Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Когато включа телевизора, не виждам на екрана никаква програма.

Troubleshooting

Трябва да направите Автоматична настройка (виж ръководството за подробности).

*Задължителен въпрос