Помощна библиотека

Тема

 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Защо всмукателната мощност на прахосмукачката слаба?
  Защо всмукателната мощност на прахосмукачката е слаба? Симптом Всмукателната мощност е слаба.Причина Мощността на засмукване може да отслабне, когато контейнерът за прах епълен.Решение 1. Натиснете Push за да отворите капака на контейнера. ...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Възможност за заключване
  Възможност за заключване Бутон / Дистанционно>Как да заключа бутоните на уреда ? Решение 1. Натиснете и задържете заоколо три секунди бутоните Turbo и Mode , за да заключите всички бутони. 2. За отключване ,отново натиснете и задръжте за тр...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Защо роботът не се връща при докинг станцията?
  Защо роботът не се връща при докинг станцията? Симптом Грешка - роботът не се връща при докингстанцията. Причина 1. Ако роботът не се върне при докингстанцията,тогава на дисплея ще се изпише код за грешка ER06. 2. Моля,проверете дали докинг...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Какво е функция My Space Cleaning?
  Какво е функция My Space Cleaning? Симптом Cleaning (Почистване) –> My Space CleaningУпотреба 1. Натиснете бутон My Space на дистанционното, за да активиратефункцията. 2. Определете участъка за почистване с навигационните бутони. 3. Натисне...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Непрекъснато чистене
  Непрекъснато чистене Симптом Чистене > Непрекъснато чистене РешениеRepeat на дистанционното за да започне непрекъснатото чистене. Ще чуете звуковсигнал. 2. За изключване на тази функция, натиснетеотново същия бутон. Ако оставите тази функци...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Защо роботът не може да премине над прага?
  Защо роботът не може да премине над прага? Симптом Роботът не може да премине над праг. Причина Роботът не може да премине над праг по-висок от 5мм ,защото на негоима монтирана приставка за моп (приставка за почистваща кърпа). Решение 1. Мо...
Вижте повече