Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Как мога ръчно да извадя диска?

продукта

Поставете изправен кламер в малката дупка, разположена на предния панел на устройството. После издърпайте тавичката навън.

*Задължителен въпрос