เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าเว็บไซต์ LG.com ของเรา คุณจะต้องใช้เบราว์เซอร์อื่นหรืออัพเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ของ Internet Explorer (IE9 หรือสูงกว่า)

เว็บไซต์ LG.com ใช้การออกแบบเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายให้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับขนาดหน้าจออุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเว็บไซต์ LG.COM โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

หากคุณกำลังใช้ Internet Explorer 8 หรือรุ่นก่อนหน้านี้, คุณจะต้อง ใช้เบราว์เซอร์อื่น เช่น Firefox หรือ Chrome หรือ อัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ของ internet Explorer (IE9 หรือสูงกว่า).

หากคุณกำลังใช้ Internet Explorer 9 และสูงกว่า ปิด “Compatibility View settings” ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 • คลิกขวาที่ด้านบนของเบราว์เซอร์ของคุณและให้แน่ใจว่า "Menu Bar" ได้ถูกเลือก
 • เลือก "Tools" จากแถบเมนูแล้วเลือก "Compatibility View settings"
 • ในเมนู pop-up ยกเลิกการเลือกทั้งหมดและคลิกที่ "Close"
 • หน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติและพร้อมใช้งาน
 ข้ามไปที่เนื้อหา

สมัครงาน

แอลจี อีเลคโทรนิคส์ ช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริงและเสนอโอกาสแก่ “The Right People” สำหรับการเติบโต

Why LG?

บริษัทแอลจีพร้อมสนับสนุน การเติบโตบนพื้นฐานของความสามารถ การทำงานที่มุ่งมั่น และความสำเร็จที่โดดเด่น ด้วยรางวัลที่ดีเยี่ยม สำหรับบุคคลดังกล่าว

OPPORTUNITIES

We offer the "Right People" great opportunities for growth and sure rewards for exceptional performance..

GLOBAL EXPERIENCE

Time to meet many smart and potential guys, and work with them

TRAINING AND DEVELOPMENT

We have many training courses, seminar, and activities provided for our manpower to practice and develop themselves.

CREATIVITY

Let show your creativity to be an evidence of new generation

BENEFITS

All LG employees receive competitive salaries and a comprehensive range of benefits, ensuring that they remain healthy and able to balance the demands of work and personal life.

 • PROVIDENT FUND
 • ATTENDANCE ALLOWANCE
 • LUNCHEON ALLOWANCE
 • LEARNING AND DEVELOPMENT
 • CONGRATULATION & CONDOLENCE ALLOWANCE
 • LIFE INSURANCE
 • MEDICAL AID
 • ANNUAL PHYSICAL CHECK-UP
 • GHB HOUSING LOAN

THE RIGHT PEOPLE

บริษัทแอลจีมองหาทีมงานที่มีความสามารถและความกระตือรือร้น บุคคลที่มีความสามารถยอดเยี่ยมคือ ผู้ที่มีความสามารถในงานระดับสูง อีกทั้งยังเป็นนักคิดที่หลักแหลม กล่าวคือมีความเป็นมืออาชีพและต้องการทำงานในระดับสากลและยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเป็นอย่างดี

ที่บริษัทแอลจีจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า “The Right People” เป็นผู้ซึ่งมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นอย่างดีที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างจริงจัง พวกเขาจะชอบความท้าทายและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างจริงจัง พวกเขาเป็นบุคคลากรที่เข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ เต็มไปด้วยความสามารถ และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจะมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการก้าวสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมๆกับความต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

An LG Career

พวกเรามองหา “The Right People” บุคคลซึ่งมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และเต็มไปด้วยทักษะ ซึ่งจะนำพาองค์กรให้เดินไปข้างหน้า

OUR HUMAN RESOURCES

บริษัทแอลจีสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงให้กับลูกค้า พนักงานทุกคนจะถูกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความสามารถเฉพาะตัวที่เท่าเทียมกัน

CREATIVITY AND AUTONOMY

การให้รางวัลตามผลงานเป็นการกระตุ้นที่ดี บริษัทแอลจีจึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมและการให้ผลรางวัลตอบแทนตามความเหมาะสม

COMPETENCE

ความสามารถคือพื้นฐานของผลงานดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นรายบุคคล

PERFORMANCE-BASED REWARDS

การให้รางวัลตามผลงานเป็นการกระตุ้นที่ดี บริษัทแอลจีจึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมและการให้ผลรางวัลตอบแทนตามความเหมาะสม

EQUAL OPPORTUNITIES

โอกาสที่เท่าเทียมกันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน บริษัทแอลจีจึงมั่นใจที่จะมอบโอกาสให้กับพนักงานทุกคนโดยไม่เกี่ยง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชาติ

LONG-TERM PERSPECTIVE

การดำรงไว้ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลเป็นนโยบายบุคคลากรพื้นฐานของบริษัทแอลจี แผนงานด้านบุคคลากรของบริษัทแอลจีจึงถูกออกแบบมาด้วยสิ่งนี้พร้อมทั้งการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นและเป็นไปอย่างบูรณาการ

TRAINING

ท่ามกลางการศึกษาทั่วโลก บริษัทแอลจีมีการนำเสนอรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างเหมาะสมตามสายอาชีพ เพื่อกระตุ้นการเติบโตและการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ

Application Process

บริษัทแอลจีมีเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรตามหลักสากลนิยม

ความแตกต่างของกระบวนการจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของนายจ้างในแต่ละประเทศ เช่น เรื่องของตลาดแรงงาน, กฎหมายแรงงาน และกฎเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง

 • Job posting
 • Application (job based)
 • Application Review
 • Job posting
 • Interview (1st-3rd)
 • Final decision & salary negotiations
 • First Day

ในบางประเทศมีการเพิ่มเติมเรื่องของการทดสอบทัศนคติและความถนัดทางสายงาน