu, ačkoli Skupina LG může také používat osobní údaje, shromažďované prostřednictvím služby Smart TV/Mediální produkt, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a LGE může používat osobní údaje, shromažďované prostřednictvím služeb, jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů o Členství v Chytrém mediálním produktu. Na podrobnější informace se, prosím, podívejte do Zásad ochrany osobních údajů o Členství v Chytrém mediálním produktu v nabídce správa Účtu nebo v nabídce Účtu LG v nastavení Smart TV/Mediálního produktu.


PŘEHLED ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů popisujeme typy osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb, jak tyto údaje používáme, jak dlouho je uchováváme a se kterými stranami je sdílíme. Také vysvětlíme, jaké volby a práva máte vy, ve spojení s používáním vašich údajů, včetně práva vznést námitku proti zpracování, která provádíme (pokud to stanoví příslušný zákon). Více informací o vašich právech a jak je uplatňovat, je stanoveno v části „Vaše práva“. Také poskytujeme naše kontaktní informace, abyste nás mohli kontaktovat, pokud budete mít otázky ohledně Zásad ochrany osobních údajů a našeho vykonávání těchto zásad.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Naposledy aktualizováno: 27 / 06 / 2022

 

1. Kdo je zodpovědný za vaše osobní údaje?

Váš místní subjekt LG je zodpovědný za provozování Internetové stránky nebo jiných Internetových stránek Skupiny LG ve vaší zemi a za údaje o vás, shromážděné prostřednictvím této Internetové stránky. Váš místní subjekt LG je také zodpovědný za jakékoli osobní informace, které mu poskytnete přímo, například během hovoru se zákaznickým oddělením nebo z registračních listů produktu. Společnost LGE je zodpovědná za provozování všech dalších Služeb a za údaje o vás, které shromáždila prostřednictvím nebo ve spojení s těmito Službami.

Název a kontaktní informace vašeho místního subjektu LG a LGE můžete nalézt v části „Kontaktujte nás“ níže.

 

2. Osobní údaje, které shromažďujeme

Když odkazujeme na „osobní údaje“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, tak tím míníme informace, které souvisejí s identifikovatelným jednotlivcem (např. jméno, kontaktní informace, informace o zakoupení). Ve spojení s našimi Službami shromažďujeme následující typy osobních informací:

 

Informace, které poskytnete přímo nám nebo třetím stranám

Některé Služby nám povolují shromažďovat informace přímo od vás nebo od jiných společností, se kterými máte nějaký obchodní vztah. Například:

• Když si vytvoříte Účet LG a zaregistrujete se pro naše Služby nebo je používáte, poskytnete nám informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, hlas mluvícího, fotografii, video, informace o platební kartě, informace o zakoupení a vzájemnou komunikace s připojenými elektronickými zařízeními.

• Až se přihlásíte pomocí účtu třetí strany nebo profilu, tak získáme přístup k údajům, jako je vaše jméno a e-mailová adresa a tagy sociálních médií.

• Až budete komunikovat se zaměstnanci vašich zákaznických služeb nebo zaměstnanci jiné Skupiny LG, tak budeme zpracovávat tyto komunikace a další informace, vyžadované k zodpovězení vašich dotazů a ke splnění vašich požadavků.

Informace o vašem používání našich Služeb

Kromě informací, které poskytujete, budeme shromažďovat informace u vašem používání našich Služeb prostřednictvím softwaru na vašich zařízeních a pomocí dalších elektronických prostředků (jako např. použití cookies a senzorů). Budeme shromažďovat:

• Informace o zařízení: Název vašeho zařízení, IMEI, verzi OS, zemi, polohu, jazyk, IP adresu a nastavení zařízení.

• Informace o přihlášení: Informace o používání, jako např. URL, přesměrovaná URL, časování výkonu, referera (informace o zdroji návštěvy), typ sítě, informace o síti, stav nabití, informace o blokování reklamy a cookies. Ohledně dalších informací o tom, jak používáme cookies pro naše Služby, se prosím, podívejte na naše předpisy o cookies, týkající se Služeb, které používáte.

• Informace o poloze: Budeme zpracovávat informace o vaší poloze, na základě vašeho souhlasu nebo když to bude nezbytné k poskytování Služeb, které jste si vyžádali (například vyžádání informací o vaší poloze, abychom vám mohli dát pokyny).

• Další informace o vašem používání našich Služeb, jako např. internetové stránky, které navštívíte, vzory psaní (automatické vyplnění) a jak komunikujete s obsahem, který poskytujeme prostřednictvím našich Služeb.

Níže vysvětlujeme podrobněji, jaké typy informací shromažďujeme, když používáte naše Služby:

Bod shromáždění

Typy osobních údajů

Informace, shromážděné prostřednictvím Internetové stránky

Informace, shromažďované prostřednictvím Účtu LG (podívejte se níže na další podrobnosti), registrační formuláře na internetových stránkách, formuláře průzkumů, formuláře žádostí o ukázku nebo zakoupení, kontaktní formulář zákaznických služeb nebo povídání přes internet.

 

Informace o produktech a službách, včetně informací o produktech a službách, které jste si zakoupili nebo používáte prostřednictvím Internetové stránky, včetně kódu země, kategorie produktu, kódu a čísla modelu, ID zařízení, informací o fakturaci a placení, informace o registraci, IP adresy a firmwaru a informacích o softwaru.

 

Informace o používání Internetové stránky: včetně informací o tom, jak komunikujete s Internetovou stránkou a jaké k tomu používáte zařízení. Podívejte se na naše předpisy o cookies ohledně dalších informací o tomto tématu.

 

Hlasové a obrazové informace.

 

Připomínky nebo podobné příspěvky na Internetové stránce, pokud lze uplatnit, včetně času příspěvku, vaší e-mailové adresy a přezdívky, přiloženého snímku nebo souborů

 

Informace, shromážděné prostřednictvím Účtu LG

Informace k identifikaci, včetně zobrazení vašeho jména, kódu země, jazyka, vašeho jména, adresy, kontaktních informací a fotografie vašeho profilu a ověření uživatele jménem. Pokud jste obchodní zákazník nebo zaměstnanec jednoho z našich obchodních zákazníků, tak to také zahrnuje jakékoli informace, týkající se vaší společnosti např. kontaktní informace, název pracovní pozice a odvětví vaší činnosti.

 

Informace o zařízení, včetně informací o identifikaci zařízení, jako např. čísla IMEI a sériového čísla produktu, ID inzerce a IP adresy.

Informace, shromážděné prostřednictvím služby ThinQ

Identifikace dat, včetně hlasu mluvícího a jeho přeložený text. Pokud jste člen virtuální domácnosti nebo místnosti: číslo uživatele, fotografii vašeho profilu, e-mailovou adresu

 

Informace o profilu, včetně stavu uživatele hostitele, ID sdíleného domova, zákazníkem vytvořené informace o domově a místnosti (jako např. název domova, ID domácnosti, URL obrazovky na pozadí, adresy, kódu oblasti, zeměpisné polohy)

 

Informace o produktu (používají se pro účely výhod záruky produktu): datum a místo zakoupení, fotografie pokladního dokladu

 

Informace o místě: včetně PSČ, adresy serveru, informací o zeměpisné poloze

 

Informace o komunikaci: včetně podrobností o vašem dotazování a přiložených snímcích, když používáte službu Dotazování nebo Jedno zastavení

 

Technické informace, včetně informací o připojení vaší sítě, přístupu k aplikaci (např. kolikrát jste ji použili, časová osa) a informací, vytvořených během vašeho použití naší Služby (jako např. data o přihlášení, data o cookies)

 

Informace, shromážděné prostřednictvím elektronických zařízení propojených s ThinQ

Informace o zařízení, včetně informací o registraci zařízení (jako např. hodnotu unikátní identifikace, typ, název, výrobce, číslo modelu, číslo výrobce, zemi prodeje, informace o verzi), stavu zařízení, nastavení zařízení, chování zařízení a záznamů o použití, informací o vypnutí/zapnutí a o používání, informací o připojení k síti a sousedícímu prostředí sítě, informací o provedení a fungování různých funkcí Služeb LG Electronics, informací o chybách produktu/špatném fungování, IP adrese

Informace, shromážděné během procesu dodávání služeb Proactive Customer Care (PCC)

Informace o produktu, včetně názvu modelu, čísla výrobce, informací o stavu produktu, záznamů o produktu, informací o diagnostice produktu, informací o žádostech o opravu, datu a místu zakoupení

Informace, shromážděné během používání Smart Care o klimatizaci

Informace o produktu a nastavení, včetně informací o rezervaci, filtrech, informací o teplotě jednotky, hodnotách nastavení, úrovni znečištění uvnitř a sledování energie

 

Prostorová data, včetně místa uživatele (podle vzdálenosti a úhlu), informací o teplotě (teplotě použitého místa, nastavené teplotě), informací o snímání osob a informací o zatížení uvnitř

Informace, shromážděné při používání kamery nebo funkce nahrání fotografie na internet z galerie
 

(Toto se týká následujících funkcí: panoramatický vzhled chladničky, obrazovka na pozadí chladničky „insta-view“ (okamžité zobrazení) zobrazení domovské stránky Robokinga/strážce domova, klimatizace)

Informace o snímcích a videu: včetně informací o fotografiích, fotografiích v galerii chytrého telefonu, zobrazení informací domova/obrazovky určování polohy strážce domova, zobrazení fotografií domova/informací o videu, stanovená hodnota Strážce domova, informace o fotografiích Péče o domov, zobrazení Mého domova (streaming) (přenášení audiovizuálního obsahu).

 

Tyto informace budou shromažďovány pouze, pokud využijete funkcí, které vyžadují nebo podporují fungování snímků nebo videa a/nebo poskytují přístup ke kameře nebo ke galerii fotografií na vašem zařízení prostřednictvím nastavení operačního systému. Informace o snímcích a videu budou uloženy pouze na vašem zařízení a pouze tak dlouho, jak to bude nutné k poskytování Služeb.

Když použijete funkce Zobrazení našeho domova/Strážce domova, tak budete vyžádáni, abyste informovali jednotlivce, kteří se vyskytují v jakémkoli zaznamenaném prostoru, ve kterém bude námi zpracován záznam jejich snímků nebo videa a abychom pro ně učinili dostupnými tyto Zásady ochrany osobních údajů.
 

Informace, shromážděné, když se připojujete k robotickému vysavači.

Snímky a nakreslená mapa, informace o vymazání rezervace, záznamy o vymazávání, seznam o vymazávání diáře a informace o videu.

Informace, shromážděné, když použijete hlasový odkaz

Informace o identifikaci zařízení,

Technické informace, nezbytné ke spojení s externími zařízeními a

Informace o produktu: včetně názvu a typu modelu produktu, přezdívky produktu, stavu (zapnutí/vypnutí, zbývající doby úkonu, hodnoty stavu spotřebiče) a stavové vlastnosti, rozsahu hodnot vlastností výrobku, výsledků ovládání produktu, klíče relace

Hlasové informace.

Informace, shromážděné při připojení ke Smart TV.

ID OTA, verze operačního systému TV, nastavený kód funkcí zařízení, ID seznamu doporučeného obsahu, ID obsahu

Informace, shromážděné při používání SmartWorld

Informace o zařízení, včetně informací o připojení (jako je název modelu koncového zařízení, OS, prohlížeče atd.), informací o identifikaci zařízení, IP adrese

 

Další informace, které shromažďujeme

Až budeme žádat o váš souhlas, tak vám vysvětlíme, v okamžiku, kdy získáme váš souhlas, jaké informace budeme shromažďovat a jak je budeme používat.

Někdy o vás obdržíme informace od třetích stran, jiných společností, jako jsou např. Facebook, Google, Amazon nebo Line. Například můžeme obdržet informace o vás od poskytovatelů sociálních sítí třetích stran, pokud zvolíte, že chcete připojovat naše služby pomocí účtu vaší sociální sítě.

Ověříme si určité informace, které poskytujete třetím stranám, např. identifikujeme ověření poskytovatelů, abychom vás chránili před podvody.

Také používáme osobní údaje, zpočátku shromážděné prostřednictvím služby LGE Smart TV/Mediálního produktu pro účely, popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Na další podrobnosti se, prosím, podívejte do samostatných Zásad ochrany osobních údajů o Členství v Chytrém mediálním produktu LGE.

Také o vás shromažďujeme informace od dalších třetích stran, například marketingových společností a zprostředkovatelů dat, aby bylo možné lépe porozumět vašim zájmům a poskytovat vám více přizpůsobené Služby a reklamu. Například, obdržíme souhrnné informace o životním stylu nebo nákupním chování určitých demografických skupin, abychom mohli lépe porozumět vašim pravděpodobným zájmům.

Můžeme také shromažďovat jiné informace o vás, vašich zařízeních nebo vašem používání našich Služeb, kde to vyžaduje zákon (jako např. když jsme zákonem pověřeni, abychom shromažďovali záznamy o vyhledávání na internetu) nebo s vaším souhlasem.

Odkazy na jiné internetové stránky, zařízení, aplikace a funkce

Naše služby vám mohou povolit, abyste se připojili k jiným internetovým stránkám, zařízením, aplikacím a jiným funkcím, které mohou být provozovány nezávisle na nás a mají své vlastní vyhlášky nebo předpisy, týkající se soukromí, které důrazně doporučujeme, abyste si přečetli. Do té míry, že jakékoli spojené internetové stránky, zařízení, aplikace nebo jiné funkce, které námi nejsou vlastněny ani řízeny, nejsme zodpovědní za její obsah, použití ani provozování Zásad ochrany osobních údajů.

 

3. Jak tyto informace používáme

V této části stanovíme právní důvod, na který se spoléháme, abychom mohli zpracovávat vaše osobní údaje a v rámci každého právního důvodu, vysvětlíme účely, kvůli kterým shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje.

Pokud používáte více než jednu naši službu, včetně Služeb, popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a naši službu Smart TV/Chytrý mediální produkt, tak sloučíme osobní údaje, které o vás shromažďujeme ve spojení s každou z těchto služeb a použijeme je pro účely, stanovené níže, nebo popsané v Zásadách ochrany osobních údajů, týkající se služeb, které používáte. To vás například zbaví nutnosti používat různá přihlašovací jména pro různé služby.

Poskytování služeb, na základě vašeho smluvního vztahu s námi

Vaše údaje zpracováváme, když je to nutné v rámci smlouvy s vámi, což zahrnuje:

• Poskytování našich služeb a konkrétních funkcí, které si zvolíte při používání našich služeb, které mohou vyžadovat přizpůsobení obsahu našich Služeb.

• Zpracování objednávek a plateb a dodávání našich produktů nebo produktů třetích stran, které si zakoupíte prostřednictvím našich služeb a které vám umožní uplatňovat vaše záruční práva nebo jiná práva, která máte v rámci vaší smlouvy.

• Vaši identifikaci a ověření, abyste mohli používat některé z našich služeb.

Usnadnění instalací a registrací, vyřešení technických problémů, poskytování podpory zákaznické péče a posílání nezbytných informací, týkajících se těchto služeb.

Oprávněné zájmy Skupiny LG a/nebo třetích stran

Osobní údaje zpracováváme do takové míry, která je nezbytná ke splnění oprávněných zájmů (nebo zájmů třetích stran), které obsahují naše zájmy k:

• Účinnému řízení našeho vztahu s našimi zákazníky, včetně komunikace s vámi a odpovídání na vaše dotazy;

• Provádění činností přímého marketingu (když zákon nevyžaduje, abychom obdrželi váš souhlas), včetně posílání vám marketingových komunikací prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, pošty, textových zpráv, kanálů sociálních médii nebo prostřednictvím okamžitých upozornění (push notification), prostřednictvím naší mobilní aplikace, nabízení internetové inzerce jak na naše služby, tak i na internetové stránky třetích stran, vytváření marketingových profilů a přizpůsobování doporučení a marketingového obsahu, který vám nabízíme my a ostatní a organizování propagací, soutěží a losování o ceny. Máte kdykoli právo vznést námitku proti používání vašich dat k přímému marketingu - prosím, podívejte se na část „Vaše volby“ níže.

• Ochraně našich obchodních činnosti, identifikaci a zabránění podvodu a dalším nezákonným činnostem nebo činnostem, zakázaným našimi Podmínkami užívání.

• Ochraně bezpečnosti, dostupnosti a integrity našich služeb a informačních systémů, včetně případů, kdy jsou použity ověřovací mechanismy a další bezpečnostní opatření, sledování našich systémů kvůli bezpečnostním hrozbám, uchovávání záloh, anonymizování dat a provádění služeb údržby systému.

• Ochraně našich zákonných práv a bezpečnosti koncových uživatelů, včetně vyřizování stížností, dostávání právních rad a zřizování, provádění nebo bránění právním nárokům, které se týkají nás nebo jiných společností v naší skupině a našich Služeb;

• Zlepšení vašeho uživatelského zážitku, včetně případů, kdy vám poskytneme přizpůsobené funkce, jako např. funkce automatického vyplnění, funkce rychlého vyhledání, na základě vámi nejčastěji navštívených internetových stránek a dodatečného obsahu, přizpůsobeného vašim zájmům;

• Zlepšení našich služeb a péče o zákazníky, včetně vyhledávání vašich zpětných vazeb a provádění anket a průzkumu trhu, provádění analýz dat o používání našich služeb, analyzování chování zákazníka, budování vzorů chování a profilů zákazníků kvůli zjišťování regionálních a globálních trendů uživatelů a globální optimalizaci našich nabídek zákazníkům;

• Účinnému řízení našeho obchodu, včetně vytváření hlášení a analyzování výkonu našich služeb (prostřednictvím používání úhrnných informací), provádění auditu našich obchodních procesů, používání statistik k vytváření informovaných obchodních rozhodnutí.

Tam, kde se můžeme spolehnout na naše oprávněné zájmy, jsme provedli vyvažovací zkoušku, abychom zvážili, jaký bude dopad zpracování na jednotlivce a k tomu, abychom stanovili, zda zájmy jednotlivců převáží naše zájmy v probíhajícím zpracování. Více informací o této vyvažovací zkoušce můžete získat, když použijete kontaktní informace na konci Zásad ochrany osobních údajů.

Váš souhlas

Žádáme o váš souhlas, abychom mohli zpracovávat vaše osobní údaje v případech, které považujeme za vhodné nebo kdy je to vyžadováno zákonem. Souhlas používáme k:

• Umístění cookies a podobných technologií ve shodě s našimi předpisy o cookies a informacemi, které vám poskytujeme, když takové technologie použijeme. Ohledně dalších informací se podívejte do přepisů o cookies, týkajících se služby, kterou používáte.

• Posílání marketingových komunikací (kdy je to vyžadováno zákonem nebo když zvolíme, že se budeme spoléhat na váš souhlas).

• Kde to vyžaduje zákon, souhlas k poskytování vám nebo dovolení vám poskytovat doporučení a přizpůsobenou inzerci obsahu, produktů a služeb, o kterých si my nebo jiní myslíme, že by se vám líbily, analyzováním informací, týkajících se vašeho používání Služeb ve spojení s různými informacemi, které nám poskytujete jinými prostředky, pro účely v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. To může obsahovat poskytování marketingu prostřednictvím různých kanálů, včetně prostřednictvím e-mailu, prostřednictvím Účtu LG, na našich internetových stránkách nebo na platformách třetích stran (včetně sociálních sítí).

Při jiných příležitostech, když vás požádáme o souhlas, použijeme data k účelu, který vám v tu chvíli vysvětlíme.

Když se spolehneme na váš souhlas, tak máte vždy právo kdykoli váš souhlas odvolat. To neovlivní legitimnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli předtím, než jste odvolali váš souhlas. Ohledně uplatnění tohoto práva se, prosím, podívejte do části „Vaše práva“ níže.

Zákonné povinnosti

Osobní údaje zpracováváme do takové míry, která je nezbytná ke:

• Splnění našich zákonných požadavků podle platných zákonů (např. daňové a účetní povinnosti, povinnosti týkající se bezpečnosti produktu, záruky a ochrany spotřebitelů).

• Splnění našich soudních příkazů a předvolání k soudu a odpovídání na právně zákonné požadavky vlády, policie a bezpečnostních složek, veřejných úřadů a/nebo regulačních orgánů.

Když potřebujeme vaše informace k uzavření smlouvy s vámi nebo ke splnění zákonných povinností, tak jste povinni nám takové informace poskytnout. V jiných případech nejste povinni poskytnou osobní údaje, nicméně když to učiníte, tak to může mít dopad na způsob, jakým používáte naše Služby.

 

4. Sdílení informací

Osobní údaje o vás předáváme, zveřejňujeme nebo jinak činíme dostupné třetím stranám, jak je popsáno níže:

Skupina LG a zaměstnanci: Osobní údaje sdílíme mezi členy Skupiny LG a našimi zaměstnanci, včetně smluvních stran a zástupců a dalších společností v naší skupině, do takové míry, která je nezbytná nebo přiměřená k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby a splnili účely, vytyčené v části 3 výše nebo které jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů, týkajících se našich dalších služeb. Sdílíme například vaše osobní údaje s LGE kvůli vývoji produktů a pro účely zlepšování a s členy naší místní Skupiny LG kvůli marketingovým účelům.

Poskytovatelé služeb. Osobní údaje o vás předáváme nebo zveřejňujeme pečlivě vybraným společnostem a jednotlivcům, kteří nám poskytují služby; například společnostem, které nám pomáhají vyvíjet a provozovat systémy pro naše Služby, poskytovatelům služeb IT, bezpečnosti, hostingu, údržbě Internetové stránky, údržbě dat a analýz, péči o zákazníky a komunikaci, zpracování a splnění objednávek, zasílání, účtování, službám marketingu a průzkumu trhu, autorizovaným servisním a opravným centrům, dalším administrativním službám a společnostem, které organizují soutěže, loterie a další propagace naším jménem. Tyto subjekty mají povolení pouze k přístupu a použití vašich osobních údajů do takové míry, která je nezbytná k tomu, aby nám poskytovali své služby a oni se řídí smluvními závazky s cílem, kromě jiného, jim zabránit v tom, aby vaše údaje použily k jiným účelům. Někteří z poskytovatelů služeb sídlí v Korejské republice nebo v jiných zemích mimo Evropu.

Poskytovatelé třetích stran: když aktivujete funkce připojení třetích stran, například když připojíte IoT zařízení k našim Službám, tak budeme sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli těchto IoT zařízení, aby vám bylo umožněno používat související funkce v našich Službách.

Autorizovaní prodejci. V některých zemích jsou výrobky na naší Internetové stránce prodávány našimi autorizovanými prodejci. Když si v těchto zemích zakoupíte produkty z naší Internetové stránky, tak vaše osobní údaje budeme sdílet s těmito prodejci.

Reklamní partneři. Sdílíme osobní údaje, včetně údajů o tom, jak komunikujete s našimi Službami, inzercí, kterou vidíte a nákupy, které učiníte pomocí sociálních sítí a dalších reklamních partnerů, abychom měřili účinnost naší reklamy, zlepšovali naše marketingové praktiky a aby nám pomáhaly vám dodávat více související inzerci. V souladu s vašimi marketingovými preferencemi také můžeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami, které nabízejí produkty nebo služby, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat nebo které jinak provádějí průzkum trhu a analýzu. Tyto strany mohou používat vaše osobní údaje k tomu, aby vás kontaktovaly se svými nabídkami nebo inzercí.

Další obchodní partneři. Vaše osobní údaje zveřejníme dalším obchodním partnerům, když to bude nezbytné, z důvodu umožnění vám přistupovat ke Službám, které jste si vyžádali prostřednictvím našich Služeb nebo propagačních materiálů, týkajících se našich Služeb.

Návštěvníci naší Internetové stránky. Zprávy, které zveřejníte v některých oblastech Internetové stránky, včetně fór na hodnocení produktů, chatovacích místností, fór nebo jiných veřejných oblastí s komentáři, které mohou být zhlédnuty ostatními návštěvníky naší Internetové stránky. [Na naší Internetové stránce jasně uvádíme, že váš komentář bude viditelný ostatními návštěvníky.]

Obchodní poradci: například naši advokáti, účetní, obchodní konzultanti, pojišťovatelé, auditoři, do takové míry, která je pro ně nezbytná k tomu, aby nám pomohli poskytovat své služby.

Vládní orgány, soudní orgány, regulátoři nebo jiné třetí strany, kde je to vyžadováno: Zveřejníme osobní údaje vládním orgánům, soudním orgánům regulátorům nebo třetím stranám, které mají zákonný požadavek tak činit nebo když jsme přesvědčeni, že je to nezbytné:

- ke splnění zákona nebo k reakci na povinný zákonný proces (jako např. povolení k domovní prohlídce, předvolání k soudu nebo soudní příkaz);

- k ověření nebo vynucení splnění podmínek a předpisů, kterými se řídí naše Služby a k vyšetření a prevenci podvodu nebo jiné nezákonné činnosti, týkající se použití našich Služeb nebo ovlivnění našich obchodních aktivit do takové míry, do jaké je takové zveřejnění povoleno příslušnými zákony na ochranu údajů; a

- K ochraně a bránění našich práv, majetku a zabezpečení nebo bezpečnosti našich obchodních aktivit a těch, kteří jsou kýmkoli z našich vlastních poboček, zaměstnanců, obchodních partnerů, našich zákazníků nebo členů veřejnosti.

Firemní transakce. Vaše údaje můžeme zveřejnit třetí straně (a jejím obchodním poradcům), jako součást fúze nebo převedení, reorganizace, získání nebo prodeje (včetně když to bude v kontextu vyjednávání), rozpuštění nebo jiné firemní transakce nebo v případě bankrotu.

Další strany s vaším souhlasem nebo na váš požadavek. Kromě zveřejnění, popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme sdílet údaje o vás se třetími stranami, když vyjádříte souhlas samostatně nebo při žádosti o takové sdílení.

Google Analytics/FireBase. V průběhu času můžeme shromažďovat osobní údaje o vašich aktivitách na internetu, na internetových stránkách a připojených zařízeních, apps (aplikacích) a dalších funkcích a službách. Můžeme používat analytické služby třetích stran, jako např. Google Analytics a FireBase. Informace, které dostáváme, mohou být zveřejňovány nebo shromažďovány přímo těmito poskytovateli a dalšími souvisejícími třetími stranami, které tyto informace používají, např. aby vyhodnocovaly používání Služeb. Pokud se chcete dozvědět více o Google Analytics, tak prosím, navštivte „Jak Google používá údaje, když používáte naše partnerské stránky nebo aplikace,“ (nacházející se na https://www.google.com/policies/privacy/partners/), „Zabezpečení vašich údajů“ (nacházející se na https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) a „Odstoupení od přídavné funkce prohlížeče Google Analytics“ (nacházející se na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Uchovávání osobních údajů

Podnikáme příslušné kroky, abychom zajistili, že údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s následujícími zásadami:

• nejméně po dobu trvání, po kterou se údaje používají, abychom vám mohli poskytovat naše Služby;

• jak je vyžadováno zákonem, smlouvou nebo s ohledem na naše zákonné povinnosti (např. daňové zákony); nebo

• pouze tak dlouho, jak je to nezbytné k účelu, pro který byly shromážděny, jsou zpracovávány, nebo déle, pokud je to vyžadováno nějakou smlouvou, příslušným zákonem nebo v anonymizované formě, pro statistické účely podle příslušných bezpečnostních opatření. Například, když dojde ke sporu mezi vámi a Skupinou LG nebo když neprovedete splátku za naše Služby, můžeme uchovat související informaci, dokud takový spor nebude vyřešen nebo dokud taková splátka nebude učiněna, a to v uvedeném pořadí. Pokud vymažete svůj celý Účet LG, tak vaše údaje budou uchovány po dobu tří měsíců a poté okamžitě zničeny, pokud to jinak nebude vyžadováno příslušným zákonem.

• V případě, že zpracováváme vaše údaje k marketingovým účelům, tak budeme zpracovávat data, dokud nás nepožádáte, abychom s tím přestali a po krátkou dobu poté (abychom mohli realizovat vaše požadavky). Můžeme také uchovávat záznam toho, že jste nás požádali, abychom vám neposílali přímý marketing nebo zpracovávali vaše údaje na dobu neurčitou, abychom tak mohli respektovat vaši žádost v budoucnu.

 

6. Vaše volby

V případě, kdy je to povoleno, vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonního hovoru, textové správy nebo okamžitého upozornění (push notification), prostřednictvím naší mobilní aplikace. K odeslání žádosti, týkající se dostávání takových komunikací od nás, nás prosím, kontaktujte pomocí informací, uvedených v části „Kontaktujte nás“ níže.

 

Z našich marketingových komunikací se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „odhlásit“ v dolní části e-mailů nebo tak, že nás budete kontaktovat přímo (viz část „Kontaktujte nás“ níže). Jak je poznamenáno v části Vaše práva níže, máte právo kdykoli vznést námitku proti používání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 

Prosím povšimněte si, že pokud se odhlásíte z našich marketingových komunikací, tak vaše odhlášení zpracujeme co nejdříve, ale prosím, buďte si vědomi, že za některých okolností můžete dále dostávat marketingové zprávy po krátkou dobu, zatímco budeme zpracovávat vaši žádost. Budeme pokračovat v posílání vám servisních zpráv, abychom vás poskytovali nezbytné informace, týkající se vaší smlouvy a Služeb, které používáte (například aktualizace změn v našich Podmínkách užívání).

 

7. Vaše práva

Do takové míry, kterou povoluje příslušný zákon, můžete požádat člena vaší místní Skupiny LG o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete nás také požádat abychom vymazali osobní údaje nebo opravili jakékoli nepřesnosti, zakázat nebo omezit zpracování vašich osobních údajů, odvolat váš souhlas a poskytnout vám osobní údaje, které jste nám poskytli kvůli smlouvě nebo s vaším souhlasem ve strukturovaném, strojem čitelném formátu a požádat nás, abychom sdíleli (převedli) tyto údaje jinému regulátorovi.

Do takové míry, kterou povoluje příslušný zákon, můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů za některých okolnosti (konkrétně v případě, kdy nemusíme zpracovávat údaje, abychom splnili smluvní nebo jiné zákonné požadavky). Máte právo kdykoli vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, týkající se přímého marketingu.

Nicméně takto práva mohou být omezena, například pokud by splnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje další osoby, když by to porušovalo práva třetí strany (včetně našich práv) nebo pokud nás požádáte, abychom vymazali informace, které jsme si vyžádali podle zákona, abychom splnili nebo měli v záznamech přesvědčivé oprávněné zájmy. Související výjimky jsou obsaženy jak v GDPR, tak i v národních zákonech. Budeme vás informovat o souvisejících výjimkách, na které spoléháme, při odpovídání na jakoukoli žádost, kterou učiníte. K učinění žádosti, týkající se vašich práv nebo učinění dotazu, použijte kontaktní podrobnosti, uvedené v části „Kontaktujte nás“ níže. V některých případech také můžete uplatňovat vaše práva přímo prostřednictvím Internetové stránky.

 

8. Jak chráníme osobní údaje

Ochranu vašich údajů bereme vážně a máme fungující bezpečnostní opatření, navržená k ochraně údajů, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb. Nicméně si povšimněte, prosím, že ačkoli činíme přiměřená opatření k tomu, abychom ochránili vaše údaje, žádná internetová stránka, přenos po internetu, počítačový systém ani bezdrátové připojení není úplně bezpečné.

 

9. Mezinárodní přenos informací

Vaše používání našich Služeb bude zahrnovat přenos, ukládání a zpracování vašich osobních údajů v zemi vašeho trvalého pobytu a mimo ni, ve shodě s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budou konkrétně přenášeny do Korejské republiky a Spojených států. Prosím povšimněte si, že zákony na ochranu dat a ostatní zákony zemí, do kterých mohou být vaše údaje přenášeny, nemusejí být tak komplexní, jako jsou ty, ve vaší zemi.

[Pro obyvatele Evropy]

Pokud jste v EHP (Evropský hospodářský prostor, to jest v Evropské unii a Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku), UK nebo Švýcarsku, tak vaše osobní údaje pošleme do jiných zemí mimo EHP, UK nebo Švýcarsko, včetně Korejské republiky a Spojených států. Zákony Evropské unie uznávají Korejskou republiku, jako zemi, adekvátně chránící osobní údaje. Nicméně, v případě, že vaše osobní údaje pošleme jurisdikci, která není příslušným zákonem považována za adekvátní, tak učiníme náležitá opatření, v souladu s příslušnými zákony, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou chráněné. Taková opatření zahrnují například používání modelových případů, které byly schváleny EU, US a Švýcarskem. V některých případech se budeme spoléhat na váš výslovný souhlas, a to v případech, kdy to bude možné. Pokud si chcete vyžádat více informací nebo získat kopii smluvních dohod nebo dalších platných bezpečnostních opatření, tak použijte kontaktní podrobnosti, vytyčené v části „Kontaktujte nás“ níže.
 

10. Aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizujeme, když změníme způsob, jakým používáme vaše osobní informace nebo když budeme požádáni, abychom tak učinili na základě zákonů na ochranu údajů. Upozorníme vás na jakékoli materiální změny v našich Zásadách ochrany osobních údajů vhodným způsobem (například zveřejněním oznámení na internetových stránkách a v apps (aplikaci) prostřednictvím které vám poskytujeme naše Služby a uvedeme v horní části oznámení, kdy to bylo naposledy aktualizováno).

 

11. Kontaktujte nás

Pro uplatnění vašich práv nebo ohledně dalších informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje nás, prosím, kontaktujte.

Ohledně požadavků a dotazů, týkajících se údajů o vás, shromážděných prostřednictvím Internetové stránky nebo členem vaší místní Skupiny LG, prosím, kontaktujte člena vaší místní Skupiny LG. Název a kontaktní podrobnosti člena vaší místní Skupiny LG můžete nalézt zde.

Ohledně požadavků a dotazů, týkajících se údajů o vás, shromážděných prostřednictvím všech ostatních služeb, prosím kontaktujte LGE na [zde] nebo poštou [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korejská republika]. Kontakt na společnost LGE v EHP je [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Název a kontaktní podrobnosti člena vaší místní Skupiny LG můžete nalézt zde.

Našeho úředníka na ochranu dat můžete kontaktovat na [dpo-eu@lge.com].

Pokud nejste spokojeni s tím, jak používáme vaše osobní údaje nebo věříte, že to není v souladu se zákony na ochranu dat, tak máte právo si stěžovat orgánu na ochranu dat, v místě kde žijete, pracujete nebo kde si myslíte, že dochází k porušování zákonů na ochranu dat.

 

12. Osobní údaje dětí

Naše služby jsou navrženy pro obecnou veřejnost a nejsou zaměřeny na děti. Ve spojení s našimi Službami vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme osobní údaje o nikom, kdo je mladší 18 let ani vědomě takovému člověku neumožňujeme používat naše Služby. Prosím, neposkytujte nám žádné osobní údaje, týkající se osob mladších 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, tak se, prosím, nepokoušejte zaregistrovat do našich Služeb ani nám poskytovat jakékoli osobní údaje. Pokud se dozvíme, že člověk mladší 18 let nám poskytl jakékoli osobní údaje, tak takové osobní informace okamžitě vymažeme. Pokud věříte, že dítě, mladší 18 let, nám poskytlo osobní údaje, tak nás, prosím, kontaktujte pomocí informací, uvedených v části „Kontaktujte nás“ výše.

V některých jurisdikcích můžeme přijmout přísnější předpisy ohledně ověřování věku. Ohledně dalších informací, si prosím, přečtěte dodatečné informace týkající se vaší jurisdikce v dolní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

 

 

Subjekty LG

Země

Subjekt LG

Zapsaná adresa

Kontaktní údaje

Česky

LG Electronics Polska Sp. z oo

(Pobočka v České republice)

LG Electronics Polska Sp. z oo : ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika

Pobočka v České republice : Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika

infogdpr@lge.com

https://www.lg.com/cz/podpora/email

 

Služby

Služba

Subjekt LG

Zapsaná adresa

Kontaktní údaje

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korejská republika

thinq@lge.com

LG SmartWorld

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korejská republika

lgworld@lge.com

https://www.lg.com/cz

LG Electronics Polska Sp. z oo

(Pobočka v České republice)

LG Electronics Polska Sp. z oo : ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika

 Pobočka v České republice : Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika

infogdpr@lge.com

https://www.lg.com/cz/podpora/email

 

 

Zásady používání souborů cookie

 

Datum účinnosti: 27 / 06 / 2022

 

Naše Stránky používají cookies. Více informací o cookies a způsobu jejich správy najdete níže.

Používáním našich Stránek souhlasíte s podmínkami používání cookies. Pokud s používáním cookies nesouhlasíte, zakažte je podle pokynů uvedených v těchto zásadách používání cookies v níže.

Co je cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě Stránky stahují do Vašeho počítače anebo mobilního zařízení. Cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na původní webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která cookie rozpozná. Cookies mají praktické využití, protože umožňují Stránce rozpoznat zařízení uživatele.

Cookies plní vícero různých úkolů, například umožňují efektivní navigaci mezi stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Další užitečné informace o cookies včetně informací o tom, jaké cookies byly uloženy na Vašem zařízení a jak se spravují a odstraňují, naleznete na stránkách http://www.allaboutcookies.orgwww.youronlinechoices.eu nebo http://www.aboutcookies.org/.

Jaké cookies na Stránkách používáme?

Používáme následující cookies:

- Esenciální cookies. Jde o cookies, které jsou zapotřebí k provozu naší Stránky. Zahrnují například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí naší Stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o Vaší osobě, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky jste na internetu navštěvovali. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

- Analytické cookies. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají naši Stránku. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým funguje Stránka, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní a slouží pouze ke zlepšování  fungování Stránky.

- Funkční cookies. Tyto slouží k rozpoznání Vaší osoby při návratu na naše Stránky. Umožňují nám přizpůsobit obsah, který se vám zobrazuje, a zapamatovat si vaše preference (například výběr jazyka nebo regionu). Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás dokázaly identifikovat. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní a slouží pouze ke zlepšování fungování Stránky.

- Reklamní cookies. Marketingové cookies se používají ke sledování preferencí a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.

V následující tabulce najdete další informace o jednotlivých cookies, které používáme, a o účelech, ke kterým je používáme:

Typ souboru cookie

Název

Vydavatel

Typ souboru cookie a popis cookies

Expirace

Nezbytně nutný

FRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, MKT_JSESSIONID, DOWN__JSESSIONID, MOBR_JSESSIONID, WMONID

LG

Udržuje relaci. Tato cookies jsou důležitá pro fungování internetové stránky.

Do konce relace nebo až do 1 roku

Funkční

LG_COMPARE_CART

LG

Umožňuje funkci porovnávání.

Do konce relace

Funkční

LG5_RECENTLY_VIEW

LG

Umožňuje funkci „Nedávno zobrazené".

1 měsíc

Analytický

s_cc

Adobe

Soubor cookie slouží k zapamatování, zda prohlížeč povoluje cookies.

Do konce relace

Analytický

s_fid

Adobe

Obsahuje záložní unikátní ID návštěvníka (včetně údajů o datumu/čase).

5 let

Analytický

s_invisit

Adobe

Identifikuje, zda uživatel vyvolal doménu poprvé. V souboru cookies se zaznamená hodnota TRUE nebo FALSE.

30 minut

Analytický

s_nr

Adobe

Slouží k identifikaci, zda webovou stránku navštívil nový zákazník, nebo zákazník, který ji již navštívil.

1 měsíc

Analytický

s_ppv, s_ppvl

Adobe

Tyto soubory cookies nesou informaci o procentu zobrazení stránky, na které může uživatel rolovat dolů.

Do konce relace

Analytický

s_vi

Adobe

Používá se k určení jednoznačného uživatele. K tomu se přiděluje informační kód ID a časové razítko. Díky tomu služba Adobe Analytics rozpozná uživatele při opakované návštěvě.

2 roky

Analytický

s_vnum

Adobe

Sleduje počet návštěv jedinečného návštěvníka.

3 týdny

Reklamní

C

AdForm

Pomocná marketingové cookies reklamního systému AdForm. Ověřuje, zda prohlížeč podporuje cookies.

1 měsíc

Reklamní

uid

AdForm

Cookies zpracovávající ID prohlížeče pro funkci reklamního systému AdForm.

2 měsíce

Analytický

test_cookie

Google

Cookies používaná službou Google DoubleClick sloužící k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě předchozích návštěv na webových stránkách

15 minut

Analytický

__utma

Google

Určuje jedinečné návštěvníky vaší webové stránky. Aktualizuje se prostřednictvím jedinečného ID, které nástroj Google Analytics používá coby dodatečné bezpečnostní opatření pro zajištění jak platnosti, tak dostupnosti souboru cookies.

2 roky

Analytický

__utmb

Google

Ukládá typ odkazu, který uživatel použil pro přístup na vaši webovou stránku přímo, prostřednictvím odkazu, vyhledáváním na webové stránce nebo prostřednictvím reklamy či e-mailového odkazu v rámci kampaně. Používá se pro výpočet provozu vyhledávače, reklamní kampaně a navigace mezi okny webové stránky.

30 minut

Analytický

__utmc

Google

Zaznamenává časovou stopu s přesným časem, kdy uživatel stránky opustí. Používáno systémem Google Analytics k výpočtu délky pohybu uživatele na stránkách.

Do konce relace

Analytický

__utmz

Google

Sbírá data o uživatelově místě původu, jaký vyhledávač byl použit, na jaký link bylo kliknuto a jaké klíčové slovo bylo použito. Využíváno nástrojem Google Analytics.

6 měsíců

Analytický

__utmt_UA-49360723-1

Google

Další ze souboru cookies Google Analytics. Pomáhá ukázat chování návštěvníků na webu.

10 minut

Analytický

_ga

Google

Základní cookies nástroje Google Analytics obsahující ID prohlížeče. Je potřebná pro úplné fungování analytiky.

2 roky

Analytický

_gat, _gat_gtag_UA_49360723_1,_gat_UA-101423321-1

Google

Soubory cookies služby Google Analytics využívá jen ke sledování a omezení míry požadavků na webech s velkou návštěvností.

1 minuta

Analytický

_gid

Google

Soubor cookies nastavený službou Google Analytics, používaný k odlišení uživatelů. Využívá soubor cookies _gat[UID] pro snížení četnosti požadavků

1 den

Reklamní

_gcl_au

Google

Soubor cookies používaný  pro zkoumání účinnosti reklamy napříč weby .

3 měsíce

Reklamní

IDE

Google

Cookies služby Google DoubleClick sloužící k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě předchozích návštěv na webových stránkách.

1 rok

Funkční

NID

Google

Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.

6 měsíců

Reklamní

_fbp

Facebook

Marketingové cookies zpracovávající id prohlížeče pro funkci reklamního systému Facebook

3 měsíce

Reklamní

AA003

Facebook

Tato cookies jsou používány pro zobrazování reklam v rámci sociální sítě Facebook. Na webu toto cookies může cílit a vyhodnocovat reklamní sdělení  podle chování uživatelů.

3 měsíce

Reklamní

ATN

Facebook

Tato cookies jsou používány pro zobrazování reklam v rámci sociální sítě Facebook. Na webu toto cookies může cílit a vyhodnocovat reklamní sdělení  podle chování uživatelů.

2 roky

Reklamní

xs

Facebook

Cookies reklamního systému Facebook. Obsahuje informaci o počtu návštěv.

3 měsíce

Reklamní

datr

Facebook

Cookies reklamního systému Facebook. Identifikuje uživatele nepřihlášené na Facebooku.

2 roky

Reklamní

locale

Facebook

Cookies reklamního systému Facebook. Uchovává informaci o odhlášení uživatele.

1 týden

Reklamní

fr

Facebook

Využívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase.

3 měsíce

Funkční

YSC

Youtube

Technické cookies pro sledování funkčnosti a výkonnosti YouTube videa vloženého do stránek na webu

Do konce relace

Analytický

GPS

Youtube

Tento soubor cookies je nastaven službou YouTube a registruje jedinečné ID pro sledování uživatelů na základě jejich geografické polohy.

30 minut

Funkční

tgvi

Mluvii

Sbírá informace o návštěvách uživatele a o referreru pro personalizaci nabídek a sledování chování uživatelů stránek.

100 let

Funkční

tgid

Mluvii

Sbírá ID návštěvníka pro spárování s jeho dalšími návštěvami.

100 let

Funkční

ach

Mluvii

Pomáhá udržet aktivní chat.

Do konce relace

Reklamní

__adroll_fpc

LG

Tento soubor cookie slouží k identifikaci návštěvníka při návštěvách a zařízeních. Používá se v nabídkách v reálném čase pro inzerenty k zobrazení relevantní reklamy.

1 rok

Reklamní

__attentive_cco

LinkedIn

linkedin

2 roky

Reklamní

__attentive_dv

LinkedIn

linkedin

2 roky

Reklamní

__attentive_id

LinkedIn

linkedin

2 roky

Reklamní

__attentive_pv

LinkedIn

linkedin

2 roky

Reklamní

__attentive_ss_referrer

LinkedIn

linkedin

2 roky

Reklamní

__qca

QuantCast

Jedná se o soubor cookie, který je obvykle spojován s digitální reklamní společností Quantcast. Poskytují hodnocení webových stránek a údaje, které shromažďují jsou používány pro rozčlenění navštěvníků webu a cílenou reklamu.

2 roky

Analytický

_4c_

Google

Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, který provozovatelům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků webu s ohledem na výkonnost webové stránky. Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webu - služba Google Analytics tak může provozovatelům webu sdělit, odkud návštěvníci na web přišli.  Tento soubor cookie expiruje po 6 měsících a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

6 měsíců

Analytický

_conv_r

analytics

Crazyegg

1 rok

Analytický

_derived_epik

Google

Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, který provozovatelům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků webu s ohledem na výkonnost webové stránky. Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webu - služba Google Analytics tak může provozovatelům webu sdělit, odkud návštěvníci na web přišli.  Tento soubor cookie expiruje po 6 měsících a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

6 měsíců

Reklamní

_fbc

Facebook

Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, který provozovatelům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků webu s ohledem na výkonnost webové stránky. Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webu - služba Google Analytics tak může provozovatelům webu sdělit, odkud návštěvníci na web přišli.  Tento soubor cookie expiruje po 6 měsících a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

6 měsíců

Analytický

_pin_unauth

Google

Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, který provozovatelům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků webu s ohledem na výkonnost webové stránky. Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webu - služba Google Analytics tak může provozovatelům webu sdělit, odkud návštěvníci na web přišli.  Tento soubor cookie expiruje po 6 měsících a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

6 msíců

Analytický

_sm_au_c

Google

Používá se k rozližování uživatelů

1 den

Analytický

_td

Google

Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, který provozovatelům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků webu s ohledem na výkonnost webové stránky. Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webu - služba Google Analytics tak může provozovatelům webu sdělit, odkud návštěvníci na web přišli.  Tento soubor cookie expiruje po 6 měsících a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

6 měsíců

Analytický

_td_ssc_id

Google

Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, který provozovatelům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků webu s ohledem na výkonnost webové stránky. Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webu - služba Google Analytics tak může provozovatelům webu sdělit, odkud návštěvníci na web přišli.  Tento soubor cookie expiruje po 6 měsících a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

6 měsíců

Reklamní

_uetsid

Bing

Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, který provozovatelům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků webu s ohledem na výkonnost webové stránky. Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webu - služba Google Analytics tak může provozovatelům webu sdělit, odkud návštěvníci na web přišli.  Tento soubor cookie expiruje po 6 měsících a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

2 roky

Reklamní

_uetvid

Bing

Tento soubor cookie používá společnost Bing k určení, jaké reklamy by se měly zobrazovat a které by mohly být relevantní pro koncového uživatele, který si prohlíží web.

1 rok

Analytický

_ym_d

Yandex Metrica

Yandex Metrica

1 rok

Analytický

_ym_uid

Yandex Metrica

Yandex Metrica

1 rok

Analytický

adcloud

Google

Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, který provozovatelům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků webu s ohledem na výkonnost webové stránky. Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webu - služba Google Analytics tak může provozovatelům webu sdělit, odkud návštěvníci na web přišli.  Tento soubor cookie expiruje po 6 měsících a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

1 rok

Analytický

beusable

Beusable

Beusable

2 roky

Reklamní

cto_bundle

Google

Používá se k rozližování uživatelů

Do konce relace

Analytický

nmstat

Adobe

Adobe

1 hodina

Funkční

ps-location

LG

Soubor cookie k nalezení ID úmístění prodejny prodejce

Do konce relace

Nezbytně nutný

ssm_au_c

LG

Používá se pro funkci cookie banneru

Do konce relace

Nezbytně nutný

test

LG

Používá se k udržování relace

Do konce relace

Nezbytně nutný

UTID

LG

Používá se pro funkci cookie banneru

Do konce relace

Nezbytně nutný

__ttl__widget__ui

LG

Používá se ve widgetu zobrazujícím porovnání modelů

7 dnů

Analytický

_conv_v

analytics

Crazyegg

1 rok

Analytický

at_check

Adobe

Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, který provozovatelům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků webu s ohledem na výkonnost webové stránky. Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webu - služba Google Analytics tak může provozovatelům webu sdělit, odkud návštěvníci na web přišli.  Tento soubor cookie expiruje po 6 měsících a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

Do konce relace

Analytický

last_visit

Google

Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, který provozovatelům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků webu s ohledem na výkonnost webové stránky. Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webu - služba Google Analytics tak může provozovatelům webu sdělit, odkud návštěvníci na web přišli.  Tento soubor cookie expiruje po 6 měsících a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

6 měsíců

Nezbytně nutný

tmr_lvid

LG

Používá se pro funkci cookie banneru

Do konce relace

Nezbytně nutný

tmr_lvidTS

LG

Používá se pro funkci cookie banneru

Do konce relace

Nezbytně nutný

tmr_reqNum

LG

Používá se pro funkci cookie banneru

Do konce relace

Nezbytně nutný

top100_id

LG

Používá se pro funkci cookie banneru

Do konce relace

Funkční

__zlcmld

Zendesk

Cookie domény Zendesk, které ukládá ID návštěvníka pro autentizaci widgetu chatu.

1 rok

Funkční

__zlcprivacy

Zendesk

Cookie domény Zendesk, které ukládá preference návštěvníků deaktivovat živý chat a přestat používat cookies.

1 rok

Vylepšení

yourekoCustomTariff_cz

Youreko

Změna tarifu

1 rok

Vylepšení

youreko-dishwashers_cz

Youreko

Tyto cookies se používají k ukládání uživatelských preferencí v rámci používání nástroje, například pokud se u uživatelů změní preference každotýdenního užívání pračky v rámci průměrného rozpětí od 5,5 - 10 použití týdně.

1 rok

Vylepšení

youreko-freezers_years-cz

Youreko

Tyto cookies se používají k ukládání uživatelských preferencí v rámci používání nástroje, například pokud se u uživatelů změní preference každotýdenního užívání pračky v rámci průměrného rozpětí od 5,5 - 10 použití týdně.

1 rok

Analytický

yourekoHasEngaged

Youreko

Tento soubor cookie slouží k určení, zdali se uživatel zapojil do našeho nástroje.

1 rok

Vylepšení

youreko-fridge-freezers_years-cz

Youreko

Tyto cookies se používají k ukládání uživatelských preferencí v rámci používání nástroje, například pokud se u uživatelů změní preference každotýdenního užívání pračky v rámci průměrného rozpětí od 5,5 - 10 použití týdně.

1 rok

Vylepšení

youreko-fridges_years-cz

Youreko

Tyto cookies se používají k ukládání uživatelských preferencí v rámci používání nástroje, například pokud se u uživatelů změní preference každotýdenního užívání pračky v rámci průměrného rozpětí od 5,5 - 10 použití týdně.

1 rok

Vylepšení

youreko-tumble-dryers_cz

Youreko

Tyto cookies se používají k ukládání uživatelských preferencí v rámci používání nástroje, například pokud se u uživatelů změní preference každotýdenního užívání pračky v rámci průměrného rozpětí od 5,5 - 10 použití týdně.

1 rok

Vylepšení

youreko-tumble-dryers_years-cz

Youreko

Tyto cookies se používají k ukládání uživatelských preferencí v rámci používání nástroje, například pokud se u uživatelů změní preference každotýdenního užívání pračky v rámci průměrného rozpětí od 5,5 - 10 použití týdně.

1 rok

Analytický

yourekoUserId

Youreko

Ukládáme informace o tom, jak uživatel s naším nástrojem pracuje, např. s jakými funkcemi, které souvisí s cookie identifikátorem a IP adresou, přišel do styku. Tyto informace nikdy nesdělujeme třetím stranám.

1 rok

Analytický

yourekoUserIdLg

Youreko

Ukládáme informace o tom, jak uživatel s naším nástrojem pracuje, např. s jakými funkcemi, které souvisí s cookie identifikátorem a IP adresou, přišel do styku. Tyto informace nikdy nesdělujeme třetím stranám.

1 rok

Vylepšení

youreko-washer-dryers_years-cz

Youreko

Tyto cookies se používají k ukládání uživatelských preferencí v rámci používání nástroje, například pokud se u uživatelů změní preference každotýdenního užívání pračky v rámci průměrného rozpětí od 5,5 - 10 použití týdně.

1 rok

Vylepšení

youreko-washer-dryers_cz

Youreko

Tyto cookies se používají k ukládání uživatelských preferencí v rámci používání nástroje, například pokud se u uživatelů změní preference každotýdenního užívání pračky v rámci průměrného rozpětí od 5,5 - 10 použití týdně.

1 rok

Vylepšení

youreko-washing-machines_cz

Youreko

Tyto cookies se používají k ukládání uživatelských preferencí v rámci používání nástroje, například pokud se u uživatelů změní preference každotýdenního užívání pračky v rámci průměrného rozpětí od 5,5 - 10 použití týdně.

1 rok

Vylepšení

youreko-washing-machines_years-cz

Youreko

Tyto cookies se používají k ukládání uživatelských preferencí v rámci používání nástroje, například pokud se u uživatelů změní preference každotýdenního užívání pračky v rámci průměrného rozpětí od 5,5 - 10 použití týdně.

1 rok


Souhlas s reklamními cookies můžete vyjádřit prostřednictvím banneru anebo rovněž prostřednictvím nastavení webového prohlížeče.

Souhlas s cookies a jak cookies zakázat anebo odstranit?

Cookies můžete zakázat aktivováním nastavení v prohlížeči, které umožňuje odmítnout používání všech nebo jen vybraných cookies. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se Vám podařit získat přístup na Stránky nebo do některých jejích částí.

Zakázáním cookies či souborů cookie se cookie z webového prohlížeče neodstraní. Cookie budete muset odstranit ve Vašem webovém prohlížeči.

Pokud chcete nastavení cookies změnit, použijte nabídku „Možnosti“ nebo „Předvolby“ ve Vašem webovém v prohlížeči, případně spusťte „Nápovědu“, kde najdete další informace.

Pokud se o nastaveních cookies ve Vámi používaném webovém prohlížeči chcete dozvědět více, klikněte na následující odkazy:

Chrome   / Firefox / Opera / Safari / Microsoft Edge

Třetí strany

Naše Stránky používají cookies Google Analytics. Informace shromažďované cookies Google Analytics budou odeslány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech amerických v souladu s postupy společnosti Google v oblasti ochrany soukromí. Pokud si přejete zobrazit a zkontrolovat zásady společnosti Google a zjistit, jak souvisí se službou Google Analytics, navštivte stránku https://support.google.com.

Pokud chcete zrušit službu Google Analytics, můžete tak učinit na https://tools.google.com.