Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

[Пералня] OE Код за грешка 1

Troubleshooting

 

OE Код за грешка 1

 

 

Причина

 

 Водата не може да се оттича, ако филтърът на дренажната помпа е запушен.

 Редовното почистване на филтъра е необходимо, за да се избегне натрупване на остатъчна вода и чужди тела в него.


Как да почистим дренажният филтър

 

 (При почистване на дренажният филтър е възможно от него да изтече вода. Вземете това под внимание, ако подовата настилка е от дърво) 


 - Ако изтичането на вода не е проблем:

 ① Когато отворите капака, намиращ се в долната лява (или дясна) част на уреда, ще видите тапа и дренажен маркуч за остатъчната вода.

      (при някои модели локацията му може да е различна)      

 ② Завъртете тапата наляво, за да я отстраните. След това отстранете остатъчната вода и чуждите тела. Не е нужно да държите дренажния маркуч.

 ③ Почистете филтъра и го сглобете отново.

 

 - Ако изтичането на вода на пода представлява проблем:

 ① Когато отворите капака, намиращ се в долната лява (или дясна) част на уреда, ще видите тапа и дренажен маркуч за остатъчната вода.

      (при някои модели локацията му може да е различна)     

 ② За да предпазите пода от навлажняване, пригответе кърпа или леген.

 ③ Отстранете тапата чрез издърпване на дренажния маркуч. Източете водата в легена.

      ※ Дръжте маркуча, когато тапата е отстранена. 

          (Ако сте изпуснали маркуча и той се е прибрал навътре, свържете се със сервизен център)
 ④ Ако не изтича повече вода, върнете тапата обратно в първоначалното ѝ положение.

 ⑤ Завъртете широката тапа наляво и разглобете. Почистете и сглобете отново.

 

 ① Отворете капака с помощта на монета или пръсти.

 ② Отстранете капачката на дренажния маркуч и източете водата.

 ③ Завъртете капачката на филтъра в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да разглобите филтъра.

 ④ Отстранете събралите се в него чужди тела или мъх и го измийте под течаща вода.

 ⑤ Сглобете филтъра и затворете капачката.

 

 

*Задължителен въпрос