Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

[LG G4]Какво представлява функцията Smart Power Saving?

продукта

Какво представлява функцията Smart Power Saving?

Function Функция

          1.Функцията Smart Power Saving следи наличните възможности, за да проверява консумацията на енергия, когато се изпълняват приложения в реално време. 

            Ако дадено приложение консумира твърде много енергия, ще видите известие със съвети за това, как да използвате батерията.

          2. Функцията Smart Power Saving се прилага само при изтеглени приложения.

          3. Ако дадено приложение не се използва повече от месец, заема пространство и използва батерията, или времето за режим на готовност е намаляло с 5% или повече, ще видите известие.

          4. Ако дадено приложение не е било правилно затворено или телефонът не може да премине в LCD OFF режим от Standby режим (заспиване), ще се появи съобщение, въпреки че приложението не работи и не използва батерията.

          5. Когато оставащият заряд на батерията е 15%, L-OS Smart Power Saving функцията ще се задейства автоматично.  (Когато функцията е активирана)

 

 

              Smart Notice Smart notice Smart notice

*Задължителен въпрос