Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Здравейте, имам проблем със звука на телефона. Когато някой ме търси излъчва само светлинна индикация, без никакъв звук.

  • Използване и настройки
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телефони
  • Последно актуализирани 23/07/2013

Опитайте със следните стъпки за отстраняване на проблема:


1.Уверете се, че телефонът е включен и има достатъчно силен сигнал.
Силата на сигнала се указва от индикаторите за сигнал в лявата част на дисплея на телефона. Индикаторите се покачват с усилването на сигнала и спадат с отслабването му.
За да увеличите силата на сигнала на телефона, опитайте да го преместите в друго положение или се доближете до прозорец, ако се намирате в сграда.
2.Ако профилът на телефона е Без звук, Полет, Офлайн или друг профил, в който звъненето е изключено, то няма да се чува. Сменете профила на Общ или Нормален, според указанията в ръководството на потребителя. Проверете и настройките на активния в момента профил, особено Тон на звънене, Тип звънене и Сила на звънене. Може също да опитате с друг тон на звънене, например вградена мелодия на LG, за да изключите вероятността проблемът да се дължи на повреден при изтеглянето тон на звънене. 3.Уверете се, че не е активирано прехвърлянето на повикванията.
4.Вижте дали към телефона не е свързана слушалка.
5.Уверете се, че устройството ви работи с най-новия софтуер. За помощ и файлове за изтегляне отидете на страницата за поддръжка в местния уеб сайт на LG.


 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500