Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Какво да направя, ако изолацията на тръбата на климатика е увредена?

Troubleshooting

Какво да направя, ако изолацията на тръбата на климатика е увредена?

 

 

 

Symptom Симптом

  

             Изолационната лента около тръбата на климатика е увредена.

 

 

Cause Причина

 

             1. Когато тръбите са изложени на слънчева светлина, с течение на времето те могат постепенно да се повредят.

 

             2. Ако изолацията на тръбата е силно увредена, моля, свържете се със сервизен център за техническа помощ.

 

How to fix Решение

 

             1. Частично увреждане на изолацията не би трябвало да повлияе на функционирането на уреда.

 

             Как да изолирате тръбите

 

                  Моля, увийте тръбите с изолационна лента.

 

 

                  When a pipe turns black

                          < Когато тръбата почернее >

 

 

                  When a pipe is wrapped properly

                < Когато тръбата е изолирана правилно >

 

 

                  How to tape a pipe

                             < Как да облепите тръбата >

 

 

*Задължителен въпрос