Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Настройване на Exchange акаунт при телефоните LG и Nexus.

продукта

Настройване на Exchange акаунт при телефоните LG и Nexus.

 

 

setup  Настройка

 

 

             ■ Настройка на Exchange акаунт като LG приложение (при LG модели)

 

 

             Set up Exchange mail account on LGEmail app for LG models

 

            
              1. Кликнете на приложението Email.
              2. Изберете “Microsoft Exchange”
              3. Попълнете имейл адреса и паролата.
              4. Изберете  “Next”.
              5. Кликнете на  “Continue” (Продължавам)

 

             *Протоколът Email Active Sync(EAS) може да контролира редица функции за сигурност на  Android устройства.
              За да има адекватен достъп до функциите за защита, трябва да следвате процеса по-долу описания процес:


             Set up Exchange mail account on LGEmail app for LG models

              Set up Exchange mail account on LGEmail app for LG models              

               Microsoft Exchange email акаунта е вече добавен.

 

 

              ■ Настройка на Exchange акаунт като LG приложение (при Nexus модели).

             

              Set up Exchange mail account on Gmail app for Nexus models
            
           
1. Кликнете на приложението Gmail.
            2. Изберете “Add an email address” (Добавяне на имейл акаунт).
            3. Изберете  “Corporate” (Корпоративна).
            4. Кликнете на "OK”.
            5. Попълнете името на имейл акаунта.
            6. Изберете иконата “►” .

 

 

             Set up Exchange mail account on Gmail app for Nexus models

 


           
7. Напишете паролата.
           8. Изберете иконата “►” .
           9. Променете вида на Сигурност. 
          10. Изберете иконата “►” .
          11. Натиснете "OK” .

 

 

             Set up Exchange mail account on Gmail app for Nexus models

             Set up Exchange mail account on Gmail app for Nexus models
      

                  Microsoft Exchange email акаунтът е активен.


 

    

*Задължителен въпрос