Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

CF3D
 • ТB/Аудио/Видео
 • Проектори
 • CF3D

CF3D

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.

Помощна библиотека


  • Troubleshooting
  • Проектори
  17/11/2016
  Какво да направя, ако картината частично или изцяло не е фокусирана
  • Troubleshooting
  • Проектори
  17/11/2016
  Съвети, когато картината е тъмна
  • Troubleshooting
  • Проектори
  17/11/2016
  Двете страни на картината са изрязани и надписите не се появяват на правилното място
  • Operation
  • Проектори
  17/11/2016
  Съвети, когато проекторът е прашен, загрява се и от него излиза дим
  • Troubleshooting
  • Проектори
  17/11/2016
  Какво да направя, ако на екрана не се показва картина.