Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Черно-бяла или неясна картина

Troubleshooting

Черно-бяла или неясна картина


 Симптом

 Изображението става черно-бяло или е неясно.


<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">

 Причина

Може да има прогресивно сканиране.

</SPAN>


 Решение

Ако изображението стане черно-бяло: Натиснете PAUSE бутона за 5сек без да е поставен диск.
Прогресивното сканиране ще бъде принудително затворено и картината ще се нормализира.

*Задължителен въпрос