Najít užitečné informace v knihovně nápovědy. Najít užitečné informace v knihovně nápovědy.

Knihovna nápovědy

Vyhledejte užitečné informace o svém produktu LG.

Proč mi praská v reproduktoru?

Řešení problémů

Proč mi praská v reproduktoru?

 

 

<v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_7" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="symptom" o:spid="_x0000_i1025">symptom</v:shape> Příznak

- Praskání při poslouchání muziky

- U modelů: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

<span style='color: black; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-themecolor: text1;' lang="EN-US"></span>

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_5" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="setup" o:spid="_x0000_i1025">how to fix</v:shape> Řešení

Jestliže je reproduktor bezdrátově připojen k síti<o:p></o:p>

     - Pokud je vzdálenost mezi reproduktor a routerem větší, může dojít k praskání. Přesuňte reproduktor blíže k routeru a zkuste to znovu.
- Pokud je zdroj zvuku na místě se slabým signálem, přesuňte zařízení blíže k routeru a zkuste to znovu.<o:p></o:p>

Jestliže je reproduktor připojený k síti pomocí kabelu a další reproduktory jsou instalovány dodatečně

- Pokud je hlavní reproduktor připojen k sítí pomocí kabelu a další reproduktory bezdrátově, a stále praskají zkuste to znovu.
- Je-li zdroj zvuku (Např. Smartphone nebo notebook) v prostoru bez silného signálu, přesuňte zařízení blíže ke směrovači a zkuste to znovu.<o:p></o:p>

<o:p></o:p> 

*Nutno označit