Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Индикаторът за готовност не свети.

Troubleshooting

Индикаторът за готовност не свети


 Симптом

Въпреки, че включвате захранването, индикаторът за готовност не свети.

Въпреки, че изключвате устройството с дистанционното управление, няма светлинна идикация.

※ Местоположението на индикатора на захранването може да се различава, в зависимост от модела, и LG лого или червен светодиод да се появи в средата или в долния десен ъгъл на екрана.

 Решение

Ако връзката на захранващия кабел и електрическото захранване е наред, проверете настройките по-долу.

Това може да не е налично в някои модели.


[Меню] → [Настройки] → [Опции] → [Индикатор на захранване] → [Standby светлина]: Включен


Смарт ТВ 2012~2013


[Начало] или [Смарт][Настройки][Опции][Светеща емблема LG][Включен]

 

 
*Задължителен въпрос