Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Може ли да се прави запис от DVB тунера на телевизора през скарт кабел?

Troubleshooting

Възможно ли е от DVB тунера на телевизора да се направи запис върху VHS или DVD през скарт кабел?

- Не, защото телевизорът трябва да преобразува аналогов сигнал от цифровия и не разполага с необходимият хардуер.

Но в Ръководството за експлоатация се казва, че скартът е двупосочен и стандартен.

- Наистина е двупосочен, от аналогов тунер може да се прави запис, но на цифровите програми не.

Как да направя запис сега, когато вече няма аналогово предаване?

- Трябва да закупите DVD с DVB тунер или DVB settop box и свържете скарт изхода му със скарт входа на стария уред, а неговия скарт изход с телевизора. Ако VHS има само един скарт, в сервиз може да се направи Y-кабел с тройна свръзка.

*Задължителен въпрос