Najít užitečné informace v knihovně nápovědy. Najít užitečné informace v knihovně nápovědy.

Knihovna nápovědy

Vyhledejte užitečné informace o svém produktu LG.

Jak mohu nastavit výstup zvuku pro Dolby Digital 5.1 surround z Xboxu?

Řešení problémů

Jak mohu nastavit výstup zvuku pro Dolby Digital 5.1 surround z Xboxu?

 

<span style='color: rgb(165, 0, 52); font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-font-kerning: 12.0pt;' lang="EN-US"></span>

<v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_7" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="symptom" o:spid="_x0000_i1025">symptom</v:shape> Příznak <o:p></o:p>

- Jak mohu nastavit výstup zvuku pro Dolby Digital 5.1 surround z Xboxu?<o:p></o:p>

- Použito na modelech: LAS650M, LAS750M, LAS950M

<o:p>

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_6" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="checkpoint" o:spid="_x0000_i1025">checkpoint</v:shape> Zkontrolujte

■ Připojte Sound Bar na váš Xbox s optickým kabelem nebo HDMI kabelem.

 

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_5" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="setup" o:spid="_x0000_i1025">setup</v:shape> Nastavení

- Multi-room zvukový bar může mít výstup zvuku Dolby Digital 5.1 z Xboxu pomocí digitálního audio připojení.

- Přenosné reproduktory a inteligentní audio produkty nepodporují digitální funkci Audio Connection (zvukové propojení).<o:p></o:p>

- Připojte svůj Xbox a sound bar. Upravte nastavení výstupu Xbox pro výstup Dolby Digital 5.1 prostorový zvuk přes digitální audio připojení. Podívejte se do manuálu Xboxu pro podrobnější informace.<o:p></o:p>

 Připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI IN na sound baru.<o:p></o:p>

<o:p></o:p> 

</o:p>
*Nutno označit