Помощна библиотека

Тема

 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Черно-бяла или неясна картина
  Симптом Изображението става черно-бяло или е неясно.<SPAN style"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"> ПричинаМоже да има прогресивно сканиране.</SPAN> РешениеАко изображението стане черно-бяло: Натиснете PAUSE бутона за 5сек без да епостав...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Не мога да свържа високоговорителите
  Симптом Свързване на високоговорители. Решение Потърсете терминалите за високоговорители в задната част на AMP и свържетечервения кабел към + и черния към -. Вие трябва да ползватевисокоговорители, подходящи за модела. Преди да ги свържете...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Изображението е уголемено
  Симптом Изображението е твърде уголемено.<SPAN style"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> РешениеМожете да регулирате съотношението на екрана чрез дистанционното управление.(Вижте ръководството за потребителя). Можете да изберете 4...
 • Document Contents
  Правила
  Мога ли да свържа други високоговорители?
  СимптомСвързване на друг високоговорител.<SPAN style"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> Решение Ако искате да използвате друг високоговорител, той трябва да е с идентиченизход и съпротивление, за да има качествен звук.Ако те не с...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Не мога да възпроизведа записа
  Симптом Записът не се възпроизвежда<SPAN style"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> РешениеЗаредете или сменете батерията, ако е изтощена.Ако батерията сеизтощи, можете да слушате радиото, но не и запис.<SPAN style'FONT-SIZE: 12pt;...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Дистанционното управление не работи
  СимптомДистанционното управление не работи.<SPAN style"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> РешениеАко батериите са изтощени или ако правят лош контакт, трябва да ги замените. Присмяна обърнете внимание на +, - позицията. Причината...
Вижте повече