Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Дистанционното управление не работи. Какво да направя?

Troubleshooting

Дистанционното управление не работи. Какво да направя?

 

Когато дистанционното управление работи само близо до климатика

 

 

Symptom Симптом

 

             Дистанционното управление работи само близо до климатика.

 

 

Cause Причина

      

             Устройството за дистанционно управление може да не работи, когато се използва далеч от климатика.

             Ако дистанционното управление работи само, когато се намира в близост до климатика, това може да се дължи на батериите.

 

 

How to fix Решение

  

             1. Дистанционното управление трябва да се намира в диапазон 7 метра от климатика.

                 -Разстоянието може да варира в зависимост от оставащия заряд на батерията.

 

             2. При смяна на батериите използвайте две батерии тип ААА и не използвайте едновременно стари и нови батерии.

 

 

                    

 

replace the battery

< Смяна на батериите >

 

 

 

 

Дистанционното управление не работи

 

Symptom Симптом

    

             Дистанционното управление не работи.

 

Cause Причина 1

  

             Батерията може да изтече, когато връзката е лоша или влажността на въздуха е висока.

 

How to fix Решение

  

             1. Ако батериите да изтекат, моля, заменете ги с нови.

             2. За да проверите старите, изстържете наслояването или избършете с памучен тампон, натопен в спирт.

 

             ※ Когато дистанционното управление не се използва за дълъг период от време, моля, извадете батериите и ги съхранявайте отделно.

               Battery leak

               < Изтичане на батерията >

 

How to fix Как да проверите дистанционното управление

   

             1. Натиснете бутон на дистанционното управление за да видите дали червената LED светлина се включва.

                 По-лесно е да проверите с камера на мобилен телефон или цифров фотоапарат.

 

             2. Вижте дали червената светлина се включва. Ако отговорът е да, това е нормално.  

                 Ако светлината не се включва, моля, сменете батериите.

 

             3. Ако червената светлина не се включва и след смяна на батериите, моля, свържете се със сервизния центъра за техническа помощ.

                Check if the remote works

       < Проверете дали дистанционното работи  >

 

 

Дистанционното управление не работи

 

Cause Причина 2

 

             1. Безжичната инфрачервена комуникация се използва за обмен на данни между дистанционното управление и климатика.

 

             2. Временната неизправност на Старт/Стоп или други бутони на дистанционното управление може да бъде причинена от припокриването на дължината на вълните, излъчвани от дистанционното управление и от трицветни флуоресцентни лампи по време на работа.

 

 

How to fix Решение

 

             1. Опитайте да използвате дистанционното управление при изключени осветителни тела в помещението.

                  Ако дистанционното управление работи добре, заменете флуоресцентния стабилизатор с механичен.

 

 

 

                  Tri-color fluorescent lamps interfere with infrared communication

 

                < Трицветни флуоресцентни лампи повлияват инфрачервената комуникация >

 

 

 

Дистанционното управление не работи

 

Cause Причина 3
    

             Уверете се, че използвате правилното дистанционно управление, предназначено за уреда. Ако дистанционното управление е за други уреди (напр. универсално дистанционно управление), то може да не функционира правилно.           

 

 

How to fix Решение


             1. Моля, използвайте оригинално дистанционно.


             2. Най-ниската температура, която може да се зададе, е 20 ℃ за старите и съответно 18 ℃ за новите модели.

                 Проверете дали сте задали температура, по-ниска от 20 ℃. Ако отговорът е да, моля, променете зададената температура. 


             3. За старите модели, моля, задайте температура, по-висока от 20 ℃.

 

 

*Задължителен въпрос