Najít užitečné informace v knihovně nápovědy. Najít užitečné informace v knihovně nápovědy.

Knihovna nápovědy

Vyhledejte užitečné informace o svém produktu LG.

[Aktualizace televizoru LG] [webOS 3.0] Chci aktualizovat software televizoru pomocí paměťového zařízení USB

Oprava

Stisknutím tlačítka Povolit automatickou aktualizaci automaticky aktualizujete software, kdykoli je k dispozici aktualizace softwaru.

Zkuste toto

Přejděte do nabídky [Nastavení] a poté do nabídky [Obecné] a vyberte nabídku Zákaznická podpora.
Název modelu televizoru můžete zkontrolovat na obrazovce s informacemi o televizoru.

Jak stáhnout software z webových stránek

(1) Přejděte na webovou stránku LG Electronics (https://www.lge.com), klikněte na Zákaznická podpora a poté vyberte Driver S/W.

Obrázek nalezený vyhledáním souborů aktualizace softwaru na domovské stránce

(2) Do vyhledávacího pole názvu modelu zadejte název modelu pomocí alespoň 3 znaků.
Z výsledků hledání vyberte požadovaný název modelu a stáhněte správný soubor.

Obrázek pro vyhledání názvu modelu na domovské stránce

(3) Uložte nejnovější verzi softwaru.
Před stažením souboru nezapomeňte zkontrolovat podrobnosti kliknutím na název souboru.

Obrázek pro stažení aktualizačního souboru domovské stránky

Uložení softwaru na úložné zařízení USB

Nyní uložte stažený softwarový soubor na úložné zařízení USB.

(1) Vyberte stažený soubor, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte [Extrahovat zde] pro extrahování souboru.

(2) Připojte úložné zařízení USB k počítači a vytvořte složku s názvem [LG_DTV].
Uložte software file do složky [LG_DTV] na paměťovém zařízení USB.

Aktualizace softwaru televizoru pomocí paměťového zařízení USB

(1) Pokud připojíte zařízení USB obsahující složku LG_DTV k portu USB na televizoru, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete aktualizovat software televizoru.
Výběrem tlačítka Instalovat zahájíte stahování.
Pokud již máte v televizoru nainstalovanou nejnovější verzi, nedojde k žádné změně.

Bitová kopie pro spuštění aktualizace softwaru

(2) Instalace pokračuje na pozadí. (Během aktualizace můžete sledovat televizi.)
Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel.
Po dokončení aktualizace se zobrazí automaticky otevírané okno (předpokládaná požadovaná doba: 1 až 20 minut).

Chcete-li zkontrolovat průběh aktualizace, přejděte na Obecné a poté na Zákaznická podpora.
Stisknutím tlačítka Povolit automatickou aktualizaci automaticky aktualizujete software, kdykoli je k dispozici aktualizace softwaru.

Tato příručka byla vytvořena pro všechny modely, takže obrázky nebo obsah se mohou lišit od vašeho produktu.

*Nutno označit