• Het grootste deel van de energie die in een woning wordt verbruikt, wordt verbruikt voor verwarming en warm water. En maar liefst 70% van de energie die in Europa wordt gebruikt voor verwarming en koeling is afkomstig van fossiele brandstoffen. Terwijl fossiele brandstoffen ons voorzien van een bron van warmte, heeft het gebruik van fossiele brandstoffen een impact op het milieu door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Recente wereldwijde trends zorgen er ook voor dat de prijzen van fossiele brandstoffen stijgen. Terwijl jij je begint voor te bereiden op de winter van de komende maanden, maak je je misschien zorgen over je verwarmingsoplossing en hoe je de impact op het milieu kunt verminderen en tegelijkertijd de energiekosten kunt verlagen. Warmtepompen kunnen je een oplossing bieden voor deze zorgen. In dit artikel bekijken we wat een warmtepomp is, hoe efficiënt ze werken, hoe ze beter zijn voor het milieu en hoeveel je kunt besparen door te kiezen voor een warmtepompoplossing.

 • Wat is een warmtepomp?

  De meeste huizen verbranden brandstof of zetten elektriciteit om in warmte voor verwarming. Warmtepompen gebruiken ook elektriciteit. Dankzij hun eenvoudige structuur en krachtige werking verbruiken warmtepompen echter aanzienlijk minder elektriciteit om hetzelfde doel te bereiken. Warmtepompen kunnen maar liefst 75% van de energie die ze verbruiken uit de omgevingslucht of aardwarmte halen en gebruiken slechts 25% elektriciteit. Daarom zijn warmtepompen milieubewuste oplossingen geworden die systemen kunnen vervangen die fossiele brandstoffen gebruiken voor warm water en verwarming.

  *Elke ratio is algemeen om dit onderwerp beter te begrijpen en is gebaseerd op COP (Coefficient of Performance)
  *Houd er rekening mee dat de werkelijke SCOP van de THERMA V R32-serie hoger is dan 4 bij lage temperaturen en gemiddelde klimaatomstandigheden. De werkelijke efficiëntie kan variëren met water en buitentemperaturen.

Wat is een warmtepomp? Wat is een warmtepomp?
 • Een veelvoorkomend misverstand over warmtepompen is dat ze alleen kunnen worden gebruikt voor verwarming en warm water. Maar ze kunnen ook worden gebruikt om te koelen. Warmtepompen werken net als airconditioners. Ze halen warmte uit de binnenlucht om de lucht binnenshuis koeler te maken.

 • Wat is een lucht-water warmtepomp?

  Er zijn verschillende soorten warmtepompen. Warmtepompen worden geclassificeerd op basis van hun functionaliteit en de bron waaruit warmte wordt geabsorbeerd. De meest prominente warmtepompen op de markt zijn luchtwarmtepompen, zoals lucht/water warmtepompen en lucht/lucht warmtepompen. Lucht-water warmtepompen verzamelen warmte van buitenaf en zetten deze om in water. Het opgewarmde water wordt vervolgens verdeeld over radiatoren of vloerverwarmingen. Warmte die wordt opgewekt in de warmtepompen wordt overgedragen aan het water in het systeem. Dit warme water wordt vervolgens opgeslagen in de warmwatercilinder en via kranen, douches en baden aan het huis geleverd. Lucht-lucht warmtepompen kunnen ook worden geschakeld om te verwarmen of te koelen, maar ze leveren geen warm water.

 • Hoe werkt een warmtepomp?

  Warmte verplaatst zich van nature van warmere plaatsen naar koudere plaatsen. In de winter is de buitenlucht doorgaans kouder dan de binnenlucht. Maar hoe kan een warmtepomp warmte van buiten leveren als de buitenlucht kouder is? Laten we, om dit te begrijpen, kijken naar het meest voorkomende type warmtepomp in de lucht-bronoplossingen.

Hoe werkt een warmtepomp? Hoe werkt een warmtepomp?
 • Allereerst hebben we een koelmiddel nodig waardoor de warmte door het systeem kan stromen. Warmte uit de buitenlucht wordt in de verdamper opgenomen en aan het koudemiddel overgedragen, ook als het buiten koud is. Dit komt omdat zelfs bij lage buitentemperaturen er nog steeds een goede hoeveelheid energie uit de lucht kan worden gehaald om in een gebouw te worden afgeleverd. De warmte-inhoud van lucht bij -18°C is bijvoorbeeld gelijk aan 85% van de warmte die aanwezig is bij 21°C. Door dit wetenschappelijke proces ontvangt het koelmiddel warmte uit de buitenlucht en verplaatst deze het huis in om te zorgen voor verwarming en warm water.

  Vervolgens gebruikt de compressor in de warmtepomp elektriciteit om het koelmiddel te comprimeren en stijgt de temperatuur van het koelmiddel. Het gecomprimeerde hogetemperatuurkoelmiddel wordt een gas en gaat naar de condensor, waar de warmte van het gasvormige koelmiddel wordt overgedragen naar water. Wanneer de warmte vrijkomt in de condensor en het expansieventiel, koelt het gasvormige koelmiddel af en verandert het weer in een vloeistof. Terwijl dit proces zich herhaalt, zorgt de warmtepomp voor verwarming en warm water binnenshuis. Dit proces kan ook worden omgekeerd om warmte af te voeren voor koeling in de zomer.

 • Hoe zuinig is een warmtepomp?

  Hoeveel zuiniger zijn warmtepompen dan traditionele ketels? Hoewel het rendement van de ketel in de loop der jaren is verbeterd, zijn de meeste best presterende ketels tussen de 90% en 94% efficiënt, waarbij een deel van hun warmte wordt uitgestoten en verloren gaat via de brandstofleidingen. Ter vergelijking: warmtepompen zijn tot 400% efficiënt, wat betekent dat gebruikers ongeveer 4 keer meer warmte uit elke kW elektriciteit halen.

Hoe zuinig is een warmtepomp? Hoe zuinig is een warmtepomp?
LG Therma V R32 Monobloc S Energielabel voor EU-markt
 • De efficiëntie van een product wordt aangegeven door etikettering die per regio verschilt. In de EU zijn energie-efficiëntieklassen onderverdeeld in 7 niveaus uitgedrukt in letters, waarbij G de slechtste is en A de beste. Er worden ook kleuren gebruikt om deze niveaus te versterken, waarbij rood staat voor slechte prestaties en groen voor maximale efficiëntie. Daarnaast kunnen bepaalde producten, waaronder warmtepompen, ook A+, A++ en A+++ worden gegeven om nog meer energiebesparing aan te geven. De LG Therma V R32-serie is gelabeld als een A+++ energiebesparend product. Dit betekent dat het in staat is om een huis efficiënt te verwarmen en het hele jaar door van warm water te voorzien.

  *Energielabel is gebaseerd op GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 811/2013 VAN DE COMMISSIE en de LG Therma V R32-serie bereikt het energielabel ERP A+++ voor ruimteverwarming bij 35°C LWT en ERP A++ voor ruimteverwarming bij 55°C LWT. De resultaten van het energielabel kunnen variëren, afhankelijk van het LG Therma V-model. Raadpleeg de startpagina met LG-nalevingsinformatie (https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc) om elk model te controleren.

  Op het gebied van energie-efficiëntie is er nog een ander punt om rekening mee te houden. Warmtepompen werken het beste in warme of gematigde klimaten. Over het algemeen kunnen warmtepompen, naarmate de temperatuur kouder wordt, afnemen in prestaties en efficiëntie. Desalniettemin zijn de warmtepompoplossingen van LG in staat om verwarming te leveren bij temperaturen tot -25°C.

  *Buitentemperatuurbereik voor verwarmingsmodus aangegeven in het werkingsbereik van het PDB (Product Data Book). Als de buitentemperatuur echter lager is, zullen in het algemeen de capaciteit, het rendement en de maximale wateruittredetemperatuur bij die buitentemperatuur ook lager zijn dan bij normale buitentemperatuur.

 • Hoeveel kun je besparen met een lucht-bron warmtepomp?

  Hoeveel kost een warmtepomp in gebruik? Laten we eens kijken naar een voorbeeld gebaseerd op gemiddelden in Frankrijk. Een lucht-water warmtepomp kan 4 kWh warmte produceren voor elke 1 kWh geleverde elektriciteit. Als we bijvoorbeeld stellen dat de gemiddelde warmtevraag voor een 4-persoons woning (100m2) die alleen elektriciteit gebruikt ongeveer 16.000 kWh is, dan zijn de kosten om een woning voor deze vraag te verwarmen met elektriciteit á € 0,16 € 2.560. Met een warmtevraag van 16.000 kWh en een warmtepompvermogen van 4kWh per 1kWh elektriciteit blijkt dat we ongeveer 4.000 kWh elektriciteit nodig hebben om de gemiddelde woning te verwarmen met een warmtepomp. Bij een kostprijs van € 0,16 per eenheid elektriciteit voor 4.000 kWh zouden de jaarlijkse stookkosten van een warmtepomp rond de € 640 liggen.

Hoeveel kun je besparen met een lucht-bron warmtepomp? Hoeveel kun je besparen met een lucht-bron warmtepomp?
 • Bron: https://www.choisir.com
  *Deze cijfers worden gebruikt als voorbeeld van hoeveel besparing mogelijk is met een warmtepomp. De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het type warmtepomp en de energieprijzen in jouw regio.

  *Berekeningen gebaseerd op verwarmingssystemen op elektriciteit.

  Aangezien de gasprijzen tussen 2021 en 2022 met maar liefst 50% zijn gestegen in EU-markten zoals Frankrijk, is het alleen maar logisch om af te stappen van een gasketel. In datzelfde tijdsbestek stegen de elektriciteitskosten op de Franse markt slechts met 6%. Het gebruik van een warmtepomp kan op de lange termijn tot aanzienlijke besparingen leiden ten opzichte van een gasketel.
  *Gegevens voor elektriciteits- en gasprijzen zijn gebaseerd op prijzen van het Franse energiebedrijf ENGIE op 1 maart 2022.

 • Hoe milieubewust is een warmtepomp?

  Hoeveel beter is een warmtepomp voor het milieu? Warmtepompen kunnen de CO2-uitstoot ten opzichte van gasketels met 35-65% verminderen. Volgens de European Heat Pump Association (EHPA) dragen warmtepompen alleen al in de EU bij aan een vermindering van meer dan 9 miljoen ton CO2-uitstoot. De indrukwekkende efficiëntie van warmtepompen vermindert ook het elektriciteitsverbruik. Deze vermindering van het elektriciteitsverbruik vermindert de hoeveelheid fossiele brandstoffen die nodig zijn voor de opwekking van elektriciteit. Een van de meest effectieve manieren voor een individu om klimaatverandering tegen te gaan, is door over te stappen van een traditionele verwarmingsketel op een warmtepomp. In sommige regio's zijn lucht-warmtepompen gecertificeerd als nieuwe en hernieuwbare energiebronnen en kunnen ze helpen bij het voldoen aan de vereisten voor BENG-regelgeving. Warmtepompen kunnen ook worden gekoppeld aan hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- of windturbine-energie om de koolstofemissies bijna te elimineren.

Hoe milieubewust is een warmtepomp? Hoe milieubewust is een warmtepomp?
 • Bron: https://waermepumpe-bwp.de/co2-neutral-heizen
  *Elke verhouding is algemeen om beter te begrijpen, en is gebaseerd op COP (Coefficient of Performance) 4 en SCOP van de THERMA V R32-serie onder lage temperatuur en gemiddelde klimaatomstandigheden is hoger dan 4. De werkelijke efficiëntie kan variëren met water- en buitentemperaturen.

  *Voorbeeldcijfers uit Duitsland, 2020; 4 personen, 200m2 appartement en afkomstig van BWP (Duitse Warmtepomp Vereniging)

  Ben je bekend met het aardopwarmingspotentieel, ookwel Global Warming Potential (GWP)? GWP is ontwikkeld om de effecten van verschillende gassen op de opwarming van de aarde te kunnen vergelijken. Hoe groter de GWP, hoe meer het gegeven gas de aarde opwarmt in vergelijking met CO2 gedurende de gegeven tijdsperiode. Milieubewuste koelmiddelen zoals R32 die in sommige warmtepompoplossingen worden gebruikt, kunnen het aardopwarmingspotentieel (GWP) met maar liefst 68% verminderen ten opzichte van het veelgebruikte koelmiddel R410A. Deze factoren zorgen niet alleen voor milieubewuste producten, maar helpen gebruikers ook om te voldoen aan overheidsvoorschriften met betrekking tot de impact van hun producten op het milieu.
  Warmtepompoplossingen zijn gunstig voor de maatschappij en het milieu. Ze helpen gebruikers niet alleen geld te besparen, maar verminderen ook het effect van verwarming en koeling op de planeet. Houd de komende artikelen op onze blog in de gaten voor meer informatie over efficiënte verwarmingsoplossingen.

*Producten en oplossingen kunnen per land en bedrijfsomstandigheden verschillen.
Klik op de banner 'AANVRAAG OM TE KOPEN' hieronder om contact op te nemen met je lokale LG-vestiging voor meer informatie over oplossingen en producten.

Neem contact op

Neem contact op voor meer informatie, en we komen snel bij je terug.