Najít užitečné informace v knihovně nápovědy. Najít užitečné informace v knihovně nápovědy.

Knihovna nápovědy

Vyhledejte užitečné informace o svém produktu LG.

Úprava kanálů - Skylink

Řešení problémů

Úprava kanálů - Skylink


 Symptom

Naladěné kanály nejde upravit, přesunout, přečíslovat.


  Příčina

Společnost Skylink má pořadí kanálů automaticky seřazené, proto po ukončení automatického ladění, není možné upravit čísla pořadí kanálů podle vlastního přání.


 Řešení


Řešením je změna poskytovatele služeb, kterého si vyberete v rámci ladění. Zvolíte automatické ladění a při kroku "zvolte operátora služeb" nevyberete možnost "Skylink/CS Link",

ale druhou možnost a to "Další poskytovatel" nebo "Žádný / Jiný poskytovatel". Po dokončení ladění bude možnost úprava kanálů přístupná a kanály budete moci přesunout nebo přeskočit.


<span style="font-size: 14pt;">










<p>
</p>
</span>



*Nutno označit