Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Черно-бяла или неясна картина

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио, Домашно кино
  • Последно актуализирани 28/11/2016

Черно-бяла или неясна картина


 Причина

Изображението може да стане черно-бяло или неясно поради настройките на дисплей на домашното кино.


 Решение

Натиснете и задръжте бутон PAUSE за 5 секунди, без да поставяте диск в устройството.

(PAL ↔ NTSC конвертиране) 


Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500