W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

Chcę włączyć automatyczne włączanie soundbara

Naprawa

Funkcja automatycznego zasilania służy do upewnienia się, że listwa dźwiękowa jest automatycznie włączana, gdy telewizor jest włączony, gdy telewizor i listwa dźwiękowa są początkowo wyłączone, gdy podłączony jest optyczny lub Bluetooth (BT).
Możesz go użyć, włączając funkcję automatycznego zasilania.
Funkcja automatycznego włączania może działać w dwóch różnych warunkach - połączenie optycznym lub połączenie Bluetooth (BT).

Spróbuj tego

Jak włączyć automatyczne włączanie soundbara?

➔ W ten sposób można włączyć automatyczne włączanie dla modelu z oknem wyświetlacza listwy dźwiękowej.

Obraz automatycznego włączania zasilania za pomocą pilota soundbara
1. Naciśnij przycisk AUTO POWER na pilocie.
2. Okno wyświetlacza listwy dźwiękowej pokazuje bieżące ustawienia.
3. W międzyczasie, jeśli jeszcze raz naciśniesz przycisk AUTO POWER, funkcja automatycznego włączania/wyłączania zostanie włączona.

Jak włączyć automatyczne włączanie w modelu SL4F?

Obraz automatycznego włączania zasilania za pomocą pilota soundbara
1. Aby włączyć funkcję automatycznego zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie przez około 3 sekundy, a następnie naciśnij go jeszcze raz, gdy komunikat "OFF - AUTO POWER" się przewija.1. Aby włączyć funkcję automatycznego zasilania, naciśnij i przytrzymaj I dolna ikonaprzycisk na pilocie przez około 3 sekundy, a następnie naciśnij go jeszcze raz, gdy komunikat "OFF - AUTO POWER" się przewija.
2. Aby sprawdzić stan funkcji automatycznego zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie.2. Aby sprawdzić stan funkcji automatycznego zasilania, naciśnij i przytrzymaj I dolna ikonaprzycisk na pilocie.
3. Aby wyłączyć funkcję automatycznego zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie przez około 3 sekundy, a następnie naciśnij go jeszcze raz, gdy komunikat "ON - AUTO POWER" przewija się.3. Aby wyłączyć funkcję automatycznego zasilania, naciśnij i przytrzymaj I dolna ikonaprzycisk na pilocie przez około 3 sekundy, a następnie naciśnij go jeszcze raz, aż komunikat "ON - AUTO POWER" się przewija.

➔ W ten sposób można włączyć automatyczne włączanie dla modelu bez problemu z listwą dźwiękową.

1. Naciśnij przycisk automatycznego włączania na pilocie.
2. Jeśli czerwona dioda LED z przodu listwy dźwiękowej, oznacza to, że automatyczne ustawianie zasilania zostało zakończone.
3. Jeśli chcesz przełączyć się na automatyczne wyłączanie, naciśnij przycisk automatycznego wyłączania na pilocie.

※ W zależności od modelu metoda zmiany funkcji będzie się różnić. Jeśli do zmiany funkcji używana jest inna metoda, zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu w sekcji obsługi klienta na LG Electronics strona główna.

Ten przewodnik został stworzony dla wszystkich modeli, więc obrazy lub treści mogą różnić się od Twojego produktu.

*Pytanie wymagane