Numer rachunku bankowego w PLN dla LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, ze spółka LG Electronics Polska Sp. z o.o. zdecydowała się na zmianę banku obsługującego płatności dokonywane na terytorium Polski ze skutkiem od dnia 01 listopada 2019.

Zmiana została spowodowana koniecznością zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 roku poz.2174 z późniejszymi zmianami).

Nowy numer rachunku bankowego w Banku Handlowym w Warszawie SA (CITI handlowy, swift CITIPLP), na który należy dokonywać wszystkich wpłat w PLN ze skutkiem od dnia 01 listopada 2019 to 76 1030 1508 0000 0005 0303 3038.

Nowy numer rachunku bankowego jest aktywny. Zachęcamy do jak najszybszej zmiany numeru rachunku przypisanego do spółki LG Electronics Polska Sp. z o.o. z obecnego rachunku bankowego prowadzonego przez PKO Bank Polski SA na nowy rachunek bankowy prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie SA (CITI Handlowy).

Każda zmiana w numerze rachunku bankowego LG Electronics Polska Sp. z o.o. musi być potwierdzona pisemnym dokumentem podpisanym przez Yong Duk Kim, Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego spółki. W przypadku otrzymania prośby o zmianę numeru rachunku bankowego LG Electronics Polska Sp. z o.o., prosimy o potwierdzenie tej informacji a pomocą rozmowy telefonicznej z osobą z zespołu kontroli kredytowej LG Electronics Polska Sp. z o.o.