Najít užitečné informace v knihovně nápovědy. Najít užitečné informace v knihovně nápovědy.

Knihovna nápovědy

Vyhledejte užitečné informace o svém produktu LG.

Jak spárovat Magický dálkový ovladač?

Úkon

Jak spárovat Magický dálkový ovladač?

 

 

 

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: 돋움; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span>

Symptom Příznaky

            

              1. Jak mohu použít svůj magický dálkový ovladač?

 

 

 

<span style="color: black; font-family: 돋움; font-size: 11pt; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-text-raise: 0%; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span>

How to pair Magic remote with a TV Jak spárovat Magický dálkový ovladač s TV?

              : Magický dálkový ovladač musí být spárován před použitím.

  

             1. Zapněte televizor a vyčkejte 10 sekund. Nasměrujte dálkový ovladač směrem k diodě TV a stiskněte Roller.

 

             2. Párování je dokončeno, když se objeví na obrazovce hláška "Párování je dokončeno" .

  
             3. Pokud Magický dálkový ovladač nefunguje správně, inicializujte dálkové ovládání.

  

 

 

 

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: 돋움; font-size: 10.5pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span>

How to initialize the magic remote Jak inicializovat Magický dálkový ovladač?

  

              1. Stiskem tlačítka [Smart Home] a tlačítka [Back] na Magickém dálkovém ovladači po dobu pěti sekund

                   se inicializuje dálkové ovládání.

  

              2. Jakmile je dálkové ovládání inicializováno, stiskněte tlačítko [Roller] pro spárování dálkového ovladače.

 

                   Note : V případě, že Magický dálkový ovladač není používán po určitou dobu, zmizí kurzor na obrazovce.

                           Pohněte dálkovým ovladačem zprava doleva, aby se kurzor znovu objevil.

 

 

 

 

<span style="color: red; font-family: Arial; font-size: 12pt; font-weight: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Dotum; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: red; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span>

  

*Nutno označit