CAREERS

LG Electronics ช่วยให้คุณตระหนักถึงความฝันและมอบโอกาสที่ดีในการเติบโต
จะพบคำตอบว่าทำไม "Life’s Good" เมื่อคุณร่วมงานกับ LG และก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในอีกระดับ