Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

USB портът не работи

Troubleshooting

■ Симптом

 - USB портът не разпознава устройство.

 

■ Проверка

 - Проверете дали устройставата са свързани с A-B USB 3.0 кабел.

 

■ Решение

 - Използвайте осигурения A-B USB 3.0 кабел, осигурен за свързване на монитора с компютър.

   USB 2.0 кабел не може да се използва като алтернатива на USB 3.0.

 

   Use A-B type USB 3.0 cable provided to connect PC and monitor.

*Задължителен въпрос