Najít užitečné informace v knihovně nápovědy. Najít užitečné informace v knihovně nápovědy.

Knihovna nápovědy

Vyhledejte užitečné informace o svém produktu LG.

Nemohu se připojit k pevné síti.

Úkon

Nemohu se připojit k pevné síti.


Symptom

Váš pokus o připojení kabelové či bezdrátové sítě selhal a internet není připojen nebo zobrazuje chybu.

- Zkontrolujte dostupnost routeru, chcete-li zařízení připojit přímo ke směrovači pomocí kabelové sítě LAN.

- Zkontrolujte dostupnost terminálu, pokud se chcete připojit prostřednictvím konektoru LAN ve stěně.

- Pro bezdrátové sítě ( Wi-Fi ) zkontrolujte, zda je heslo platné a správně zadáno.

- Pokud je ukazatel signálu na hodnotě dva dílky a nebo nižší:

Umístěte router co nejblíže k televizoru.

Vypněte a zapněte televizor i router, pro opakované navázání připojení.

Nainstalujte směrovač do úrovně televizoru, nikoliv k podlaze.

V případě, že budete muset umístit směrovač a televizor do oddělených místností, umístěte router u dveří.

Bezdrátová anténa se nesmí vzájemně překrývat.


 Řešení

Ne Smart TV

[Home] nebo [Smart] [Nastavení] [Sítě] [Stav sítě]

※ Pro připojení k bezdrátové síti, zkontrolujte sílu signálu směrovače na pravé straně.


 


*Nutno označit