Najít užitečné informace v knihovně nápovědy. Najít užitečné informace v knihovně nápovědy.

Knihovna nápovědy

Vyhledejte užitečné informace o svém produktu LG.

Nesprávný čas

Řešení problémů

Nesprávný čas.


Symptom

Čas na TV není správný.
Pokud stisknete tlačítko OK (informační dispej), můžete zkontrolovat nastavený čas.

① V případě, že přijímáte signál přes anténu, pokud nastavíte "Auto", čas se nastaví dle času vysílané televizní stanice.

② V případě, že sledujete televizní vysílání přes set-top box nebo jiné externí zařízení, můžete zvolit "Manual" a nastavit si čas manuálně.

※ Po nastavení času manuálně, pokud vypnete napájení (výpadek proudu, odpojení kabelu, prodlužovací kabel), se televizor bude znovu inicializovat, tudíž bude třeba čas nastavit znovu.

※ V případě, že není správně nastavený čas a máte předem naplánovaný záznam nahrávání, nebude záznam proveden v době, kterou požadujete.


 Řešení

Ne-Smart TV

<how ’11="" before="" tv="" smart="" –="" set="" to=""></how>

① Auto: Nastavení → čas → zkontrolujte ‘Aktuální čas' → Hodiny → Auto
   
Pro uživatele DTV vysílání, v případě že mají nastaven režim Auto, se nastaví čas dle vysílací stanice...

Manuální: Nastaveníčas→ zkontrolujte ‘Aktuální čas‘  → Hodiny → Manuální → nastavte rok/měsíc/den/hodinu/minutu.
<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;'>

<how tv="" smart="" –="" set="" to="" span="" <="">Netcast</how> ‘12~’15>


① Auto: [Smart] nebo
[Settings menu] → [Nastavení] → [Čas] → [Hodiny]→ [Auto]


Manuální: [Smart] ne [Settings menu] → [Nastavení] → [Čas] → [Hodiny]→ [Manuální]
</span>
*Nutno označit