Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Когато няма достъп до интернет, McAfee праща съобщение до потребителите за такса

продукта

Когато няма достъп до интернет, McAfee изпраща съобщение до потребителите за такса

 

 

symptom Симптом

 

        ■ При създаването на акаунт McAfee Mobile Security събира телефонни номера по време на процеса на удостоверяване през международни съобщения.

 

 

cause Причина

 

          1. SMS се използва за прецизен процес на удостоверяване на телефона. 
          2. Сървърът за SMS удостоверяването се намира в САЩ и Китай (в процес на разработване).
          3. Процесът на удостоверяване е от съществено значение, туй като McAfee app е приложение за сигурност.


 

how to fix Решение

 

        ■ Процесът на удостоверяване е основно свойство McAfee.
              Тъй като е трудно да се промени каквото и да било, след като съобщението е изпратено до потребителя, уверете се че телефонът е свързан към безжична мрежа, когато създавате McAfee акаунт, за да избегнете получаването на съобщения.

*Задължителен въпрос