Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Какви са размерите на монтажните отвори на телевизора ми, за да мога да го монтирам на стената?

Installation

Всички стенни елементи за монтаж съответстват на  монтажната система VESA (виж по-долу).

 

Размери Винт Вид
19/22LU40**      100 * 100    M4
19/22LU50**       100 * 100     M4
26LU50**            200 * 100     M4
32LF25**         200 * 100    M4
37/42LF25**      200 * 200    M6
32LG21**          200 * 100    M4
37/42LG21**     200 * 200     M6
19/22LH20**     100 * 100     M4
26/32LH20**     200 * 100     M4
37/42LH20**     200 * 200     M6
32LH30**          200 * 100    M4
37/42LH30**     200 * 200      M6
47LH30**          200 * 200    M6
32LH40**          200 * 100     M4
37/42/47LH40** 200 * 200    M6
32LH49**          200 * 100    M4
37/42/47LH49** 200 * 200    M6
32LH50**          200 * 100     M4
37/42/47LH50** 200 * 200    M6
32LH70**           200 * 100     M4
37/42/47LH70** 200 * 200     M6
50PS70**          400 * 400     M6
60PS70**          600 * 400    M8
50PS80**         400 * 400    M6
60PS80** 600 * 400 M8 

*Задължителен въпрос