Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

[LG webOS TV] Универсално дистанционно управление

продукта

[LG webOS TV]  Универсално дистанционно управление

 

How to use Използване на Универсално управление

 

             Можете да управлявате устройства като вашите Set-Top Box, Blu-ray плейър или домашно кино.


 

            1. Проверете дали устройството, което желаете на настроите, е свързано към вашия телевизор.
             2. Натиснете бутонHome   на дистанционното управление и изберете input  горе вдясно.
 

             3. Изберете устройството, което искате във Всички входове.

             4. Натиснете бутон screen на дистанционното управление

            

             5. изберете устройството, което желаете да управлявате, в списъка Избор на устройство.


 

             6. Ако натиснете Настройка, можете да настроите Универсално управление. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

 

 

 

 

                ● Можете също така да въведете екран за настройка на дистанционното управление

 

                   отHome Input ► Всички входове Настройка на универсално управление

 

                image

 

                image

 

                image

 

 

                ● Ако искате да смените или отмените настройките на универсалното управление,

                   Отидете на Home Input  Всички входове изберете Редактиране на Универсално управление.

 

                ● Тази функция е приложима само за дистанционното управление Magic.

 

                ● Можете да закупите Magic дистанционно отделно, ако телевизорът не е снабден с такова.

 

                ● Тази функция е налична само в някои държави.

 

                ● При промяна на настройките, проверете дали устройството, което желаете да настроите, е включено.

 

                ● Можете да зададете по едно устройство за всеки тип.

 

                ● Ако се свържете към мрежа преди настройката на универсалното управление, последната актуализация за списъка с поддържани производители ще стане достъпна.

 

                ● Някои бутони може да не работят в зависимост от модела на външното устройство.

 

                ● За безпроблемно функциониране поставете устройството близо до телевизора.

 

                ● Ако устройството е в шкаф, отворете шкафа.

*Задължителен въпрос