Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

[Пералня] CL код за грешка

Troubleshooting

 

CL код за грешка

 

Симптом

CL, CHILD LOCK - Детско заключване.

Функцията „Детско заключване“ блокира бутоните върху панела (с изключение на бутона за влючване/излкючване).


Включване/изключване

- Натиснете и задръжте поне 3 секунди двата бутона, където се намира обозначението „катинарче“.

При включване и изключване на функцията се чува звуков сигнал.

 

 

 

 

*Задължителен въпрос