แอลจีจัดกิจกรรมช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12/16/2022

แบ่งปันเนื้อหานี้

คุณสามารถแบ่งปันรายการที่คุณชอบกับเพื่อนของคุณ

แอลจีจัดกิจกรรมช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและเงินสมทบทุนมูลค่ากว่า 370,000 บาท
และจัดกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะในชุมชน กิจกรรมทำความสะอาด ตรวจเช็ค และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
แอลจีโดยทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากแอลจี พร้อมมอบส่วนลดค่าอะไหล่ 50% โดยได้รับการสนับสนุนจาก
พนักงานแอลจีกว่า 30 คนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ด้วย แอลจีมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมผ่านการช่วยเหลือ
และบริจาคเพื่อให้หน่วยงานฯและผู้บริโภคผ่านกิจกรรม CSR ในทุกๆปี

 CSR