Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Защо тече вода от климатика?

Troubleshooting

Защо тече вода от климатика?

 

Symptom Симптом

 

             От климатика тече вода.

 

 

Cause Причина

    

              Възможно е във вътрешното тяло да се е образувал скреж и , ако въздушният филтър е запушен, може да се получи теч на вода.  

              Моля, почистете въздушния филтър.

 

      

How to fix Как да почистите въздушния филтър

 

 

             1.  Повдигнете предния капак.

             2.  Извадете филтъра. Измийте и подсушете напълно на сянка, преди да го поставите обратно.

 

                  Моля, почиствайте филтрите на всеки две седмици, за да се запази ефективността на продукта.

 

 

        ▶ Как да почистите въздушния филтър в монтиран на стената климатик 

   

             1) Дръпнете предния панел напред с две ръце.

             2) Натиснете кукичката за да фиксирате предния панел.

 

 

              

 

            3)  Извадете въздушния филтър.

            4 Изчистете добре филтъра с прахосмукачка или мека четка (Измиване с вода помага за премахване на по-голямо замърсяване).

            5 Изсушете напълно на сянка. Поставете обратно филтъра и затворете предния панел..

 

 

 

              How to clean the air filter

                                                ※ Сглобете в обратен ред

*Задължителен въпрос