W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

[Pilot zdalnego sterowania telewizorem LG Smart TV] Jak ustawić zintegrowanego pilota w telewizorze Smart TV?

Naprawa

Czy chcesz włączyć zintegrowaną funkcję pilota, która umożliwia sterowanie zarówno telewizorem, jak i dekoderem za pomocą tylko jednego pilota?

Parując dekoder z pilotem AI (pilot Magic) i włączając zintegrowaną funkcję pilota,
możesz wygodnie obsługiwać zarówno telewizor, jak i dekoder za pomocą jednego pilota.
W 2019 WebOS 4.5 lub nowszym, gdy dekoder jest podłączony do portu HDMI, zintegrowany pilot jest konfigurowany automatycznie.
Jeśli nie zostanie skonfigurowany automatycznie, możesz ręcznie ustawić zintegrowanego pilota w menu Ustawienia.
Możesz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić zintegrowanego pilota.

Spróbuj tego

Jak ustawić zintegrowanego pilota zdalnego sterowania

➔ Przejdź do ekranu [Ustawienia zintegrowanego pilota] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić zintegrowanego pilota.

Szczegółowe ustawienia mogą się różnić w zależności od modelu.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostępną w dziale obsługi klienta na stronie internetowej LG Electronics.

1. Naciśnij przycisk [External Input] na pilocie AI i wybierz port HDMI, do którego podłączony jest dekoder.
Wybierz ikonęZłącze urządzeniau góry ekranu Wybierz tryb wprowadzania, aby wyświetlić ekran Ustawienia zintegrowanego pilota zdalnego sterowania.

Wybór złącza urządzenia poprzez naciśnięcie zewnętrznego wejścia na pilocie

2. Gdy pojawi się ekran [Ustawienia zintegrowanego pilota zdalnego sterowania], upewnij się, że dekoder jest prawidłowo ustawiony, bez żadnych przeszkód blokujących odbiór sygnału.
Następnie przejdź dalej, wybierając opcję [Dalej].

3. Wybierz [Set-top Box] z listy urządzeń zewnętrznych, a następnie naciśnij [Next] (Dalej).

wybieranie dekodera w Device Connector

4. Wybierz port HDMI, do którego podłączony jest dekoder, i naciśnij przycisk [Dalej].

wybór portu HDMI, do którego podłączony jest dekoder

5. Sprawdź, czy adres wyświetlany na ekranie jest poprawny i wybierz [Dalej].
Jeśli informacje o ustawieniach regionalnych są nieprawidłowe, wybierz opcję [Zmień ustawienia regionalne], aby edytować szczegóły.

6. Wybierz dostawcę usług dekodera i naciśnij przycisk [Dalej].
Jeśli Twojego usługodawcy nie ma na liście, wybierz opcję [Więcej], aby wyświetlić dodatkowych usługodawców, a następnie wybierz dostawcę.

7. Wybierz [Dalej], aby przejść do ekranu [Testuj pilota] w celu przetestowania zintegrowanych funkcji pilota.

8. Naciśnij przycisk [Test] na ekranie i sprawdź, czy ekran dekodera po prawej stronie działa prawidłowo.
Jeśli ekran dekodera działa prawidłowo, naciśnij [Tak], aby przejść do następnego ekranu.

9. Na ekranie [Podsumowanie ustawień urządzenia] sprawdź skonfigurowane informacje i naciśnij przycisk [Zakończ].

Automatyczne ustawianie zintegrowanego pilota zdalnego sterowania

Automatyczne ustawianie zintegrowanego pilota zdalnego sterowania w różnych wersjach WebOS

[2020 WebOS5.0] Naciśnij przycisk na pilocie telewizora i wybierz opcje [Wszystkie ustawienia] → [Połączenie] → [Połączenie urządzenia] → [Automatyczna konfiguracja urządzenia]. Naciśnij przyciskustawieniena pilocie telewizora i wybierz opcje [Wszystkie ustawienia] → [Połączenie] → [Połączenie urządzenia] → [Automatyczna konfiguracja urządzenia].

[2019 WebOS4.5] Naciśnij przycisk na pilocie telewizora i wybierz opcje [Wszystkie ustawienia] → [Połączenie] → [Podłączenie urządzenia HDMI] → [Automatyczna konfiguracja urządzenia]. Naciśnij przyciskustawieniena pilocie telewizora i wybierz opcje [Wszystkie ustawienia] → [Połączenie] → [Podłączenie urządzenia HDMI] → [Automatyczna konfiguracja urządzenia].

1. Włącz telewizor i naciśnij przycisk [Ustawienia] na pilocie telewizora.

2. Wybierz opcję [Wszystkie ustawienia] w menu [Ustawienia].

3. Wybierz [Połączenie] → [Podłączenie urządzenia HDMI].

4. Włącz opcję [Auto device setup] (Automatyczna konfiguracja urządzenia).

5. Po podłączeniu dekodera do portu HDMI zintegrowany pilot zdalnego sterowania jest konfigurowany automatycznie.
Po ustawieniu zintegrowanego pilota zdalnego sterowania w prawym górnym rogu ekranu pojawi się powiadomienie wskazujące, że zintegrowany pilot zdalnego sterowania został skonfigurowany.

※ Począwszy od 2021 WebOS6.0, funkcja automatycznej konfiguracji urządzenia nie jest już dostępna.
Jeśli zintegrowany pilot zdalnego sterowania nie jest skonfigurowany automatycznie, zapoznaj się z sekcją "Jak ustawić zintegrowany pilot zdalnego sterowania", aby uzyskać wskazówki.

Ten przewodnik został stworzony dla wszystkich modeli, więc obrazy lub treści mogą różnić się od Twojego produktu.

*Pytanie wymagane