Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Защо климатикът мирише на мухъл или на канализация?

Troubleshooting

Защо климатикът мирише на мухъл или на канализация?

 

 

 

Symptom Симптом

 

             Климатикът ми мирише на мухъл или на канализация.

 

 

Cause Причина

 

            1. Натрупалият се прах върху охлаждащите ребра може да причини миризма на мухъл по време на употреба.

            2. Проверете дали дренажният маркуч не е свързан с канализация или в близост до нея.

                Миризмата може да премине през маркуча във вътрешното тяло и оттам във въздуха в дома ви.

            3. Проверете дали въздушният филтър е почистен от прах.

 

 

 

Cause Причина 1

             Натрупалият се прах върху охлаждащите ребра може да причини миризма на мухъл по време на употреба.

Checkpoint  Проверка 

              Уверете се, че охлаждащите ребра и въздушният филтър са чисти. Проверете дали маркучът не е инсталиран в близост до канализация.

How to fix Решение

 

             1. Извадете вътрешния въздушен филтър. Напръскайте с почистващ спрей и изчакайте 10мин.

             2. Настройте температура 18℃ и оставете климатика да работи в продължение на час. 


               ※ Не пръскайте върху въртящите се части и платки.

 

                 

 

Cause Причина 2

 

             Проверете дали дренажният маркуч не е свързан с канализация или е инсталирани в близост до нея.

             Миризмата може да премине през маркуча във вътрешното тяло и оттам във въздуха в дома ви.

 

 

Checkpoint Проверка

 

             Уверете се, че дренажният маркуч не е монтиран в близост до канализация.

 

 

How to fix Решение

           

             Преместете дренажния маркуч далеч от канализацията.

 

 

            

 

Cause Причина 3

 

             Проверете дали въздушният филтър е почистен.

 

 

 

How to clean the air filter Почистване на въздушния филтър

 

            1. Повдигнете предния капак, за да видите филтъра.

            2. Извадете филтъра. Измийте и изсушете напълно на сянка, преди да го поставите обратно.

 

            Моля, почиствайте филтрите на всеки две седмици, за да се запази ефективността на продукта..

 

 

 

 

          Как да почистите въздушния филтър в монтиран на стената климатик.

     

             *Модели: SNC062AA**, SNC082AA**, SNC102AA**, SJC062AA**

                  1. Дръпнете предния панел напред с две ръце.

                  2. Натиснете кукичката за фиксиране на предния панел.

 

 

                       

 

 

                   3. Извадете въздушния филтър.

                   4. Изчистете филтъра основно с прахосмукачка или мека четка (измиването с вода помага за премахване на по-тежки частици).

                   5. Изсушете напълно на сянка. Поставете обратно филтъра и затворете предния панел.

 

                             How to clean the air filter in the wall-mounted air conditioner

                   ※ Сглобете в обратен ред.

 

 

 

      ▶ Как да почистите TVF (Total Virus Filter) и тройния филтър в монтиран на стената климатик

 

                1. Дръпнете предния панел напред с две ръце.

                2. Натиснете кукичката за фиксиране на предния панел.

                3. Извадете въздушния филтър.

 

 

                     

 

 

                4. Извадете TVF (total virus filter) и тройния филтър.

                5. Изчистете филтъра основно с прахосмукачка или мека четка

 

                          Сглобете в обратен ред.

 

 

 

                      How to clean the Total Virus Filter and the triple filter in the wall-mounted AC

 

 

 

 

      ▶  Как да почистите климатик Аrt cool 

     

                  *Модели: SNC062LASV, SNC082LASV

                  1. Натиснете бутона за освобождаване, за да отворите предния панел.

                  2. Хванете долната част на панела и натиснете отварящия ключа надясно, за да отворите предния панел.

 

 

 

                     

 

 

                  3. Извадете въздушния филтър, като го издърпате надолу.

                  4. Изчистете филтъра основно с прахосмукачка или мека четка (измиването с вода помага за премахване на по-тежки частици).

                  5. Изсушете напълно на сянка. Поставете обратно филтъра и затворете предния панел.

 

 

                            How to clean the art cool air conditioner

 

 

 

      ▶  Как да почистите TVF(total virus filter) и тройния филтър в климатик Аrt cool  

                   1. Натиснете бутона за освобождаване, за да отворите предния панел.

                   2. Хванете долната част на панела и натиснете отварящия ключа надясно, за да отворите предния панел.

                   3. Извадете въздушния филтър, като го издърпате надолу.

 

 

 

                    

 

 

 

                   4. Извадете TVF (total virus filter) и тройния филтър.

                   5. Изчистете филтъра основно с прахосмукачка или мека четка

 

                   Сглобете в обратен ред.

 

                     How to clean the TVF and the triple filter in the Art Cool air conditioner

*Задължителен въпрос