Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Как мога да управлявам паметта на LG G4?

продукта

Как мога да управлявам паметта на LG G4?

 

 LG G4 Управление на памет

 

            Правилното управление на паметта може да помогне за подобряване на производителността на телефона и за намаляване използването на батерията.

                Забележка: Някои настройки, менюта или икони може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от вашата версия на софтуера и доставчика на безжична услуга.

 

          1. Smart Cleaning

 

              Можете да управлявате паметта на вашия телефон чрез изчистване на временни файлове, на изтеглените файлове или деинсталиране на неизползвани приложения (приложения, които не са били използвани за определен срок), използвайики функцията за интелигентно почистване Smart cleanin

 

                  От начален екран докоснете Приложения  > Настройки  > Общи > Smart cleaning

                 Изберете Временни файлове & raw files, Download folder, or Неизползвани приложения.

                 Отметнете  файлове, кеш или приложения, които искате да премахнете или деинсталиране, докоснете Изчистване, а след това Да, за да изтриете избраните елементи.                

Забележка: Този процес е необратим. Цялата отметната информация ще бъде отстранена или деинсталирана, след като натиснете Да. Можете да инсталирате приложенията отново от Google Play Магазин.

 

                 Smart Cleaning Настройка

                 От Smart cleaning докоснете Меню > Настройки.

                 Докоснете Интервал за уведомяване,  за да зададете кога желаете да получавате известие за почистване.

                 Докоснете Период на престой, за да задедете период на уведомление за приложения и файлове, които не се използват.

 

          2. E  mail мениджър

 

               С помощта на Файловия мениджър можете да преглеждате и редактирате файлове, записани във вашия телефон.

 

                 От Начален екран докоснете Приложения > Файлов менидж

                 Изберете категория на файл (Всички файлова, Музика, Изображение, Видео, Документ) или изберете Cloud.

                      Забележка: Опцията Cloud не е достъпна във всички модели.

                 Докоснете, за да отворите папка или файл. Докоснете и задръжте върху папка или файл за списък с допълнителни опции.

 

                 Икона Glossary за опция Всички файлове

                  Докоснете Нова папка.

                  Изберете елементи, които да преместите.

                  Изберете елементи , които да копирате

                  Изберете елементи , които да изтриете.

                  Докоснете, за да отворите Меню.

                 Забележка: Ако искате да преместите файлове от една папка в друга, трябва да го направите от папката Всички файлове. Не съществува възможност за преместване на файлове,  когато са в папки Музика, Изображение, Видео или документ.

 

          3. Съхранение

 

                 От Начален екран докоснете Приложения  > Настройки  > Общи > Съхранение

                 Проверете кой раздел използва паметта на телефона.

                 Отстранете съдържание, за да увеличите наличната памет.

 

                Някои основни стъпки за увеличаване на наличната памет:

   

                 Изтрийте ненужните текстови (SMS) и картинни съобщения (MMS)

                      - От Начален екран докоснете Приложения

                      - Докоснете Съобщения.

                      - Докоснете и задръжте върху съобщението, което искате да изтриете.

                      - Докоснете Изтрий.

                 Прехвърлете снимки и медии в компютър и ги премахнете от паметта на телефона.

                 Изчистете кеша на браузъра, бисквитки и хронология.


                     
За индивидуално изчистване в приложение:

                      - От Съхранение докоснете Приложения.

                      - Изберете приложение.

                      - Докоснете Изчистване на кеш паметта.

                      - Докоснете Изчисти данните.

 

                      За изчистване във  Всички приложения:

                      - От Съхранение докоснете Кеширани данни.

                      - Докоснете OK, за да изтриете кешираните данни на всички приложения.

 

                 Управление на приложения.

                      - От Съхранение докоснете Приложения.

                      - Плъзнете отдясно на ляво, за да се стигне до екрана на Изтеглени.

                      - Докоснете, за да изберете приложение.

                      - Докоснете Деинсталиране и след това OK.

                      Забележка: Някои приложения са предварително инсталирани. Докосвайки Деинсталиране те само ще се върнат обратно към фабрично инсталираната им версия. 

                 Изтриване на регистъра на повикванията.

                      - От Начален екран докоснете Приложения > Телефон

                      - Докоснете Регистър на повикванията.

                      - Докоснете Меню

                      - Изберете Изтриване на всички.

                      - Потвърдете с Да.

 

          4. Мениджър на Приложения

 

                От Мениджър на приложенията можете да прегледате изтеглените приложения, да видите наличната памет, да преместите приложения на SD карта, да спрете приложение, да нулирате приложенията по подразбиране и др.
                
От Начален екран докоснете Приложения  > Настройки  > Общи > Приложения

                Мениджърът на приложенията е разделен на следните раздели:
                
Изтеглени - показва списък с приложенията, които са били изтеглени и размера на паметта, която те използват. Докоснете бутон Назад , за да се върнете към главното меню.
                
SD карта - показва списък с приложенита, които могат да бъдат преместени на SD картата. 

                      - За да преместите дадено приложение на SD Card, докоснете елемент от раздела На SD карта.

                      - Докоснете Преместване в SD Card. Бутонът ще бъде в сив цвят и ще се покаже "Преместване", докато тече прехвърляне към SD карта. 

                  Работещи – показва работещите в момента приложения.

                       Докоснете Меню > Показване на кеширани процеси, за да видите списък на кешираните фонови процеси.

                 Всички - показва списък с всички приложения, процеси и услуги на устройството.
                 Изключени - показва всички приложения, които сте изключени. Не се вижда, освен когато приложението е деактивирано. 

 

                 Възстановяване на предпочитания за приложения:

                Това ще възстанови всички предпочитания за уведомления за деактивирани приложения,  действия на приложения по подразбиране, ограничения на фоновите данниза приложения.

                Вие няма да загубите данните за приложенията.

 

                 От Мениджъра на приложенията плъзнете от дясно на ляво към раздел Всички.

                 Докоснете Меню  и изберете Възстановяване на предпочитания за приложения.

                  Потвърдете с Да.

 

                 Възстановяване на приложенията по подразбиране:

                Това ще възстанови опциите по подразбиране за избраните приложения.

 

                 From Мениджъра на приложенията плъзнете от дясно на ляво към раздел Всички.

 

                 Докоснете Меню и изберете Възстановяване на приложения по подразбиране.

                 Докоснете Изчисти до избраното приложение.

 

*Задължителен въпрос